Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Mapa

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 13, Sabinov
  Komenského 13, 083 01 Sabinov
 • +421514521485
Počet návštev: 3652793

Novinky

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok) v krajských mestách.

 • Z dôvodu pretrvávajúceho vysokého počtu chýbajúcich žiakov k dnešnému dňu, 21.02.2018 - 28%, vedenie školy rozhodlo po konzultácii s RÚVZ a zriaďovateľom školy neprerušiť, ale skrátiť vyučovanie v dňoch 22.-23.02 2018 (štvrtok, piatok) následovne:

  1. VH 7:50 - 8:20,

  2. VH 8:25 - 8:55,

  3. VH 9:05 - 9:35,

  4. VH 9:40 - 10:10,

  5. VH 10:15 - 10:45,

 • Riaditeľstvo Základnej školy Komenského 13, oznamuje rodičom žiakov, že z dôvodu narastajúcej chorobnosti žiakov sú od stredy 14.2.2018 do piatku 16.2.2018 vyhlásené chrípkové prázdniny. Rozhodnutie vydáva riaditeľ školy na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove. V uvedenom období nebude fungovať školský klub detí a školská jedáleň. Nástup do školy je v pondelok 19.2.2018.

 • Dňa 30. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnila súťaž EXPERT geniality show 2017/18 pre 20 vybraných žiakov našej školy. V deň súťaže si žiaci vybrali a vypracovali test z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolil spomedzi piatich ponúknutých tém. Na výber boli tieto témy: Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English?, Tajomstvá prírody, Góly, body, sekundy.

  Úspešnými riešiteľmi sú títo žiaci našej školy:

  Marek Štofila, VII.A - Mozgolamy

  Lucia Dziaková, VII.B - Mozgolamy a Tajomstvá prírody

 • Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 31.01.2018 a 01.02.2018 (streda, štvrtok) sa z organizačných dôvodov vyučovanie pre žiakov 1. stupňa končí 4. vyučovacou hodinou (11.25 hod.), vyučovanie pre žiakov 2. stupňa končí 5. vyučovacou hodinou (12.20 hod.).

  Obedy v ŠJ sa budú vydávať pre žiakov v nezmenenom čase.

  V tento deň bude prevádzka v ŠKD zabezpečená.

 • ,,Misia modrá planéta" s Kozmixom bol jedinečný projekt, ktorý spájal aktivity v škole a v teréne s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. Toto inovatívne vyučovanie bolo pre žiakov IV.A triedy motivujúce a zábavné.Dva mesiace žiaci poznávali svet vlastnou skúsenosťou. Aktivity pokrývali dve oblasti enviromentálnej výchovy: Životné prostredie a jeho ochrana a Životné prostredie a činnosť človeka. Pracovali usilovne a s veľkým elánom. V hre si žiaci na záver navrhli a vytvorili základňu ekologickej planéty, ktorú predstavili na chodbe žiakom z iných tried.

 • Dňa 24. 1. 2018 sa v priestoroch Základnej školy, Hviezdoslavova 1, Lipany konalo okresné kolo 25. ročníka celoslovenskej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

  V okresnom kole sa v 3. kategórii /6. - 7. roč./ na peknom 2. mieste umiestnila Veronika Repaská zo VII.C triedy. Tretiačka Silvia Martonová a piatačka Viera Dudášová si vo svojich kategóriách odniesli ocenenia poroty za umelecký prednes.

  Putovali sme i spoznávali sme čarokrásne slovenské kraje, dávne tajomstvá i zabudnuté príbehy... Ako pútnici sme sa zastavili v tôni stromov na starodávnych hradoch, aby sme si do krčiažka načerpali lásku, ľudskosť aj dobrotu.