Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Mapa

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 13, Sabinov
  Komenského 13, 083 01 Sabinov
 • +421514521485
Počet návštev: 3476074

Novinky

 • Dňa 25. októbra 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 10. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

  Súťaž pozostávala:

  1. časť:

  1. z práce s textom zameranej na porozumenie textu, jeho analýzu z hľadiska jazykových rovín,
  2. z písomnej časti – tvorba vlastného textu, využitie slohových postupov a jazykových štýlov.

  2. časť - ústna

  Tému tejto časti vyhlásila predsedníčka odbornej poroty po skončení 1. časti. Poradie súťažiacich určili vyžrebované čísla. Podľa vyžrebovaného poradia súťažiaci individuálne predstupovali pred odbornú porotu. Prejav musel obsahovať najmenej 10 viet prednesených naspamäť. Po skončení svojho vystúpenia zostal každý súťažiaci v miestnosti, kde súťaž prebieha, aby počul ostatné rečnícke prejavy a lepšie pochopil hodnotenie poroty.

 • Kedysi sa pasovali rytieri ...  ... my dnes pasujeme našich statočných prvákov.

  Prijmite srdečné pozvanie na pasovanie žiakov 1. roč., ktoré sa uskutoční dňa  9.11.2017 o 16:00 hod. v telocvični ZŠ, ul. Komenského 13.

  Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami!

  Pozvánka_na_slávnostné_pasovanie_prvákov_plagátik.pdf

 • V týždni od 6. - 10. novembra 2017 sa na našej škole uskutoční informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

   

  Súťažiť budú žiaci 2.- 8. ročníka, ktorí majú predmet informatika a to nasledovne:

   

  utorok 7. novembra od 9:30 do 13:30 Drobci (2. a 3. ročník ZŠ),
  streda 8. novembra od 9:30 do 13:30 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ),
  štvrtok 9. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ), 
  piatok 10. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (8. ročník ZŠ).

 • Aj v tomto školskom roku  sa žiaci našej školy (3. A a 4. A) zapojili do projektovej hry EDULABU, ktorá je zameraná na vytvorenie nových a lepších podmienok života. Zábavnou formou s kreslenou postavičkou KOZMIX sa naučíme, ako zlepšiť naše správanie k prírode. Chceme sa naučiť byť zodpovednejšími za budúcnosť našej planéty už dnes. Cieľom tejto hry je vytvorenie novej základne na  "Modrej planéte".

  Počas celého trvania projektu získavajú žiaci od svojho učiteľa kredity, za ktoré si kupujú jednotlivé súčasti základne. Po určitej dobe dostane každý z tímov na starosť jednu Enviromisiu, ktorú musí na svojej základni splniť. Kreatívna hra prepája vzdelávacie aktivity v triede aj v teréne a interaktívne cvičenia do jedného celku. Projekt potrvá do konca mesiaca novembra a my veríme, že už teraz všetci netrpezlivo čakáte, ako sa nám to podarí.

 • Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017, T5-2017) sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  POP_2017_2018_Dodatok_1.pdf

  Základné_informácie_T5_2017.pdf