Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Mapa

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 13, Sabinov
  Komenského 13, 083 01 Sabinov
 • +421514521485
Počet návštev: 45024

Novinky

 • Distribúcia antigénových samotestov pre školský rok 2022/2023

  Prosíme rodičov, aby si prišli vyzdvihnúť antigénové samotesty v čase:

  v utorok 28. 6. 2022 od 11:00 do 14:00 hod.,

  v stredu 29. 6. 2022 od 7:00 do 17:30 hod. na vrátnici školy,

  vo štvrtok od 7:00 do 12:00 hod.

  Testy budú vydávané rodičom na podpis v počte 5 ks na žiaka.

  Prosíme rodičov, aby žiakov otestovali v septembri pred príchodom žiakov do školy.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 30. 6. 2022 (štvrtok) o 8:30 hod. Po jeho ukončení a odovzdaní vysvedčení žiaci odchádzajú domov.

  V tento deň sa bude obed v ŠJ podávať od 9:30 do 11.00.

  Prevádzka v ŠKD tento deň nebude.

  Z obeda sa už vyhlásiť nedá.

 • Oznam pre všetkých stravníkov ŠJ Komenského Sabinov

  Prosím stravníkov, ktorí sa chcú ešte vyhlásiť z obedov do konca júna (27. – 30. 6.20022), aby tak urobili najneskôr do pondelka 27. 6. 2022 do 8,30 hod.

  Ďakujem vám za pochopenie.

  Talarovičová vedúca ŠJ

 • Skrátenie vyučovania od 23. 6. 2022

  Vážení rodičia, vzhľadom na to, že 22. 6. 2022 sa uskutoční hodnotiaca pedagogická rada, od štvrtka 23. 6. 2022 bude skrátené vyučovanie.

  1. stupeň končí 4. vyučovacou hodinou,

  2. stupeň končí 5. vyučovacou hodinou.

  Žiaci budú mať nasledujúce dni triednické hodiny, úpravu tried, odovzdávanie učebníc...

  ŠKD funguje v nezmenenom režime.

  Za porozumenie ďakujeme.

  Vedenie školy

 • Letná škola

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na Letné školy 2022 na základe Memoranda o spolupráci s UNICEF. Finančné prostriedky alokované na túto výzvu boli poskytnuté zo zdrojov UNICEF.

  Letná škola na ZŠ Komenského 13 bude prebiehať od 15. augusta do 26. augusta. Projekt je určený všetkým žiakov, ktorí majú o LŠ záujem.

  Jeden cyklus trvá nepretržite 2 týždne – 10 pracovných dní (zmena oproti roku 2021).

  Hlavným cieľom Letných škôl 2022 je podpora škôl pri ich organizácii aktivít na vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na integráciu žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny.

 • Organizačné pokyny k letnému táboru

  Čas schádzania: 7,00 hod. - 8,00hod.

  Dopoludňajší program: 8,00 hod. - 12,00 hod.

  Obed: 12,00 hod. - 13,00 hod.

  Popoludňajšia činnosť: 13,00 hod. - 16,00 hod.

  Ukončenie a prevzatie detí: 16,00 hod.

  Vek účastníkov tábora: 7 - 14 rokov

  Výnimku môže povoliť organizátor letného tábora (predškolák, ktorý bude

  mať staršieho súrodenca v tábore).

  V cene 75,- € je zahrnuté:

  - obed, pitný režim

  - vstup na kúpalisko (aquapark)

  - vstupné na plánovaný výlet

  - autobus

 • Letný mestský denný tábor

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  počas prázdninových mesiacov pripravujeme letné mestské tábory pre školopovinné deti. Mestský denný tábor trvá spravidla 5 pracovných dní. Na letné tábory sa môžu prihlásiť všetky deti, nielen deti zo školy, ktorá organizuje tábor. Jednotlivé turnusy sú v týchto termínoch:

  1. turnus - od 04.07.2022 do 08.07.2022 (Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov)

  2. turnus - od 11.07.2022 do 15.07.2022 (Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov)

  3. turnus - od 15.08.2022 do 19.08.2022 (Základná škola, Komenského 13, Sabinov)

 • Návšteva vynovenej knižnice

  Žiaci 4.A navštívili novú skrášlenú knižnicu. Oprášili si svoje vedomosti o knižnici, o tom, aké zaujímavé knihy si môžu vypožičať. Potom im pani knihovníčka čítala z knihy Braňa Jobusa - Ako šarkan Kyber Šikana pristál na streche základnej školy. Deti sa zamysleli nad problémom šikanovania a dnes veľmi aktuálnej kyberšikany vo svojom okolí.V príjemnom prostredí si niektoré ukážky prečítali a do školy sa vrátili s novými vypožičanými knihami.

  Tr. uč.Smreková

 • Náš týždeň s FENOMÉNMI SVETA

  Naša škola sa dlhoročne snaží implementovať inovatívne spôsoby do výučby. Žiaci tak majú možnosť získať zručnosti potrebné pre život v 21. storočí, akými sú tímová spolupráca, čítanie a počúvanie s porozumením, či kritické myslenie. Sme jednou zo škôl na Slovensku, ktorá využíva vzdelávacie materiály Fenoménov sveta neziskovej organizácie EDULAB, ktoré sú určené na medzipredmetovú výučbu.

  Prednedávnom žiaci 8.B triedy strávili podnetný projektový týždeň. V tomto roku sme sa venovali téme – Kultúra. Náš kolektív bol rozdelený do skupín, v ktorých sme počas celého týždňa poctivo pracovali. Každá skupina si vymyslela svoj názov, ktorý mal spoločný náboj s kultúrou ako takou. V rámci projektového vyučovania sme sa zapájali do zaujímavých aktivít, vďaka ktorým sme sa toho veľa naučili. Najviac sa nám páčilo vyrývanie klinového písma a kreslenie čínskych znakov pomocou tušu.

 • Školský výlet 8.A, 7.B a 7.A

  Dňa 16.6.2022 sme boli na spoločnom výlete. Prvou zastávkou bola Domaša a úžasná plavba na lodi BOHEMIA. Druhou zastávkou bol pekný kaštieľ a zaujímavý archeopark v Hanušovciach nad Topľou.

  Ochutnali sme vychýrenú hanušovskú zmrzlinu a hranolky. Výlet bol nielen zábavou a relaxom, ale aj obohatením o nové poznatky a zaujímavosti zo života našich dávnych predkov. Bol to super výlet.

 • Deň detí a Deň rodiny v jednom

  Areál našej školy zaplnili 1. júna veselé detské tváre našich žiakov, ich rodičov, súrodencov i ostatných rodinných príslušníkov. Deň detí sa spojil s už tradičným festivalom organizovaným každoročne našimi pedagógmi.

  A že to bola oslava ako sa patrí!

  Program otvorila tanečná skupina Grimmy, pokračovali tanečné vystúpenia našich žiakov z ŠKD, ktorí sa usilovne pripravovali na tento deň. Malí návštevníci spolu s rodičmi vytvorili kreatívne predmety, vymaľovali obrázok, modelovali a dokonca si mohli nechať namaľovať na tvár všakovaké motívy. Na ihrisku a na tartanovej dráhe si aj starší žiaci zašportovali, zasúťažili v rôznych zábavných disciplínach. V telocvični školy sa konal volejbalový turnaj učiteľov, žiakov a rodičov. Mimoriadne pútavou bola pre mnohých jazda na koníkoch. Nechýbalo občerstvenie pripravené s láskou našimi paniami kuchárkami. Azda žiadne dieťa sa nezaobišlo bez populárnych pukancov a cukrovej vaty. Zaujalo i medobranie a kurz 1. pomoci, či ďalšie sprievodné aktivity. Dobrá nálada vládla aj vďaka krásnemu počasiu, až do večerných hodín. To je dôkazom, že sa podujatie vydarilo aj tento rok. A my sa už teraz tešíme nabudúce!

 • Informácia o voľnom pracovnom mieste - pedagogický asistent/asistent učiteľa

  Názov zamestnávateľa: Základná škola Sabinov

  Sídlo zamestnávateľa: Komenského 13, 083 01 Sabinov

  Kontakty: 051/4521485, zs@zskomsab.edu.sk

  Kategória: pedagogický asistent/asistent učiteľa

  Požadované vzdelanie: úplné stredné vzdelanie/VŠ 1.stupňa v požadovanom odbore

  Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.