Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Peter Haas Rozvrh
Riaditeľ školy
peterhaas@centrum.sk
 
 
Mgr. Tibor Maček Rozvrh
Zástupca riaditeľa školy
macektibor@centrum.sk
 
 
Mgr. Tatiana Župová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa školy
tatiana.zupova@zskomsab.sk
Foto Mgr. Ján Beliš Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.B
jan.belis@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Blenkush Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
gabriela.blenkush@zskomsab.sk
 
 
Inéz Dedinová Rozvrh
Vychovávateľka
inez.dedinova@zskomsab.sk
 
 
PhDr. Marta Ferjová Učiteľka
martaferjova@gmail.com
 
 
Bc. Tibor Ferko Asistent učiteľa
tiborferko010@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Franková Rozvrh
Učiteľka
jana.frankova@zskomsab.sk
 
 
Mgr. Mária Futejová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
maria.futejova@zskomsab.sk
Foto RNDr. Zuzana Hanudeľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.C
zuzana.hanudelova@zskomsab.sk
 
 
Mgr. Beáta Harvanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.C
beata.harvanova@zskomsab.sk
 
 
Mgr. Ján Choma Rozvrh
Učiteľ
jan.choma@zskomsab.sk
 
 
Mgr. Martin Klein Rozvrh
Triedny učiteľ: 3.C
martin.klein@zskomsab.sk
 
 
Mgr. Adriana Kryščenková Rozvrh
Učiteľka
adriana.kryscenkova@zskomsab.sk
 
 
Ing. Alžbeta Kuižová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
alzbeta.kuizova@zskomsab.sk
Foto Ing. Ľuboslava Kuľková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
luboslava.kulkova@zskomsab.sk
Foto Mgr. Katarína Kurucová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
katarina.kurucova@zskomsab.sk
 
 
Mgr. Katarína Kvašňáková Rozvrh
Asistentka učiteľa
kvasnakovakatarina7@gmail.com
 
 
Mgr. Milena Letkovská Rozvrh
Učiteľka
letkovska.milena@gmail.com
 
 
Mgr. Róbert Letkovský Rozvrh
Učiteľ
robert.letkovsky@zskomsab.sk
 
 
Mgr. Mária Liptáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
maraliptak@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Mačová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
viera.macova@zskomsab.sk
 
 
Dušan Maršala Rozvrh
Učiteľ
marsala@sem.sk
Foto PaedDr. Mária Maršalová Rozvrh
Učiteľka
maria.marsalova@zskomsab.sk
Foto Mgr. Ľudmila Martančíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
ludmila.martancikova@zskomsab.sk
 
 
Irena Mochňaková Rozvrh
Vychovávateľka
cibrica@gmail.com
 
 
Mgr. Ľudmila Molčanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
ludmila.molcanova@zskomsab.sk
 
 
Mgr. Ján Murgaš Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Martin Namešpetra Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.B
martin.namespetra@zskomsab.sk
 
 
PaedDr. Mária Petríková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
maria.petrikova@zskomsab.sk
 
 
Jana Polomská Rozvrh
Vychovávateľka
jana.polomska@zskomsab.sk
 
 
PaedDr. Jana Pribulová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
jana.pribulova@zskomsab.sk
 
 
PaedDr. Iveta Rákošová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
yvetarakosova@azet.sk
 
 
Mgr. Martina Rimská Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
rimska.mata@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Sedláková Učiteľka
monika.sedlakova2@gmail.com
 
 
Mária Slaninková Rozvrh
Asistentka učiteľa
maria.slaninkova68@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Smreková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
iveta.smrekova@zskomsab.sk
Foto Ing. Ľudmila Solárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
ludmila.solarova@zskomsab.sk
 
 
Mgr. Ľubica Strapková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
lubica.strapkova@zskomsab.sk
 
 
Erika Šafranková Rozvrh
Asistentka učiteľa
erikasafrankova@centrum.sk
Foto Mgr. Júlia Šajgalová Rozvrh
Učiteľka
julia.sajgalova@zskomsab.sk
 
 
Jaroslava Šašalová Rozvrh
Asistentka učiteľa
jarka1508@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Tibenská Rozvrh
Učiteľka
tibmar@centrum.sk
 
 
Mgr. Irena Timurová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
irena.timurova@zskomsab.sk
 
 
Mgr. Gabriela Tóthová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
gabriela.tothova@zskomsab.sk
 
 
Mgr. Milena Tulejová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
milena.tulejova@zskomsab.sk
 
 
Mgr. Jozef Váhovský Učiteľ
 
 
Mgr. Marián Valkovič Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.C
marian.valkovic@zskomsab.sk
 
 
Mgr. Zuzana Vargová Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Vargová Rozvrh
Školská špeciálna pedagogička
Triedna učiteľka: 0.A
z.vargoska@gmail.com
 
 
Mgr. Libor Zagrapan Rozvrh
Učiteľ

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2018

Voľné miesta na našej škole