Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

 • Poplatky do ŠJ za marec 2024

  Poštové poukážky na mesiac marec 2024 sa vydávajú od 26.02.2024

   

  Poplatky za marec 2024  

  1. stupeň       3,00
  2. stupeň       3,00

      Gymnázium DSA       18 a 1,70 = 30,60 + 3,00 = 33,60

      Spojená škola            18 a 1,70 = 30,60 + 3,00 = 33,60

      Dospelí ZŠ                  18 a 0,69 = 12,45

      Dospelí Gym               18 a 4,71 = 84,78

   

  Žiaci, ktorí uhradili poplatky jednou sumou 18 EUR v januári 2024 už poplatok 3 EUR neposielajú. Prosím všetkých stravníkov, aby si skontrolovali či majú uhradené všetky poplatky a nedoplatky uhradili čím skôr.

  Informácie o stave vášho účtu vám podám aj na t.č. 051 4523896

   

                                                                              Vedúca ŠJ

 • Testovanie 9 2024

  Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) realizuje v školskom roku 2023/2024 celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon).

   

  Riadny termín testovania sa uskutoční:

  • 20. marca 2024 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

  Náhradný termín testovania sa uskutoční 04. a 05. apríla 2024 (štvrtok a piatok).

   

  Zakladne_informacie_T9_2024.pdf

 • Skrátené vyučovanie dňa 23. 2. 2024

  Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 23. 2. 2024 (piatok) bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie.

  1. stupeň končí vyučovanie 4. vyučovacou  hodinou o 11.25 h,

  2. stupeň končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou o 12.20 h.

  Obed sa v školskej jedálni bude podávať po skončení vyučovania.

  ŠKD funguje v riadnom režime.

  Za porozumenie Vám ďakujeme.

 • Fašiangové obdobie spojené so školským karnevalom

  „Od Fašengoch do Veľkej noci vinčujeme vám kratšej noci,
  cez deň slunka cepleho a zdravíčka pevneho!

  Fašengy še kraca, vecej še už ňenavraca...“

  Február je tradične Mesiacom karnevalov a zábav. Fašiangy, symbol veselosti, zábavy a hodovania, sú v redukovanej podobe živé vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Každoročne jeden z fašiangových dní v našej škole patrí tradične karnevalu. Tento rok bol tým šťastným dňom práve 9. február. Deti sa naň veľmi tešili celé týždne. Premýšľali, akú nápaditú masku si vytvoriť. Krásna výzdoba avizovala, že tohtoročný karneval bude v plnej paráde. A veru aj bol! Telocvičňa sa premenila na čarovnú rozprávku, v ktorej rozprávkové a mytologické bytosti v podobe upírov, mlokov, ale aj nežných princezien, kráľovien, motýľov, kráľov, indiánov, športovcov, bojovníkov prevzali svoju moc. Karnevalovým maskám nechýbala kreativita ani originalita, pestrosť farieb, využitie rôznych materiálov  a techník.

  V telocvični školy bolo skutočne veselo. Zábavné súťaže striedali tanečné kolá, "masky" tancovali, predvádzali sa, súťažili a spievali. Všetci získali sladkú odmenu. Pravá karnevalová zábava prebiehala aj v popoludňajšej činnosti v ŠKD. Bola spojená s obliekaním, maľovaním a upravovaním karnevalových masiek od výmyslu sveta. Za prípravu tohto krásneho podujatia  patrí naše poďakovanie  p. uč. Vargovej a Rimskej,  v ŠKD všetkým p. vychovávateľkám. Pri predstavovaní nám niektorí žiaci prezradili, že výroba ich masiek bola náročnejšia, pretože trvala aj niekoľko dní. Preto sa chceme poďakovať rodičom i starým rodičom za ich pomoc. Ďakujeme aj triednym učiteľom za ochotu pri organizácii a príprave masiek v triedach.

  Čas plný farieb, veselíc a krásnych tradícií. To sú

  NAŠE NEZABUDNUTEĽNÉ FAŠIANGY V ŠKOLE.

   

  Mgr. Ľudmila Martančíková

 • Návšteva Francúzskej Aliancie

  Dňa 8. februára sme so žiakmi 6-tych ročníkov, ktorí prejavili záujem o štúdium francúzskeho jazyka, navštívili priestory Francúzskej Aliancie v Košiciach. Privítala nás francúzska lektorka Estelle Kosnansky, ktorá zároveň pôsobí aj na Inštitúte romanistiky Filozofickej fakulty v Prešove. Žiakov oboznámila s výhodami štúdia francúzskeho jazyka, možnosťami získania medzinárodne uznávaných certifikátov DELF a DALF, činnosťami a aktivitami Francúzskej Aliancie. Vyskúšali si zaujímavý kvíz, v ktorom pracovali v skupinkách a hravou formou spoznávali známe i menej známe francúzske slovíčka.

  Žiaci sa  veľmi aktívne zapájali do všetkých úloh. Najlepšia skupinka získala milé suveníry. Chvíle v Košiciach sme spojili aj s návštevou pravej francúzskej kaviarne a cukrárne „Café de Paris“, ktorá je známa svojimi francúzskymi delikatesami, ochutnali sme aj ich skvelé makronky.

  Verím že aj táto návšteva bude žiakov motivovať k štúdiu tohto výnimočného cudzieho jazyka.

  Mgr. Jana Franková

 • Burza informácií

  Aj tohto roku sa naši ôsmaci a deviataci zúčastnili na BURZE INFORMÁCIÍ stredných škôl a zamestnávateľských organizácií, ktorú zorganizovali Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove, Mesto Sabinov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove.

  Prítomné organizácie prezentovali svoje učebné a študijné odbory, svoj výrobný program ako aj poradenstvo z oblasti vzdelávania a profilácie žiakov. Naši žiaci si vyskúšali ako poskytnúť 1. pomoc, na chvíľu sa stali barmanmi, sokoliarmi. Niektoré dievčatá sa nechali aj skrášliť prítomnými kozmetičkami. Celkovú atmosféru spestrili žiaci súkromného konzervatória svojim tancom a spevom.

 • Súťaž ELEsparks

  Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove každoročne usporadúva pre žiakov základných škôl viacero súťaží a my sme si vybrali Súťaž v anglickom jazyku ELEsparks. Cieľom tejto súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk, umožniť žiakom porovnať si vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje nadanie a schopnosti a dosiahnuť uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a taktiež motivovať žiakov k štúdiu na tejto škole.

  Súťaž prebiehala v mesiacoch december 2023 až február 2024. Pozostávala z dvoch domácich kôl, ktoré prebehli v počítačových miestnostiach našej školy. Žiaci siedmych až deviatych ročníkov mali vypracovať 2 testy online, v ktorých boli preverené ich vedomosti a zručnosti zo slovnej zásoby, gramatiky, čítania a počúvania s porozumením. Záujem bol veľmi veľký a do súťaže sa prihlásilo až 23 trojčlenných družstiev. Šesť najúspešnejších tímov zo základných škôl v prešovskom kraji postúpilo do školského kola, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch SPŠE v Prešove dňa 13.02.2024. Medzi týmito družstvami bol aj náš tím deviatakov Red Arts v zložení Silvia Martonová, Oliver Sopko a Martin Szmolka. V deň súťaže boli opäť preverené zručnosti súťažiacich výkonovým testom, počúvaním s porozumením a rozprávaním príbehu podľa obrázka.

  Tím Red Arts obsadil v konkurencii iných škôl krásne druhé miesto. Blahoželáme im, sme na nich pyšné a veľmi sa tešíme spolu s nimi.                      

 • Školský karneval

  Všetkým žiakom – malým, veľkým,

  na známosť sa dáva, že sa chystá v našej škole nevídaná sláva.

  Príďte na tú oslavu -  krásavci aj krásky,

  uvidíte v telocvični veľmi pekné masky.

  Milí žiaci, srdečne Vás pozývame na Školský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 09. 02. 2024 v telocvični školy.

  Vstup na karneval IBA v karnevalovej maske!

   

  V tento deň je skrátené vyučovanie:

  žiaci 1. stupňa končia vyučovanie 4. vyučovacou hodinou (o 11:25 hod.),

  žiaci 2. stupňa končia vyučovanie 5. vyučovacou hodinou (o 12:20 hod.).

 • Okresné kolo ŠALIANSKY MAŤKO 2024

  Dňa 7. 2. 2024 sa v priestoroch Základnej školy, Hviezdoslavova 1, Lipany konalo okresné kolo 29. ročníka postupovej celoslovenskej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.  

  V okresnom kole v 1. kategórii /2. 3. roč./ sa na peknom 2. mieste umiestnila Anna Repaská z 3. A triedy. V 2. kategórii /4. 5. roč./ získala 2. miesto Marína Holešová z 5. B triedy. Žiačka Bianka Štefániková zo 6. B triedy si v 3. kategórii /6. 7. roč./ odniesla ocenenie poroty za pekný umelecký prednes.

  Keď recitujem, behajú mi po tele zimomriavky a žiaden oheň ma nemôže zahriať,  vtedy viem, že je to povesť,“ povedal slovenský spisovateľ Jozef Tatar. Konkurencia bola silná. Súťažilo 36 recitátorov. Porotu i prítomné publikum potešili všetky oduševnené recitátorské výkony, ktoré nás aspoň na chvíľu preniesli do čias dávno minulých. Interpreti svojím vystúpením zložili úprimnú poctu našim národným tradíciám. Histórii Slovenska.

  Anička, Marína a Bianka, srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

  Ďakujeme aj p. učiteľkám za ich prípravu.

  Mgr. Ľudmila Martančíková

 • Triedne a plenárne rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne a plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 7. 2. 2024 (streda) o 16:30 hod. Na plenárnom rodičovskom združení sa budú voliť zástupcovia rodičov žiakov do rady školy, preto je Vaša účasť dôležitá.

  Voľby do RŠ sa môžu sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak nie je táto podmienka splnená, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu. Pri opakovanej voľbe sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

  Pri voľbe kandidátov za rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas, bez rozdielu počtu detí v škole, napr. rodič má v škole 3 deti, no nehlasuje 3x, ale len raz, taktiež nemôže hlasovať napr. otec aj mama, lebo majú dve deti v dvoch rôznych triedach. Preto Vás prosíme, aby ste počas volieb boli v triede, kde máte najmladšie dieťa.

  Kandidát musí s návrhom súhlasiť. Voľba prebieha tajným hlasovaním.

  Rodič na hlasovacom lístku zakrúžkuje najviac 4 kandidátov, inak je volebný lístok neplatný.

  Členmi RŠ sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom hlasom.

  V prípade rovnosti hlasov sa o členstve rozhodne žrebovaním za prítomnosti volebnej komisie a riad. školy.

 • Celoslovenská súťaž Ypsilon – Slovina je hra

  Aj tomto školskom roku sme sa zapojili do 7. ročníka celoslovenskej súťaže Ypsilon –  Slovina je hra. Je  to zábavná súťaž pre žiakov ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenčinu, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu testov. Čísla boli prekvapivé! Počet zúčastnených – až 392 škôl a 11 660 súťažiacich z celého Slovenska v jednotlivých kategóriách podľa ročníkov sú dôkazom toho, že slovenčina môže byť skutočne hrou!

  Našu školu v súťaži reprezentovali 48 žiaci 2. stupňa: Karolína Kocúrková, 5. D, Diana  Kišeľová, 5. D, Jakub Majdák, 5. D, Róbert Hajzušin, 5. D,  Ján Michálek, 5. D,  Gabriela Andraščíková, 6. C, Nela Tibenská, 6. C, Romana Lackaňová, 6. C,  Noemi Mikolajová, 7. B, Šimon Marcinko, 5. C, Matúš Havrilla, 5. C,  Timea Sedláková, 5. C,  Jakub Hrabovecký, 5. A, Martin Repaský, 5. A, Anna Veselá, 5. A, Oliver Janiga, 6. A,  Táňa Korinková, 6. A, Peter Andreanský, 6. A, Klára Vološinová, 6. A,  Zuzana Vujčíková, 8. A, Tomáš Štefančík, 8. A, Eduard Tobiáš, 8. A, Adam Funtaľ, 9. B,  Nikola Nehilová, 9. B, Nela Guľašová, 5. B,  Marína Holešová, 5. B,  Timea Jurušová, 5. B,  Jakub Lipták, 6. B, Alexandra Schvarczová, 6. B. Anna Schvarczová, 6. B, Zuzana Kyjovská, 8. B,  Ivana Škovranová, 8. B, Michal Bednár, 8. C, Tomáš Kocúrko, 8. C, Lívia Kolcunová, 8. C, Nina Matijová, 8. C, Sofia Kravcová, 7. C, Michaela Kolcunová, 7. C, Sabína Germičová, 7. C, Samuel Čapistrák, 7. A, Alica Mollová, 7. A, Vratislav Hrubý, 7. A, Silvia Martonová, 9. A,  Alexandra Pigová, 9. A, Daniela Kuchárová, 9. A, Ján Oslovič, 9. C, Nina Hovancová, 9. C a Alica Kiššová, 9. C.

  Najlepšie výsledky dosiahli:

  1. Oliver Janiga, 6. A – 100 % skóre

  2. Alexandra Schvarczová, 6. B – 97 % skóre

  3. Timea Sedláková, 5. C – 93 % skóre

  4. Nela Guľašová, 5. B – 90 % skóre

      Peter Andreanský, 6. A – 90 % skóre

      Nina Fabiánová, 6. A – 90 % skóre

      Gabriela Andraščíková, 6. C – 90 % skóre

  Všetci súťažiaci boli ocenení diplomami a vecnou cenou. Pri riešení súťažných úloh v testoch preukázali, že sú skutočne flexibilní pri ich riešení. Rozvíjali svoju jazykovú originalitu, tvorivosť a hlavne kritické myslenie.

  Oliverovi a ostatným súťažiacim srdečne blahoželáme!

  Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

  Mgr. Ľudmila Martančíková

 • Školské kolo ŠALIANSKY MAŤKO 2024

  Bola raz  jedna malebná krajina Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala...

  Čas ubieha... Tento rok je to už 29. ročník tejto celoslovenskej renomovanej recitačnej súťaže v prednese slovenských povestí. Je poctou tomuto hrdému a pracovitému Slovákovi na národnom poli. Slovákovi, ktorý v ďalekej Argentíne na svoju rodnú zem nikdy nezabudol.

  Aj tento rok sme  25. januára 2024 zorganizovali školské kolo, do ktorého  sa zapojili 14 žiaci podľa jednotlivých kategórií: z 1. stupňa štyria žiaci Lea Kolpáková, 2. A, Matej Fabián, 2. B, Anna Repaská, 3. A, Jakub Klembara z 3. A.  Druhý stupeň reprezentovali desiati žiaci: Bianka Kuchárová, 5. A, Timea Jurušová, 5. B, Marína Holešová, 5. B, Ján Michálek, 5. D, Tatiana Korinková, 6. A, Anna Schvarczová, 6. B, Bianka Štefániková, 6. B, Gabriela Andraščíková, 6. C, Nela Tibenská, 6. C a Patrik Dia zo 7. B.

  Odborná porota v zložení: PaedDr. I. Rákošová, PaedDr. Mária Petríková, Mgr. M. Tulejová, Mgr. Ľ. Martančíková rozhodla o nasledovných výsledkoch:

  1. kategória:  2. - 3. ročník:

  1. miesto:  Anna Repaská, 3. A

  2. miesto: Lea Kolpáková, 2. A

  3. miesto:  Jakub Klembara, 3. A

  2. kategória:  4. -  5. ročník:

  1. miesto: Marína Holešová, 5. B 

  2. miesto:  Timea Jurušová, 5. B

  3. miesto:  Bianka Kuchárová, 5. A

  3. kategória:   6. – 7. ročník

  1. miesto: Bianka Štefániková, 6. B  

  2. miesto: Nela Tibenská, 6. C

  3. miesto:  Patrik Dia, 7. B

  Všetci súťažiaci boli ocenení diplomami a vecnými cenami.

  Povesti patria neodmysliteľne k nášmu kultúrnemu dedičstvu. Sú súčasťou slovenskej histórie. V škole sa k nim vždy radi vraciame práve pre ich pútavý dej a historický odkaz.  Naši recitátori predniesli tieto vzácne skvosty, ktoré nám zanechali naši starkí, aby sa zas utvrdila láska k vlasti, domovine, k tomu peknému, čo v nás – Slovákoch horí... Ľudskosť, dobro a životná odvaha.

  Aničke, Marínke a Bianke srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

  Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí ich na šk. kolo pripravovali, a žiakom za ich svedomitú prípravu.

  Mgr. Ľudmila Martančíková

 • Odovzdávanie výpisov klasifikácie za prvý polrok školského roka 2023/2024

  Vedenie školy oznamuje rodičom a žiakom, že 1. polrok školského roku 2023/2024 sa končí v stredu 31. januára 2024.

  Žiaci dostanú výpisy klasifikácie, prospechu a dochádzky za prvý polrok v stredu 31. januára 2024 na poslednej vyučovacej hodine.

  V tento deň

  žiaci 1. stupňa končia vyučovanie 4. vyučovacou hodinou (o 11:25 hod.),

  žiaci 2. stupňa končia vyučovanie 5. vyučovacou hodinou (o 12:20 hod.).

  V prípade absencie dostane žiak výpis po nástupe do školy.

 • Jarná činnosť s dennou dochádzkou

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  V čase jarných  prázdnin (26. 2. 2024 – 1. 3. 2024)  ponúkame pre našich žiakov jarnú činnosť s dennou dochádzkou v trvaní 5 dní. 

  Čas schádzania:  7:00 hod.  -  8:00 hod.

  Dopoludňajší program:  8:00 hod. -  12:00 hod.

  Obed:  12,00 hod.  -  13:00  hod.

  Popoludňajšia činnosť:  13:00 hod.  -  15:30 hod.

  Ukončenie a prevzatie detí:  15:30 - 16:00 hod.

  Vek účastníkov tábora:   1. ročník – 5. ročník ZŠ  

  V  cene 100,- €  je zahrnuté:

  - obed, pitný režim

  - vstup na klzisko

  - poistenie detí

  - ceny a odmeny na súťaže

  - materiál na aktivity.

  Program sa priebežne upraví podľa počtu detí, vekového zloženia prihlásených detí a počasia (korčuľovanie, zimné športy, voľnočasové aktivity v priestoroch školy, tvorivé dielne...)

  V prípade malého počtu záujemcov si organizátor  vyhradzuje možnosť neotvoriť jarnú činnosť.

  Prihlášku na jarnú činnosť, ktorú nájdete v dokumentoch na stiahnutie, je nutné podať do 7. 2. 2024 (streda) do 12:00 hod. e-mailom na adrese: zs@zskomsab.edu.sk, alebo osobne do kancelárie ZŠ Komenského 13 v Sabinove.

   

  Dokumenty na stiahnutie:

  Prihláška na jarnú činnosť (DOCX, 39 kB)

  Prihláška na jarnú činnosť (PDF, 77 kB)

  Prihláška na jarnú činnosť (ODT, 8 kB)

 • Poplatky do ŠJ za február 2024

  Poštové poukážky na mesiac február 2024 sa vydávajú od 26.01.2024. Poplatky za február 2024 sú nasledovné:

  Prvý stupeň ZŠ          3,00 €

  Druhý stupeň ZŠ        3,00 €

  Gymnázium DSA        17 x 1,70 = 28,90 + 3,00 = 31,90 €

  Spojená škola             17 x 1,70 = 30,60 + 3,00 = 31,90 €

  Dospelí ZŠ                  17 x 0,69 = 11,73 €

  Dospelí gym. DSA       17 x 4,71 = 80,07 €

  Žiaci, ktorí uhradili poplatky jednou sumou 18 € v januári 2024 už poplatok 3 € neposielajú. Prosím všetkých stravníkov, aby si skontrolovali či majú uhradené všetky poplatky a nedoplatky uhradili čím skôr. Informácie o stave vášho účtu vám podáme aj na t. č. 051/45213896.

  Vedúca ŠJ

 • Pekné ocenenie na olympiáde z ANJ

  Dňa 17. januára 2024 sa v priestoroch ZŠ, 17. novembra v Sabinove uskutočnilo okresné kolo olympiády z anglického jazyka a naša škola bola úspešná. Olympiáda z anglického jazyka má viacero častí a žiaci musia preukazovať svoju jazykovú všestrannosť. Sú testovaní zo slovnej zásoby a gramatiky, musia preukázať čo najlepšie zručnosti pri čítaní a počúvaní textu s porozumením. Ďalšou časťou je ústna časť, kde obhája svoje produktívne  a komunikačné zručnosti.

  Žiak Filip Bucko zo 7.C triedy obsadil v kategórii 1A krásne 2. miesto.

  Filipovi blahoželáme a tešíme sa spolu s ním.

  Mgr. Júlia Šajgalová

 • Úspešní v rozvojom projekte Čítame pre radosť

  Základná škola na Komenského ulici sa zapojila do projektu a náš projekt bol v decembri 2023 úspešný. Jeho cieľom je dobudovať triedne knižnice v šiestich triedach prvého a druhého ročníka. Odborná komisia pri posudzovaní kvality žiadosti posudzovala realizáciu našich aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti v minulých rokoch a hodnotila celkový plán projektovej aktivity. Získali sme 1 500 eur na nákup knižných publikácií a obnovenie knižničného fondu v triednych knižniciach pre prvákov a druhákov.

  Veríme, že zakúpené aktuálne knižné tituly a audioknihy čitateľov potešia. Chceme v triedach vytvoriť príjemné čitateľské prostredie i motivovať deti čítať viac a najmä čítať radostnejšie. V triednej knižnici si deti budú môcť vyberať knihy samy, listovať si v nich, pracovať v čitateľských a tvorivých dielňach na hodinách, v záujmovej činnosti či poobede v školskom klube detí.

  AKÁ JE NAŠA VÍZIA?

  Triedna knižnica sa stane priestorom na socializáciu i sebarealizáciu žiakov, miestom na oddych, miestom stretávania sa školskej komunity žiakov, učiteľov i rodičov.

  Bude akýmsi verejným priestorom, bezpečným prístavom pre mladšieho žiaka, ktorý sa už naučil čítať. Pomocou aplikovania rôznych originálnych, zážitkových, kreatívnych i inšpiratívnych techník práce a metód práce s knihou sa pedagógovia školy budú snažiť vzbudiť záujem o čítanie u žiakov, postupne tento vzťah k čítaniu upevňovať a kultivovať.

  Mgr. Ľudmila Martančíková

 • WocaBee - slovíčka hrou

  Naša škola zabezpečila prístup do jazykovej aplikácie WocaBee pre žiakov 3. - 9. ročníka. WocaBee je inovatívna online aplikácia pre školy, ktorá pomáha v učení sa slovnej zásoby. My ju budeme využívať pre všetky cudzie jazyky, ktoré sa učia na našej škole. Vďaka nej je učenie slovíčok efektívnejšie, rýchlejšie a žiakov aj viac motivuje, lebo sledujú svoj pokrok. Je to webová aplikácia, ktorá je dostupná online. Preto ju nie je nutné sťahovať ani inštalovať. Všetko funguje prostredníctvom stránky – www.wocabee.app. Používateľ sa môže prihlásiť z mobilu, tabletu alebo počítača.

  Učiteľ aktivuje aj prístup pre rodičov. Rodičia si môžu kontrolovať, ako ich dieťa s aplikáciou pracuje. Prihlasovanie funguje pomocou prihlasovacieho mena žiaka a špeciálneho rodičovského hesla. Po prihlásení sa žiaka učiteľ poskytne rodičom údaje (mená a heslá), pomocou ktorých sa do aplikácie WocaBee prihlásia.

  Viac o aplikácii WocaBee si môžete prečítať alebo pozrieť na: https://wocabee.app, Aplikácia WocaBee - revolúcia v učení slovíčok - YouTube WocaBee aplikace - YouTube.

 • Vianočná akadémia –⁠ poďakovanie

  Predvianočný čas je priestorom na veľké nádeje, rozžiarené oči v tajuplnom svetle očakávaní a ticha... Adventný čas. Každý z nás má v tomto období tisícky snov či prianí. Tí, ktorí dňa 19. decembra 2023 prijali pozvanie žiakov a zamestnancov našej školy na slávnostnú vianočnú akadémiu s názvom Kráľovské Vianoce, sa tešili z jedinečnej sily lásky, priateľstva, úcty i obetavosti.

  Program akadémie bol skutočne pestrý. Bol citlivo spätý s vianočným zvykoslovím, ktoré si stále aj v tejto uponáhľanej dobe uchovávame. Pozostával z divadelných predstavení, vianočných piesní a prianí. Pestrosť tanečných čísel v podaní našich mladších žiakov a nádherné romantické vystúpenie starších žiačok nám priblížili atmosféru Vianoc. Zaiste potešili kráľa i kráľovnú, ktorí ju pozorne spolu so šašami obďaleč sledovali. Zavítali k nám i koledníci so sprievodom našich mladých talentovaných umelcov s pásmom žičlivých vinšovačiek. Vyzývali na zahojenie všetkých rán a škriepok.

  Biela symbolika dominovala takmer všade. Lúče z blikajúcich sviečok, ďalšieho symbolu Vianoc, nás viedli k prejavom vďaky a predovšetkým nádeje do ďalšieho prichádzajúceho roka. Kráľovské Vianoce sme spojili aj s obdarovaním v podobe bohatej vianočnej burzy s vlastnoručne zhotovenými výrobkami našich žiakov. Každá akadémia je jedinečná. Neopakovateľná. Aj tá naša. Bola magická, snová i lyrická. Mala svoju symboliku, posolstvo Vianoc a ukázala to, čo je rozhodujúce v našom živote. Byť spolu, tešiť sa, prijať zodpovednosť a v čase adventu myslieť aj na obdarovanie. Neuhasili sme tento plamienok, ale rozdúchavame ho a udržiavame.

  Ďakujeme všetkým našim žiakom, zamestnancom školy, vedeniu školy a osobitne p. uč. Sidorjakovej, Motýľovej, Hošovskej, že sme mohli na chvíľku vnímať adventné a vianočné posolstvo. Pravý zmysel Vianoc. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie.

  Odkaz na video z akadémie: Kráľovské Vianoce 2023 (youtube.com)

  Mgr. Ľudmila Martančíková

 • Sabinov má talent

  Dňa 14. 12. 2023 sa žiaci ZŠ Komenského pod záštitou MsKS zúčastnili súťaže,  kde ukázali svoj talent v tanci, speve, hre na hudobný nástroj a v  stand upe. Žiaci Ernest Duda  s Róbertou Francescou Bánonovou zvíťazili nad silnou konkurenciou v druhej kategórii (žiaci druhého stupňa ZŠ). Víťazstvo si odniesla aj žiačka Tamara Sabolíková, ktorej cenu udelila porota po tom, ako sa jej vzdal súťažiaci vo štvrtej kategórii.

  Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme žiakom – Tomášovi Kocúrkovi, Hugovi Tibenskému, Branislavovi Blichárovi, Andriánovi Berdisovi a Michalovi Bednárovi. Víťazom blahoželáme a prajeme im, nech svoj talent rozvíjajú aj naďalej.

  Mgr. Mária Sidorjaková

strana: