Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

 • English Star

  Dňa 21. mája 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž English Star. Je to medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. V tomto školskom roku prebiehal piaty ročník a my sme sa jej zúčastnili po prvýkrát. Jej výsledky sme sa dozvedeli až koncom júna.  

  Medzi našich najúspešnejších žiakov patrili: Alexandra Salanciová (4.B), Chloe Chantelle Dixon (3.A), Samuel Štefančík (7.C), Adam Majdák (8.C), Alica Baňasová (8.C), Peter Zahurák (7.B), Šimon Poráč (5.A), Tereza Tóthová (4.B), Karolína Krištofová (8.B), Lucia Dziaková (7.B) a Elizabeth Blaščáková (4.B), ktorá sa stala aj školskou English Star, pretože dosiahla 99%, čo je najvyššie skóre zo všetkých našich žiakov. Všetkým žiakom blahoželáme k ich dosiahnutým výsledkom a želáme krásne prázdniny.

 • Taliansko - Camping Riccione

  Aj v tomto školskom roku sme my deviataci absolvovali rekreačno ozdravovací pobyt v  Taliansku. Je to prímorské letovisko v strednej časti Talianska. Riccione. Mesto Riccione sa nachádza medzi mestami Rimini a Misano Adriatico.

  8. júna 2018 žiaci 9. A a 9. B vyrazili na ďalekú nočnú cestu spolu s  p. riaditeľom a pedagógmi. Cestovali sme naprieč Slovenskom, Maďarskom, Slovinskom až do Talianska. Boli sme ubytovaní v kempingu Riccione. Cítili sme sa ako doma. Od prvej chvíle. Slovensko bolo všade prítomné. Nechýbal ani slovenský kuchár. Po príchode do kempingu sme sa ubytovali a vybrali sme sa vláčikom z kempingu na pláž. Pláž bola piesočnatá a more postupne klesajúce. Nikto neváhal a šiel ho vyskúšať.

  Večer  sme sa vláčikom vrátili do kempingu, kde nás čakala chutná večera. Po večeri  sme si mohli zahrať volejbal, zaplávať si v bazéne. Po kempingu sme mali povolené pohybovať sa do stanovenej večierky. Nechýbal ani program, animátori a samozrejme -  nezabudnuteľné diskotéky. V kempingu sme  si našli všetko. Malý obchod s potravinami, zmrzlináreň s reštauráciou a pre tých zdatnejších bola k dispozícii i posilňovňa.

  Počas týchto dní  sme si prezreli aj centrum Riccione a mestečko Misano. Absolvovali sme  aj fakultatívne výlety -  do Aquafana, Delfinária Oltramara či výlet loďou do mesta Rimini. Nesmeli chýbať večerné kúpania v mori či trhy pri pláži. Medzi nami boli aj oslávenci, ktorí od majiteľov  kempingu dostali pekné darčeky.

  Keď v čase siesty nechodil vláčik, chodili  sme si kupovať potraviny do neďalekého supermarketu. V nedeľu sme mali možnosť ísť na rannú omšu do miestneho kostolíka. Bol to zážitok. Všetko sa nám páčilo... Typická talianska architektúra, ľubozvučná reč Talianov, sympatickí ľudia, nádherná kvetinová výzdoba, vôňa Talianska,  šum mora... Ako pri každom pobyte pri mori nesmela chýbať ani malá búrka, po ktorej sa ale pekne vyjasnilo a bolo príjemne teplo.

  Všetci máme krásne zážitky... Na pobyt sme sa tešili už od okamihu, keď sme sa dozvedeli, že to bude odmena za naše celoročné  deviatacké úsilie.

  Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili niečo také zažiť. Rodičom, vedeniu školy a pedagógom.

  Deviatacký kolektív sa ešte viac spojil. Putom skutočného priateľstva, smiechu i dobrej nálady.

  Anna Miščiková, IX.A

   

   

 • Akí sme boli v MATEMATIKE

  V apríli,  na pôde ZŠ 17. novembra v Sabinove, sa uskutočnil 67. ročník okresného kola Matematickej olympiády  pre kategórie MO6, MO7 a MO8. Úlohou súťažiacich šiesteho až ôsmeho ročníka bolo vyriešiť 3 úlohy v časovom limite 2 hodiny. Každá úloha bola hodnotená maximálne šiestimi bodmi, úspešným riešiteľom sa stal ten, kto získal aspoň 9 bodov.

  Úspešnými riešiteľmi našej školy boli v kategórii MO8 Vanessa Cisková 8.C – 5.miesto, v kategórii MO6:     Gabriel Guľaš 6.A – 7. miesto, Martin Škovran – 14. miesto

  V marci , na pôde ZŠ Komenského 113 v Lipanoch sa uskutočnil 39. ročník okresného kola Pytagoriády pre kategórie piaty až ôsmy ročník. Úlohou súťažiacich bolo vyriešiť 15 úloh v časovom limite 60 minút. Úspešným riešiteľom sa stal ten, kto získal aspoň 10 bodov. Bonusom pre úspešného riešiteľa boli body za ušetrené minúty (1 bod za každé 4 minúty).

  Úspešnými riešiteľmi našej školy boli v kategórii P8 Lukáš Miščík 8.A – 1. miesto, Karolína Krištofová 8.B – 6. miesto, v kategórii P6 Gabriel Guľaš 6.A – 5. miesto, Šimon Alex Kišeľa 6.A – 14. miesto.

  Ceníme si aj dosiahnuté úspechy  štvorčlenných tímov v matematicko-fyzikálnej súťaži NÁBOJ, ktorá sa uskutočnila v priestoroch  strednej školy - Gymnázium J.A. Raymanna v Prešove a v matematickej súťaži LOMIHLAV, ktorá sa každoročne koná pod záštitou UPJŠ v Košiciach.

  Našu školu vzorne reprezentovali:

  NÁBOJ: Mário Lipták 9.A, Patrik Koscelník9.A, Lenka Smolková 9.A a Lukáš Miščík 8.A - 9. miesto

  LOMIHLAV: Mário Lipták 9.A, Patrik Koscelník9.A, Martin Šoltys 9.A a Lukáš Miščík 8.A - 23. miesto

                     (súťaže sa zúčastnilo 54 tímov)

  Veľká vďaka patrí žiakom aj učiteľom za ich čas, snahu a chuť tvorivo myslieť. Všetkým srdečne blahoželáme!

   

  Alžbeta Kuižová

 • Oznam pre rodičov

  Riaditeľstvo ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že v dňoch 21.06.2018 (štvrtok) až 28.06.2018 (štvrtok) bude organizácia vyučovania prebiehať nasledovne: 1. stupeň končí vyučovanie 4. vyuč. hodinou, 2. stupeň končí vyučovanie 5. vyuč. hodinou.

  25.06.2018 (pondelok) až 28.06.2018 (štvrtok): odovzdávanie učebníc, úprava tried, triednické práce. V dňoch 21.06.2018 až 28.06.2018 činnosť ŠJ a ŠKD bude zabezpečená.

  29.06.2018 (piatok): 8,00 hod. - slávnostné ukončenie školského roka. Po jeho ukončení a odovzdaní vysvedčení odchod žiakov domov. V tento deň sa bude obed v ŠJ podávať od 10.00 do 11.00. Prevádzka v ŠKD nebude.

 • Detský festival hornej Torysy

  Dňa 24. júna 2018 sa v krásnom prostredí amfiteátra v Krivanoch konal už 5. ročník charitatívneho podujatia s názvom "Deti deťom". V rámci prehliadky detských talentov rôzneho žánru sa prezentoval za našu školu súbor Čížiček - deti z ŠKD pod vedením pani vychovávateliek:  I. Mochňákovej, J. Polomskej a p. uč. J. Frankovej. V programe odzneli obľúbené ľudové piesne, ako aj tanec Čížiček. Humorným slovom naše vystúpenie doplnil aj Paľko Lompart zo 4. A triedy. Za akordeónový sprievod patrí veľká vďaka Benjamínovi Ružbarskému z 9. B triedy. Celý program bol v závere zavŕšený tombolou a výťažok zo vstupného putoval rodinám z Krivan, ktoré to najviac potrebujú. Účasť na tomto festivale, bola pre nás veľkou skúsenosťou a krásnym zážitkom na záver školského roka. 

 • Jarmok 2018

  V rámci tohtoročnej prezentácie škôl sa na Sabinovskom jarmoku sa prestavili pestrým programom aj žiaci našej školy. Folklórne zoskupenie Čížiček,ktoré združuje deti z ŠKD sa prezentovalo spevom šarišských ľudových piesní a tancom, moderný tanec predviedli dievčatá zo 7. B triedy. Krásny spev francúzskej piesne predviedla Klárka Miščíková zo 7.A triedy a aj záverečný Hula dance dievčat z ŠKD zožal veľký úspech publika. Všetkým žiakom ďakujeme že aj takýmto spôsobom šíria dobré meno našej školy. Program pripravili: p. uč. Jana Franková a pani vychovávateľky Irenka Mochňaková a Janka Polomská.

 • Hlas cigánskeho srdca

  Dňa 15. júna 2018 sa v rámci osláv Dní mesta Sabinov,  konal už XV. ročník rómskeho festivalu - Hlas cigánskeho srdca, na ktorom vystúpili aj žiaci našej školy. 

  Žiaci nultého ročníka, prvého ročníka a dievčatá zo 6.B triedy sa prezentovali pekným programom plným moderného i tradičného rómskeho tanca a dokonca i spevom. Program pripravili p. uč. Franková, p. uč. Liptáková a za spoluprácu a pomoc ďakujeme aj pánovi asistentovi Tiborovi Ferkovi!

 • Chcete sa zabaviť v 5D kine?

  Túto ponuku využili aj niektorí žiaci našej školy a 13. júna 2018 so svojimi p. učiteľkami navštívili ZOC Max v Prešove. Bola to skvelá možnosť ako sa v závere školského roka odreagovať od školských povinností. Zažili bláznivú jazdu horskou dráhou, výlet do krajiny dinosaurov, vesmírne sci - fi, ale aj dobrodružnú cestu do podmorského sveta, či bláznivé rallye preteky. Vďaka 3D obrazu, pohyblivým sedadlám a efektom ako napríklad: vietor, voda, dym, blesky, bubliny,  vibrácie a buchnáty v sedadlách,  si naši žiaci domov odniesli krásne spomienky na toto nevšedné popoludnie v kine.

  p. uč. Futejová, p. uč. Petríková

 • Tváre hudby - hudobný workshop

  Dňa 1. júna 2018 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili hudobného workshopu - Tváre hudby, ktorý sa konal v priestoroch literárnej kaviarne Viola v Prešove. 

  Žiaci zaujímavým spôsobom spoznali cudzokrajné hudobné nástroje, interaktívne spoznávali najmä gestickú stránku hudby. Celý program workshopu bol doplnený o obrazové i zvukové nahrávky. Tento workshop nás presvedčil i o tom, že hudbe možno naozaj priradiť aj konkrétny charakter, či "tvár". Aj takúto  podobu môže mať doplnková hodina hudobnej výchovy.

  Mgr. Jana Franková

 • Medzníky II. svetovej vojny

  Dňa 30. mája 2018 sa v priestoroch MsKS konalo okresné kolo historickej súťaže - Medzníky II. svetovej vojny. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo žiakov deviateho ročníka v zložení - Mário Lipták, Lenka Smolková a Jakub Repaský

  Súťaž bola zameraná na vedomosti z obdobia II. svetovej vojny u nás i vo svete ako aj regionálne dejiny daného historického obdobia.

  Žiakom sa spoločnými silami podarilo úspešne vyriešiť pripravené úlohy a zo súťaže sme si priniesli diplom za 2. miesto. Sme radi, že aj takýmto spôsobom sme získali nové vedomosti zo sveta histórie.

  Mgr. Jana Franková

 • Škola v prírode

  Príroda je nevyčerpateľný zdroj zdravia, energie a inšpirácie. A tak sme aj my, žiaci 4.A a 4.B triedy strávili čas 28.mája – 1.júna 2018 v škole v prírode v Tatranskej Lomnici. Absolvovali sme túry na Popradské pleso, okolo Štrbského plesa, na Hrebienok a Studenovodské vodopády a na stanicu Štart pod Lomnickým štítom. Kochali sme sa krásou a históriou Spišského hradu, Belianskej jaskyne a v Múzeu TANAPu. Na pobyte so žiakmi v ŠvP boli triedne p. uč. Smreková a Pribulová a p. vych. Polomská. Vrátili sme sa opálení a plní dojmov a zážitkov.

 • Deň rodiny - Indiánska cesta

  Srdečne pozývame rodičov, žiakov a učiteľov na zábavné popoludnie Dňa rodiny s názvom Indiánska cesta, ktorá sa uskutoční 4.6.2018 (v pondelok) o 15:30 hod. v areáli školy. Tešíme sa na Vás, príďte sa zabaviť a zašportovať si. Plagát akcie nájdete na stiahnutie tu.

 • Gymnastický štvorboj

   Koncom apríla  tohto školského roka sa konalo okresné kolo v Gymnastickom štvorboji. Všetky družstvá dievčat a chlapcov zvíťazili a postúpili na krajské kolo. Dievčatá na kraji obsadili 2. miestochlapci sa prebojovali na Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 15. mája v Poprade

  Celoštátne kolo organizoval Slovenský gymnastický zväz. V súťaži chlapcov sa do finále prebojovalo 8 najlepších ZŠ na Slovensku. Naši chlapci v silnej konkurencii nesklamali a získali 4. miesto. Družtvo tvorili: A. Tomčan zo 6.C, J. Macejko z 8.C, J. Baňas z 8.C, A. Majdák z 8.C, N. Fabuľa zo 7.C. Medzi jednotlivcami zaujal Jakub Baňas, ktorý získal 3. miesto.

  Tieto výborné výsledky sú výsledkom pravidelnej gymnastickej prípravy, ktorá na našej škole prebieha v športových triedach a gymnastickom krúžku, za čo sme veľmi vďační pani učiteľke Beáte Harvanovej a Irene Timurovej. Aby sa mohla gymnastická príprava skvalitniť, aj naša škola má záujem o nové, moderné náradie, ktoré poskytuje Gymnastický zväz školám. Pevne veríme, že aj my sa dočkáme a tak sa stane naša športová príprava v lepších podmienkach ešte kvalitnejšou.

  Naše úspešné gymnastky: Palenčárová 2.A, Kolcunová 2.A,  Zacharská 2.A, Michalíková 2.A, Kerpčarová 2.A, Krajčovičová 4.B, Kušnírová 4.B, Petijová 4.B, Bačenková 6.C, Vaňová 5.C, Koscelníková  7.B, Andreánska 7.B, Oľšavská 8.C, Rokošná B. 8.C, Bartošová 7.A.

 • SARM 2018

  Dňa 16. 5. 2018 sa v priestoroch MsKS v Sabinove konal 35. ročník regionálnej súťaže - Sabinovský autorský a recitátorský máj. Z našej školy sa na tomto podujatí zúčastnili žiaci v 3 súťažných kategóriách:

  v umeleckom prednese – Michaela Kolcunová (1.B - próza), Natália Markušová  (4.A - poézia), Alexandra Salanciová (4.B - próza), Simona Baňasová (5.A - próza), Soňa Baňasová (5.A - poézia), Veronika Repaská (7.C - próza), Anna Miščiková (9.A - próza);

  -  vo vlastnej autorskej  tvorbe – Noemi Palfiová (6.A - próza),  Valentína Drobňáková (7.B - poézia), Nina Prokopová (7.B - próza), Karolína Krištofová (8.B - próza)

  umeleckom prednese boli v silnej konkurencii ocenené: Michaela Kolcunová – 1.B – próza,  Anna Miščiková –   9.A – próza – získala vo svojej kategórii titul laureátka SARMU /ocenenie za mimoriadny výkon/.

  Vo vlastnej  autorskej tvorbe si ocenenie prevzala Karolína Krištofová z 8.B triedy.

  Všetkým dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a oceneným srdečne

  blahoželáme!

  Ďakujeme všetkým p. učiteľkám, ktoré ich pripravovali.

  Mgr. Ľudmila Martančíková

 • Zmena vyučovania

  Dňa 01.06.2018 (piatok) je z dôvodu sviatku Dňa detí organizácia vyučovania zmenená nasledovne: 1. stupeň končí 4. vyučovacou hodinou, 2. stupeň končí 5. vyučovacou hodinou. Prevádzka ŠKD a ŠJ ostáva nezmenená.

 • Gréckokatolícka biblická olympiáda 2018

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci gréckokatolíckeho vierovyznania zúčastnili na Biblickej súťaži v protobysterskom kole. Súťaž bola zorganizovaná v spolupráci s Gréckokatolíckym biskupstvom v Prešove a Diecéznym katechetickým úradom v Prešove.

  V protobysterskom kole v 1. kategórii  - družstvo v zložení: Sebastián Cenker (8.C), Kristína Cenkerová (8.B), Sára Palfiová (8.B) sa umiestnilo na peknom 2. mieste.

  Aj keď v olympiáde ide o istý druh súťaženia, čo je pre mladého človeka charakteristické, omnoho viac vyniká práve hlavná myšlienka  –  posolstvo olympiády, že mladý človek spoznáva Boha cez napísané Božie slovo – Bibliu. Každý školský rok sú predmetom olympiády niektoré z  biblických kníh, s ktorými naši žiaci poctivo pracovali.

  Žiakov pripravoval p. Mgr. Ján Murgaš.  

  Srdečne blahoželáme

  Mgr. Ľudmila Martančíková

 • Deň matiek v ŠKD

  V piatok 25. mája náš školský klub detí navštívili mamičky. Pripravili sme pre ne program pod názvom Srdce pre mamu. Deti zo súboru Čižiček zaspievali mamičkám niekoľko ľudových piesní.                            

  Na hudobných nástrojoch ich sprevádzali deviataci Tatiana Vargová a Benjamín Ružbarský pod vedením pani učiteľky Janky Frankovej. Na záver programu všetky deti zaspievali spoločnú pieseň a obdarovali mamičky srdiečkami, ktoré pre ne vyrobili za pomoci svojich vychovávateliek.

 • Deň matiek v Seniorvitale

  Dňa 14. mája 2018 sa žiaci prvého stupňa našej školy,  z detského folklórneho zoskupenia Čížiček, zúčastnili vystúpenia ku Dňu matiek v Sabinovskom zariadení Seniorvital. Svojim precíteným spevom, recitáciou a milými darčekmi vniesli do tvári seniorov úsmev, radosť i dojatie. Krásny spevácky výkon predviedla aj žiačka 8.A triedy - Danka Jusková. Za hudobný sprievod ďakujeme Benjamínovi Ružbarskému  a Tatiane Vargovej z 9.B triedy.

  ​​Program pripravili pani vychovávateľky: I. Mochňaková, J. Polomská, I. Dedinová a Mgr. Jana Franková. 

 • Matematický klokan

  Dňa 19. marca 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Na Slovensku ho tohto roku riešilo 67 000 žiakov na 1453 školách. Medzi našich najúspešnejších patrili: Tomáš Vyhnánek (3.A), Slávka Ondášová (4.A), Miriam Kušnírová (4.B), Jakub Kerpčár (5.A), Šimon Poráč (5.A), Gabriel Guľaš (6.A), Marek Štofila (7.A), Lucia Dziaková (7.B), Lukáš Miščík (8.A) a Ján Ondáš (7.C), ktorý sa zároveň stal aj školským šampiónom, pretože dosiahol najvyšší percentil, teda vo svojej kategórii predbehol najviac svojich rovesníkov.

  Bližšie informácie o svojich riešeniach sa žiaci dozvedia na stránke www.matematickýklokan.sk po zadaní svojho kódu. Všetci žiaci získali od organizátorov účastnícky diplom a malý darček.

  Mgr. Katarína Kurucová

 • BRICKLANDIA – výstava z legokociek

  27. apríla 2018 žiaci  2.B a 3.A triedy mali možnosť so svojimi p. učiteľkami zažiť jedinečný svet rôznorodých scenérií plných farieb, detailov a fantázie.

  Viac ako 100 000 kociek lega nás čakalo v suteréne Barkóczyho paláca v blízkosti divadla na Hlavnej ulici v Košiciach. Mohli sme si prezrieť z Lega postavené veľké mesto, vlakové koľajisko, útok pirátov na pevnosť, či westernové mestečko, intergalaktický prístav i dobývanie hradu stredovekou armádou. Obdivovali sme pohyblivé vlaky a mali sme možnosť postaviť si niečo v herni s hŕbou Lega a Dupla. Prezreli sme si historické jadro Košíc a ochutnali sme super zmrzlinu. Domov sme si odniesli pekné zážitky.

  p.uč. Futejová, p.uč. Petríková

strana: