Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Mapa

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 13, Sabinov
  Komenského 13, 083 01 Sabinov
 • +421514521485
Počet návštev: 4137380

Novinky

 • Štedré Vianoce

  Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy!

  Srdečne Vás pozývame na slávnostnú vianočnú akadémiu dňa 14.12.2018 o 17:00 hod. v športovej hale. Zároveň Vás pozývame aj na burzu vianočných výrobkov.

  Tešíme sa na Vás !

  Plagat_Vianoce_2018.jpg

 • Oznámenie pre rodičov

  Vedenie školy ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 14.12.2018 (piatok) sa bude konať vianočná akadémia ŠTEDRÉ VIANOCE. Žiaci 1. stupňa končia vyučovanie 4. vyučovacou hodinou, žiaci 2. stupňa 5. vyučovacou hodinou.

  V tento deň bude prevádzka v ŠJ a v ŠKD zabezpečená.

 • Korčuliarsky výcvik

  V dňoch 26. 11. – 30. 11. 2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili korčuliarskeho výcviku, kde sa za pomoci učiteľov naučili korčuľovať, vycibrili si techniku korčuľovania, zašportovali si a zabavili sa. Odmenou im bol nielen skvelý pocit, ale aj sladká odmena a ľadový diplom.

  Mgr. Martina Rimská

 • Mikuláš

  Milí žiaci, srdečne Vás pozývame na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať vo štvrtok, 6.12.2018, v telocvični našej základnej školy. Mikuláš všetky dobré deti odmení sladkým prekvapením a všetci si spolu pozrieme pekný program. Na všetkých sa už tešíme!

  Plagát akcie nájdete tu.

 • Oznámenie pre rodičov

  Vedenie školy ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 06.12.2018 (štvrtok) sa bude konať stretnutie s Mikulášom. Žiaci 1. stupňa končia vyučovanie 4. vyučovacou hodinou, žiaci 2. stupňa 5. vyučovacou hodinou.

  V tento deň bude prevádzka v ŠJ a v ŠKD zabezpečená.

 • 66 úspešných riešiteľov súťaže iBobor

  Aj tohto roku sme sa zapojili do informatickej súťaže iBobor. V týždni od 12.-16.11.2018 súťažilo spolu 330 žiakov našej školy. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii Bobrík je to 60 bodov a v ostatných kategóriách je to 50 bodov. Teší nás veľký počet - 66 úspešných riešiteľov našej školy. Ich zoznam nájdete tu. Všetkým úspešným žiakom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

 • Náš tím úspešný v súťaži NÁBOJ

  Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov. V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Súťaž prebehla 23. novembra 2018 na Gymnáziu Jána Adama Raymana V Prešove. Veľmi nás potešil náš tím v zložení Lukáš Miščík (9.A), Veronika Semanová (9.C), Karolína Krištofová (9.B) a Matúš Volček (8.A), ktorý v silnej konkurencii 20 tímov získal krásne 3. miesto.

 • Školské kolo Olympiády z ANJ

  Dňa 19. novembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 29. ročníka Olympiády z anglického jazyka. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategória 1A - 4. až 7. ročník, kategória 1B - 8.- 9. ročník. Súťaž pozostávala z dvoch častí.

  Písomná časť – slovná zásoba v anglickom jazyku, gramatika anglického jazyka, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.

  Ústna časť – Picture story – opis obrázka a vytvorenie príbehu o ňom. Role play – rozhovor medzi súťažiacim a učiteľom, kde každý z nich hrá nejakú zadanú úlohu.

 • Súťaž EXPERT

  Dňa 29. novembra 2018 sa na našej škole uskutoční súťaž EXPERT geniality show 2018/19 pre vybraných žiakov 7. – 9. ročníka našej školy. V deň súťaže si žiaci vyberú a vypracujú test z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolí spomedzi šiestich ponúknutých tém. Na výber budú tieto témy: Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English?, Tajomstvá prírody, Góly, body, sekundy.

  Žiaci si svoje vedomosti môžu overiť na stránke v časti Vyskúšaj sa, poprípade si stiahnuť aplikáciu Súťaž EXPERT.

 • Čitateľský maratón

  Dňa 6. 11. 2018 sme sa my žiaci V. B triedy zúčastnili na peknom, už tradičnom podujatí v Mestskej knižnici v Sabinove pod názvom Čitateľský maratón 2018. Tohtoročný ročník sa niesol v duchu 100. výročia vzniku Československa.

  Čítali sme knihy práve od českých spisovateľov. Pri vstupe do knižnice, do ktorej sme sa niektorí z nás vkročili po prvýkrát, keďže sme do 5. ročníka prišli aj z okolitých obcí, sme si posadali na stoličky. Duch kníh vládol všade navôkol. Bolo čo obdivovať! Spoznali sme viacerých českých autorov, ako napr. J. Seiferta, J. Haška či A. Jiráska. Zaujal nás životný príbeh Boženy Němcovej a osudy hrdiniek jej kníh.

 • Informácia pre rodičov - 21.11.2018

  Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 21.11.2018 (streda) udeľuje žiakom 6.-8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu testovania žiakov 5. ročníka ZŠ.

  V tento deň bude prevádzka v ŠJ zabezpečená. Všetci stravníci - žiaci 6.-8. ročníka budú vedúcou ŠJ vyhlásení, kto má záujem o obed, musí sa opätovne prihlásiť najneskôr do 19.11.2018 (pondelok).

 • Testovanie žiakov 5. ročníka

  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.