Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
0.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Vargová
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Smreková
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Pribulová
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Liptáková
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milena Tulejová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Blenkush
Foto Foto Foto Foto Foto
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Rimská
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Irena Timurová
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Futejová
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Klein
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Petríková
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Iveta Rákošová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alžbeta Kuižová
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kurucová
Foto Foto Foto Foto Foto
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Mačová
Foto Foto Foto Foto Foto
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Namešpetra
Foto Foto Foto Foto Foto
6.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľuboslava Kuľková
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Martančíková
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Beliš
7.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Valkovič
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Solárová
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Tóthová
8.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Harvanová
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Molčanová
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Strapková
9.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Zuzana Hanudeľová

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018