Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Mapa

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 13, Sabinov
  Komenského 13, 083 01 Sabinov
 • +421514521485
Počet návštev: 4031869

Novinky

 • Súťaž EXPERT

  Dňa 29. novembra 2018 sa na našej škole uskutoční súťaž EXPERT geniality show 2018/19 pre vybraných žiakov 7. – 9. ročníka našej školy. V deň súťaže si žiaci vyberú a vypracujú test z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolí spomedzi šiestich ponúknutých tém. Na výber budú tieto témy: Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English?, Tajomstvá prírody, Góly, body, sekundy.

  Žiaci si svoje vedomosti môžu overiť na stránke v časti Vyskúšaj sa, poprípade si stiahnuť aplikáciu Súťaž EXPERT.

 • Informatická súťaž iBobor

  V týždni od 12.-16.11.2018 sa žiaci 2. – 8. ročníka našej školy zapoja do informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke www.ibobor.sk. Žiaci si svoje vedomosti môžu overiť na úlohách, ktoré sa nachádzajú v archíve úloh súťaže.

 • Festival outdoorových filmov

  Dňa 11.10.2018 (štvrtok) sa žiaci 3. - 8. ročníka našej školy zúčastnia na XVI. Medzinárodnom festivale outdoorových filmov, ktorý do Sabinova zavíta po druhýkrát. Festival je zameraný na športy i život s outdoorovou tematikou, na filmy dobrodružné, extrémne, adrenalínové, ale aj cestopisné. Festival ponúkne množstvo zaujímavých filmov, ale taktiež besedu s cyklocestovateľom Martinom Stillerom. Po skončení podujatia vyučovanie prebieha pre všetkých žiakov podľa rozvrhu.

 • Aj naša škola sa zapojí do verejnej zbierky - Biela pastelka 2018

  Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť našu ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma... Patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

  Ako reálne pomôže naša škola?

  KEDY? vo štvrtok 20. 9. 2018, v čase od 7. 30 hod. - 12.00 hod.

  KDE? vo vestibule našej školy, v triedach, v zborovni školy

  AKO? Dobrovoľníci z našej školy Vám ponúknu biele pastelky ako

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia.

  Pozývame Vás na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.09.2018 (streda) o 16,30 hod. v triedach.

  Zasadnutie rodičovskej rady (vybraný zástupca za triedu) je 12.09.2018 o 16.00 v zborovni školy.

  Prosíme, aby ste sa stretnutia zúčastnili.

 • Účelové cvičenie

  Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 07.09.2018 (piatok) sa žiaci 2. stupňa zúčastnia účelového cvičenia. Účelové cvičenie končí 5. vyučovacou hodinou (12.20 hod.).

  Žiaci boli poučení o tom, že sú povinní dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania sa pri presunoch.

  Zraz žiakov na školskom dopravnom ihrisku, zákaz vstupu na stavenisko.

  Žiaci majú mať zabezpečený pitný režim, športovú obuv, pršiplášť, desiatu.

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 sa uskutoční dňa 03.09.2018 (pondelok) o 8:00 hod. na dopravnom ihrisku pri škole. Po slávnostnom otvorení školského roka a oboznámení sa s triedami ukončíme prvý školský deň.

  Zápis prvákov do ŠKD sa uskutoční po slávnostnom otvorení.

  V školskej jedálni sa začína variť od 04.09.2018 (utorok). V prípade záujmu o školské stravovanie sa môžete prihlásiť u vedúcej školskej jedálne od 30.08.2018 (štvrtok).

  Tešíme sa na spoločné stretnutie.