Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

 • Oznam pre rodičov

  Riaditeľstvo ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že v dňoch 21.06.2018 (štvrtok) až 28.06.2018 (štvrtok) bude organizácia vyučovania prebiehať nasledovne: 1. stupeň končí vyučovanie 4. vyuč. hodinou, 2. stupeň končí vyučovanie 5. vyuč. hodinou.

  21.06.2018 (štvrtok):

  uskutočnia sa didaktické hry pre 1. stupeň a praktické účelové cvičenie pre 2. stupeň.

  Stravovanie: vlastné – desiata, pitný režim.

  Výbava žiaka: športová obuv, pokrývka hlavy, športové oblečenie, prípadne pršiplášť (dáždnik), pre pobyt

  na kúpalisku si priniesť plavky, uterák, opaľovací krém, 0,50 € na vstup do areálu mestského kúpaliska.

  Žiak bol poučený o tom, že je povinný dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického

  dozoru, dodržiavať zásady bezpečného správania sa pri presunoch a v športovom areáli.

  22.06.2018 (piatok): teoretické účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa ZŠ

  25.06.2018 (pondelok) až 28.06.2018 (štvrtok): odovzdávanie učebníc, úprava tried, triednické práce.

  V dňoch 21.06.2018 až 28.06.2018 činnosť ŠJ a ŠKD bude zabezpečená.

  29.06.2018 (piatok): 8,00 hod. - slávnostné ukončenie školského roka. Po jeho ukončení a odovzdaní vysvedčení odchod žiakov domov.

   V tento deň sa bude obed v ŠJ podávať od 10.00 do 12.00. Prevádzka v ŠKD nebude.

 • Škola v prírode

  Príroda je nevyčerpateľný zdroj zdravia, energie a inšpirácie. A tak sme aj my, žiaci 4.A a 4.B triedy strávili čas 28.mája – 1.júna 2018 v škole v prírode v Tatranskej Lomnici. Absolvovali sme túry na Popradské pleso, okolo Štrbského plesa, na Hrebienok a Studenovodské vodopády a na stanicu Štart pod Lomnickým štítom. Kochali sme sa krásou a históriou Spišského hradu, Belianskej jaskyne a v Múzeu TANAPu. Na pobyte so žiakmi v ŠvP boli triedne p. uč. Smreková a Pribulová a p. vych. Polomská. Vrátili sme sa opálení a plní dojmov a zážitkov.

 • Deň rodiny - Indiánska cesta

  Srdečne pozývame rodičov, žiakov a učiteľov na zábavné popoludnie Dňa rodiny s názvom Indiánska cesta, ktorá sa uskutoční 4.6.2018 (v pondelok) o 15:30 hod. v areáli školy. Tešíme sa na Vás, príďte sa zabaviť a zašportovať si. Plagát akcie nájdete na stiahnutie tu.

 • Gymnastický štvorboj

   Koncom apríla  tohto školského roka sa konalo okresné kolo v Gymnastickom štvorboji. Všetky družstvá dievčat a chlapcov zvíťazili a postúpili na krajské kolo. Dievčatá na kraji obsadili 2. miestochlapci sa prebojovali na Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 15. mája v Poprade

  Celoštátne kolo organizoval Slovenský gymnastický zväz. V súťaži chlapcov sa do finále prebojovalo 8 najlepších ZŠ na Slovensku. Naši chlapci v silnej konkurencii nesklamali a získali 4. miesto. Družtvo tvorili: A. Tomčan zo 6.C, J. Macejko z 8.C, J. Baňas z 8.C, A. Majdák z 8.C, N. Fabuľa zo 7.C. Medzi jednotlivcami zaujal Jakub Baňas, ktorý získal 3. miesto.

  Tieto výborné výsledky sú výsledkom pravidelnej gymnastickej prípravy, ktorá na našej škole prebieha v športových triedach a gymnastickom krúžku, za čo sme veľmi vďační pani učiteľke Beáte Harvanovej a Irene Timurovej. Aby sa mohla gymnastická príprava skvalitniť, aj naša škola má záujem o nové, moderné náradie, ktoré poskytuje Gymnastický zväz školám. Pevne veríme, že aj my sa dočkáme a tak sa stane naša športová príprava v lepších podmienkach ešte kvalitnejšou.

  Naše úspešné gymnastky: Palenčárová 2.A, Kolcunová 2.A,  Zacharská 2.A, Michalíková 2.A, Kerpčarová 2.A, Krajčovičová 4.B, Kušnírová 4.B, Petijová 4.B, Bačenková 6.C, Vaňová 5.C, Koscelníková  7.B, Andreánska 7.B, Oľšavská 8.C, Rokošná B. 8.C, Bartošová 7.A.

 • SARM 2018

  Dňa 16. 5. 2018 sa v priestoroch MsKS v Sabinove konal 35. ročník regionálnej súťaže - Sabinovský autorský a recitátorský máj. Z našej školy sa na tomto podujatí zúčastnili žiaci v 3 súťažných kategóriách:

  v umeleckom prednese – Michaela Kolcunová (1.B - próza), Natália Markušová  (4.A - poézia), Alexandra Salanciová (4.B - próza), Simona Baňasová (5.A - próza), Soňa Baňasová (5.A - poézia), Veronika Repaská (7.C - próza), Anna Miščiková (9.A - próza);

  -  vo vlastnej autorskej  tvorbe – Noemi Palfiová (6.A - próza),  Valentína Drobňáková (7.B - poézia), Nina Prokopová (7.B - próza), Karolína Krištofová (8.B - próza)

  umeleckom prednese boli v silnej konkurencii ocenené: Michaela Kolcunová – 1.B – próza,  Anna Miščiková –   9.A – próza – získala vo svojej kategórii titul laureátka SARMU /ocenenie za mimoriadny výkon/.

  Vo vlastnej  autorskej tvorbe si ocenenie prevzala Karolína Krištofová z 8.B triedy.

  Všetkým dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a oceneným srdečne

  blahoželáme!

  Ďakujeme všetkým p. učiteľkám, ktoré ich pripravovali.

  Mgr. Ľudmila Martančíková

 • Zmena vyučovania

  Dňa 01.06.2018 (piatok) je z dôvodu sviatku Dňa detí organizácia vyučovania zmenená nasledovne: 1. stupeň končí 4. vyučovacou hodinou, 2. stupeň končí 5. vyučovacou hodinou. Prevádzka ŠKD a ŠJ ostáva nezmenená.

 • Gréckokatolícka biblická olympiáda 2018

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci gréckokatolíckeho vierovyznania zúčastnili na Biblickej súťaži v protobysterskom kole. Súťaž bola zorganizovaná v spolupráci s Gréckokatolíckym biskupstvom v Prešove a Diecéznym katechetickým úradom v Prešove.

  V protobysterskom kole v 1. kategórii  - družstvo v zložení: Sebastián Cenker (8.C), Kristína Cenkerová (8.B), Sára Palfiová (8.B) sa umiestnilo na peknom 2. mieste.

  Aj keď v olympiáde ide o istý druh súťaženia, čo je pre mladého človeka charakteristické, omnoho viac vyniká práve hlavná myšlienka  –  posolstvo olympiády, že mladý človek spoznáva Boha cez napísané Božie slovo – Bibliu. Každý školský rok sú predmetom olympiády niektoré z  biblických kníh, s ktorými naši žiaci poctivo pracovali.

  Žiakov pripravoval p. Mgr. Ján Murgaš.  

  Srdečne blahoželáme

  Mgr. Ľudmila Martančíková

 • Deň matiek v ŠKD

  V piatok 25. mája náš školský klub detí navštívili mamičky. Pripravili sme pre ne program pod názvom Srdce pre mamu. Deti zo súboru Čižiček zaspievali mamičkám niekoľko ľudových piesní.                            

  Na hudobných nástrojoch ich sprevádzali deviataci Tatiana Vargová a Benjamín Ružbarský pod vedením pani učiteľky Janky Frankovej. Na záver programu všetky deti zaspievali spoločnú pieseň a obdarovali mamičky srdiečkami, ktoré pre ne vyrobili za pomoci svojich vychovávateliek.

 • Deň matiek v Seniorvitale

  Dňa 14. mája 2018 sa žiaci prvého stupňa našej školy,  z detského folklórneho zoskupenia Čížiček, zúčastnili vystúpenia ku Dňu matiek v Sabinovskom zariadení Seniorvital. Svojim precíteným spevom, recitáciou a milými darčekmi vniesli do tvári seniorov úsmev, radosť i dojatie. Krásny spevácky výkon predviedla aj žiačka 8.A triedy - Danka Jusková. Za hudobný sprievod ďakujeme Benjamínovi Ružbarskému  a Tatiane Vargovej z 9.B triedy.

  ​​Program pripravili pani vychovávateľky: I. Mochňaková, J. Polomská, I. Dedinová a Mgr. Jana Franková. 

 • Matematický klokan

  Dňa 19. marca 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Na Slovensku ho tohto roku riešilo 67 000 žiakov na 1453 školách. Medzi našich najúspešnejších patrili: Tomáš Vyhnánek (3.A), Slávka Ondášová (4.A), Miriam Kušnírová (4.B), Jakub Kerpčár (5.A), Šimon Poráč (5.A), Gabriel Guľaš (6.A), Marek Štofila (7.A), Lucia Dziaková (7.B), Lukáš Miščík (8.A) a Ján Ondáš (7.C), ktorý sa zároveň stal aj školským šampiónom, pretože dosiahol najvyšší percentil, teda vo svojej kategórii predbehol najviac svojich rovesníkov.

  Bližšie informácie o svojich riešeniach sa žiaci dozvedia na stránke www.matematickýklokan.sk po zadaní svojho kódu. Všetci žiaci získali od organizátorov účastnícky diplom a malý darček.

  Mgr. Katarína Kurucová

 • BRICKLANDIA – výstava z legokociek

  27. apríla 2018 žiaci  2.B a 3.A triedy mali možnosť so svojimi p. učiteľkami zažiť jedinečný svet rôznorodých scenérií plných farieb, detailov a fantázie.

  Viac ako 100 000 kociek lega nás čakalo v suteréne Barkóczyho paláca v blízkosti divadla na Hlavnej ulici v Košiciach. Mohli sme si prezrieť z Lega postavené veľké mesto, vlakové koľajisko, útok pirátov na pevnosť, či westernové mestečko, intergalaktický prístav i dobývanie hradu stredovekou armádou. Obdivovali sme pohyblivé vlaky a mali sme možnosť postaviť si niečo v herni s hŕbou Lega a Dupla. Prezreli sme si historické jadro Košíc a ochutnali sme super zmrzlinu. Domov sme si odniesli pekné zážitky.

  p.uč. Futejová, p.uč. Petríková

 • Slávik Slovenska

  Krása folklórneho spevu sprevádza život ľudí už od nepamäti. To že folklór a ľudové piesne sú blízke aj žiakom našej školy sme dokázali na speváckej súťaži - Slávik Slovenska

  Dňa 15. mája 2018 sa konalo okresné kolo súťaže v priestoroch ZUŠ v Lipanoch. Svojim krásnym spevom našu školu reprezentovali: Danielka Kuchárová z 3.A triedy (získala diplom za účasť) a Danielka Jusková z 8.A triedy, ktorá sa v konkurenčne najsilnejšej III. kategórii  umiestnila na 3 . mieste

  Tešíme sa, že prostredníctvom takýchto súťaží sa u žiakov pestujú krásne tradície našich predkov. Za skvelý akordeónový sprievod veľmi ďakujeme Benjamínovi Ružbarskému z 9.B triedy.

  Mgr. Jana Franková

 • Exkurzia Krakow - Oswienčim

  Dňa 9. mája 2018 sa žiaci z 8. a 9. ročníka zúčastnili historicko - poznávacej exkurzia do poľského mesta Krakow a koncentračného tábora v Oswienčime. 

  Ako prvé sme spoznávali historický Krakow, mesto so slávnou minulosťou bohaté na kultúrne pamiatky. Prezreli sme si hlavné časti zámku Wawel a upravenými uličkami sme sa presunuli do centra tohto starobylého mesta. 

  Po krátkom oddychu na obed sme pokračovali do neďalekého Oswienčimu - na miesto, ktoré dodnes dokumentuje hrôzy druhej svetovej vojny.  Návšteva koncentračného tábora, kde umreli tisíce ľudí, zanechala vo všetkých hlboký dojem. Celá prehliadku dopĺňal pútavý výklad našich sprievodkýň, ktoré všeobecné informácie prepájali so skutočnými príbehmi ľudí z koncentračného tábora. Spoznávanie takýchto miest má ukázať žiakom, aké strašné môže byť konanie ľudí, ak sú ovládaní nesprávnou ideológiou... pretože práve spoznávanie histórie nás má učiť aj vyvarovať sa chýb z minulosti.

  Mgr. Jana Franková

 • Úspešní "Slávici z lavice"

  Koncom apríla sa v priestoroch CVČ Radosť v Sabinove, uskutočnil už 17. ročník speváckej súťaže- Slávici z lavice. Táto súťaž v speve moderných piesní sa u žiakov teší veľkej obľube. 

  Aj v tomto roku žiaci našej školy dosiahli výborné výsledky:

  V I. Kategórii,  prvé miesto s postupom na krajské kolo získala Danielka Kuchárová z 3.A triedy, druhé miesto si vyspievala Tamarka Reváková z 2.A triedy. Medzi staršími žiakmi skončila vo veľmi silnej konkurencii na krásnom druhom mieste Klárka Miščíková zo 6.A triedy.

  Danielke Kuchárovej sa darilo aj na krajskom kole súťaže, kde skončila na peknom 4. mieste. Dievčatám, ako aj ďalším žiakom , ktorí našu školu v súťaži reprezentovali prajeme veľa ďalších speváckych úspechov.

  Mgr. Jana Franková

 • V Dramafest 2018 sme boli originálni

  Divadlo skutočne žije iba vo vzájomnom pôsobení hercov a divákov. Žije aj u nás.  V ZŠ Komenského. Žiaci 9. ročníka Tatiana Vargová, Timea Golodžejová, Karin Soľárová, Ema Ďuďáková, Benjamín Ružbarský, Jakub Repaský, Patrik Koscelník a Martin  Šoltýs  sa 24. apríla 2018 zúčastnili na 7. ročníku nesúťažnej prehliadky scénok, dialógov a dramatických útvarov pod názvom DRAMAFEST 2018, ktorú každoročne usporadúva  Divadlo Andreja Duchnoviča v Prešove.

  Predstavili sme sa s anglickou scénkou s názvom Cinderella (v preklade Popoluška). Snažili sme sa pripraviť hravé i nápadité divadelné predstavenie s prirodzenou improvizáciou a pohybom. Od odbornej poroty sme získali pochvalu za vtipnú scénku, dobrý preklad známej rozprávky a dobrý potenciál hercov. Porota žiakom odporučila využiť ich herecký a jazykový potenciál na prípravu skutočného divadelného predstavenia.

  Dramafest sa konal pod záštitou Inštitútu anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty ako súčasť série podujatí Akademický Prešov. Bola to pre nás veľká životná skúsenosť – komunikovať na javisku anglicky, zoznámiť sa so základmi priestorového cítenia, naučiť sa rytmus a dynamiku zvládnuť pohybom, zvukom i slovom a pritom podporiť naše kamarátske vzťahy. Za trpezlivú prípravu, cieľavedomú dramaturgiu a zaujímavú hereckú skúsenosť ďakujeme p. učiteľkám Mgr. Ľudmile Molčanovej a Mgr. Gabriele Tóthovej.

  Benjamín Ružbarský

 • Boli sme v "Daj si čas"

  Naši žiaci  6. ročníka sa 14.3.2017 v skorých ranných hodinách vybrali do štúdia RTVS v Bratislave na nakrúcanie televíznej relácie pre deti  „DAJ  SI  ČAS“. Záznam relácie si môžete pozrieť na stránke www.rtvs.sk/televizia/archiv/13327/156212. Prišli sme do RTVS s krásnymi transparentmi a odhodlaním uspieť čo najlepšie. Náš súťažný tím tvorili: Damián Radačovský, Adam Tomčan. Karin Grešová a Anetka Vargová, ktorá bola zároveň aj kapitánkou nášho družstva.

  Nejde o klasickú – edukačnú reláciu, ale o moderný projekt, ktorý prostredníctvom zábavných súťaží ponúka divákom zaujímavé informácie o Slovensku. Nie je o skúšaní vedomostí, ale o zábave, prostredníctvom  ktorej chcú autori vzbudiť záujem o bohatú históriu Slovenska.

  Aj napriek veľkej bojovnosti a veľkému povzbudzovaniu spolužiakov šťastena tentoraz nebola na našej strane. Napriek tomu najväčším a nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých  bolo samotné nakrúcanie pod vedením režiséra, za pomoci asistentov, osvetľovačov, technikov a mnohých ďalších...

  Mgr. Katarína Kurucová

 • Každý deň je deň Zeme

  Takýto názov mal projekt, ktorý zorganizovali študentky gymnázia Konštantínova 2  v Prešove, Andrea Hanišáková a  Denisa Červeňáková (absolventka našej školy), pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý oslavujeme 22.apríla. Projekt pripravili v rámci mimoškolského vzdelávania organizovaného IUVENTOU a Ministerstvom školstva. Dňa 20.4.2018 interaktívne odprezentovali dôsledky znečistenia a usporiadali upratovaciu brigádu.

  Do tejto sympatickej činnosti boli zapojení žiaci piateho ročníka spolu s ich triednymi učiteľmi a realizačný tím, ktorý Denisa a Andrea zostavili pomocou ich spolužiakov.

  Rozdelení do troch skupín upratovali najznečistenejšie oblasti v Sabinove – okolie rieky Torysa, schody v blízkosti hradieb a pole pri Poliklinike. Sme veľmi potešení, že naši žiaci a učitelia si bez váhania navliekli rukavice a skrášlili aj takouto formou naše mesto, náš domov. Nezabudnite, že každý deň má byť dňom Zeme, lebo bez nej by ani deň dňom nebol.

 • Oznam riaditeľa školy

  Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že z havarijných dôvodov v súvislosti s odstávkou pitnej a úžitkovej vody, udeľuje  žiakom dňa 18. apríla 2018 (streda) riaditeľské voľno. Z daného dôvodu sme nútení uzavrieť prevádzku ZŠ, ŠKD aj ŠJ. Nástup do školy bude vo štvrtok, 19.4.2018.

 • Deň narcisov

  Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov, 13. 4. 2018, sme vyjadrili onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú i našu podporu. V tento deň sme v našej škole a v uliciach nášho mesta vyzbierali 1 440,- €. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí prispeli. Ďakujeme učiteľom a žiakom 8.C triedy, ktorí pomáhali s organizáciou a realizáciou zbierky.   

 • Výber žiakov do športovej triedy

  Vážení rodičia a mladí talentovaní športovci, ZŠ, Komenského 13 v Sabinove Vás srdečne pozýva na overenie športových zručností a schopností žiakov, ktoré sa vyžadujú na zaradenie žiaka do športovej triedy. Výber žiakov do športovej triedy v 5. ročníku sa uskutoční  19. 04. 2018 (štvrtok) o 15.00 hod. v telocvični ZŠ, Komenského 13 v Sabinove.

  Kritéria prijatia nájdete tu.

strana: