Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Mapa

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 13, Sabinov
  Komenského 13, 083 01 Sabinov
 • +421514521485
Počet návštev: 3885092

Novinky

 • English Star

  Dňa 21. mája 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž English Star. Je to medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. V tomto školskom roku prebiehal piaty ročník a my sme sa jej zúčastnili po prvýkrát. Jej výsledky sme sa dozvedeli až koncom júna.

  Medzi našich najúspešnejších žiakov patrili: Alexandra Salanciová (4.B), Chloe Chantelle Dixon (3.A), Samuel Štefančík (7.C), Adam Majdák (8.C), Alica Baňasová (8.C), Peter Zahurák (7.B), Šimon Poráč (5.A), Tereza Tóthová (4.B), Karolína Krištofová (8.B), Lucia Dziaková (7.B) a Elizabeth Blaščáková (4.B), ktorá sa stala aj školskou English Star, pretože dosiahla 99%, čo je najvyššie skóre zo všetkých našich žiakov. Všetkým žiakom blahoželáme k ich dosiahnutým výsledkom a želáme krásne prázdniny.

 • Taliansko - Camping Riccione

  Aj v tomto školskom roku sme my deviataci absolvovali rekreačno ozdravovací pobyt v Taliansku. Je to prímorské letovisko v strednej časti Talianska. Riccione. Mesto Riccione sa nachádza medzi mestami Rimini a Misano Adriatico.

  8. júna 2018 žiaci 9. A a 9. B vyrazili na ďalekú nočnú cestu spolu s p. riaditeľom a pedagógmi. Cestovali sme naprieč Slovenskom, Maďarskom, Slovinskom až do Talianska. Boli sme ubytovaní v kempingu Riccione. Cítili sme sa ako doma. Od prvej chvíle. Slovensko bolo všade prítomné. Nechýbal ani slovenský kuchár. Po príchode do kempingu sme sa ubytovali a vybrali sme sa vláčikom z kempingu na pláž. Pláž bola piesočnatá a more postupne klesajúce. Nikto neváhal a šiel ho vyskúšať.

 • Akí sme boli v MATEMATIKE

  V apríli, na pôde ZŠ 17. novembra v Sabinove, sa uskutočnil 67. ročník okresného kola Matematickej olympiády pre kategórie MO6, MO7 a MO8. Úlohou súťažiacich šiesteho až ôsmeho ročníka bolo vyriešiť 3 úlohy v časovom limite 2 hodiny. Každá úloha bola hodnotená maximálne šiestimi bodmi, úspešným riešiteľom sa stal ten, kto získal aspoň 9 bodov.

  Úspešnými riešiteľmi našej školy boli v kategórii MO8 Vanessa Cisková 8.C – 5.miesto, v kategórii MO6: Gabriel Guľaš 6.A – 7. miesto, Martin Škovran – 14. miesto

 • Oznam pre rodičov

  Riaditeľstvo ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že v dňoch 21.06.2018 (štvrtok) až 28.06.2018 (štvrtok) bude organizácia vyučovania prebiehať nasledovne: 1. stupeň končí vyučovanie 4. vyuč. hodinou, 2. stupeň končí vyučovanie 5. vyuč. hodinou.

  25.06.2018 (pondelok) až 28.06.2018 (štvrtok): odovzdávanie učebníc, úprava tried, triednické práce. V dňoch 21.06.2018 až 28.06.2018 činnosť ŠJ a ŠKD bude zabezpečená.

  29.06.2018 (piatok): 8,00 hod. - slávnostné ukončenie školského roka. Po jeho ukončení a odovzdaní vysvedčení odchod žiakov domov. V tento deň sa bude obed v ŠJ podávať od 10.00 do 11.00. Prevádzka v ŠKD nebude.

 • Detský festival hornej Torysy

  Dňa 24. júna 2018 sa v krásnom prostredí amfiteátra v Krivanoch konal už 5. ročník charitatívneho podujatia s názvom "Deti deťom". V rámci prehliadky detských talentov rôzneho žánru sa prezentoval za našu školu súbor Čížiček - deti z ŠKD pod vedením pani vychovávateliek: I. Mochňákovej, J. Polomskej a p. uč. J. Frankovej. V programe odzneli obľúbené ľudové piesne, ako aj tanec Čížiček. Humorným slovom naše vystúpenie doplnil aj Paľko Lompart zo 4. A triedy. Za akordeónový sprievod patrí veľká vďaka Benjamínovi Ružbarskému z 9. B triedy. Celý program bol v závere zavŕšený tombolou a výťažok zo vstupného putoval rodinám z Krivan, ktoré to najviac potrebujú. Účasť na tomto festivale, bola pre nás veľkou skúsenosťou a krásnym zážitkom na záver školského roka.

 • Jarmok 2018

  V rámci tohtoročnej prezentácie škôl sa na Sabinovskom jarmoku sa prestavili pestrým programom aj žiaci našej školy. Folklórne zoskupenie Čížiček,ktoré združuje deti z ŠKD sa prezentovalo spevom šarišských ľudových piesní a tancom, moderný tanec predviedli dievčatá zo 7. B triedy. Krásny spev francúzskej piesne predviedla Klárka Miščíková zo 7.A triedy a aj záverečný Hula dance dievčat z ŠKD zožal veľký úspech publika. Všetkým žiakom ďakujeme že aj takýmto spôsobom šíria dobré meno našej školy. Program pripravili: p. uč. Jana Franková a pani vychovávateľky Irenka Mochňaková a Janka Polomská.

 • Hlas cigánskeho srdca

  Dňa 15. júna 2018 sa v rámci osláv Dní mesta Sabinov, konal už XV. ročník rómskeho festivalu - Hlas cigánskeho srdca, na ktorom vystúpili aj žiaci našej školy.

  Žiaci nultého ročníka, prvého ročníka a dievčatá zo 6.B triedy sa prezentovali pekným programom plným moderného i tradičného rómskeho tanca a dokonca i spevom. Program pripravili p. uč. Franková, p. uč. Liptáková a za spoluprácu a pomoc ďakujeme aj pánovi asistentovi Tiborovi Ferkovi!