Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Mapa

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 13, Sabinov
  Komenského 13, 083 01 Sabinov
 • +421514521485
Počet návštev: 4350612

Novinky

 • Veľkonočné sviatky

  Pučiace stromy, rozkvitnuté lúky a vtáčí štebot nám potichu šepkajú, že prichádzajú sviatky Veľkej noci.

  I preto vám želáme, aby tieto dni naplnili vaše srdcia pokojom a rodinnou pohodou.

  Prajeme Vám šťastnú Veľkú noc. Vedenie ZŠ Komenského 13, Sabinov

 • Veľkonočné prázdniny

  Riaditeľ školy oznamuje žiakom a rodičom termín veľkonočných prázdnin:

  18.04.2019 (štvrtok) - 23.04.2019 (utorok).

  Počas veľkonočných prázdnin školská jedáleň a školský klub detí nebudú v prevádzke.

  Vyučovanie bude pokračovať v stredu 24.04.2019.

 • Poďakovanie

  Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov, 11. 4. 2019 sme vyjadrili onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú i našu podporu. V tento deň sme v našej škole a v uliciach nášho mesta vyzbierali 1 745,- €.

  Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí prispeli. Ďakujeme paniam učiteľkám a žiakom 9.C triedy, ktorí pomáhali s organizáciou a realizáciou zbierky.

 • OK fyzikálnej olympiády

  Dňa 13.03.2019 sa v našej škole konalo okresné kolo fyzikálnej olympiády pre dve kategórie – F (ôsmy ročník) a E (deviaty ročník). Úspešnými riešiteľmi našej školy sa stali Matúš Volček, žiak VIII. A triedy (umiestnil na 2. mieste v kategórii F) a Lukáš Miščík, žiak IX. A triedy (umiestnil sa na 1. mieste v kategórii E). K peknému umiestneniu im srdečne blahoželáme a Lukášovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

  Mgr. Martin Namešpetra

 • Deň narcisov

  Vážení rodičia, učitelia, priatelia školy a milí žiaci, v štvrtok 11. 4. 2019 sa naša škola zapája do celoslovenskej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Touto zbierkou vyjadrujeme svoju podporu ľuďom chorým na rakovinu. V tento deň sa v hlavnej budove školy (počas celého dopoludnia) a v malej budove (ráno) budú nachádzať dobrovoľníci s pokladničkami. Môžete prispieť finančným príspevkom podľa vlastného uváženia a ako poďakovanie dostanete od našich dobrovoľníkov žltý narcis, ktorý je symbolom tohto dňa. Ak sa vám nepodarí prispieť v priestoroch školy, naši dobrovoľníci sa budú celé štvrtkové dopoludnie nachádzať v uliciach mesta Sabinov.

 • Testovanie žiakov 9. ročníka

  Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 03.04.2019 (streda) udeľuje žiakom 5.-8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu testovania žiakov 9. ročníka ZŠ.

  Žiakom 9. ročníka končí vyučovanie po ukončení testovania.

  V tento deň bude prevádzka v ŠJ zabezpečená. Všetci stravníci - žiaci 5.-8. ročníka budú vedúcou ŠJ vyhlásení, kto má záujem o obed, musí sa opätovne prihlásiť najneskôr do 02.04.2018 (utorok).

 • Testovanie T9-2019

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. apríla 2019 (utorok) v krajských mestách.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 29.03.2019 (piatok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  V tento deň nebude prevádzka v ŠJ zabezpečená. ŠKD tiež nebude v prevádzke.

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

  Vážení rodičia, milí budúci prváčikovia srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch ZŠ, Komenského 13 v Sabinove v dňoch 08. 04. – 09. 04. 2019 (pondelok, utorok) od 13:30 do 16:30 hod. K zápisu je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Na všetkých budúcich prvákov sa veľmi tešíme!

  Plagát zápisu do prvého ročníka nájdete tu.

 • Zápis žiakov do 5. ročníka

  Vážení rodičia, milí budúci piataci

  srdečne Vás pozývame na zápis žiakov do

  5. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch

  ZŠ, Komenského 13 v Sabinove

  v dňoch 10. 04. – 26. 04. 2019.

  (každý pondelok - štvrtok od 08:00 - 14:30 hod.).

  K zápisu je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Na všetkých budúcich piatakov sa veľmi tešíme!

  Zápis_žiakov_leták_5.r._2019_20.docx

 • Deň otvorených dverí

  Milí predškoláci, školáci, vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 28.3.2019 (štvrtok) v čase od 08:30 do 12:30 a od 15:30 do 17:00. Príďte, niečo pekné uvidíte, niečo zaujímavé zažijete, tešíme sa na Vás.

  Plagát DOD DOD_ZS_Komenskeho_13_2018_19.docx​​​​​​​

 • Športové triedy - overenie zručností

  Vážení rodičia a mladí talentovaní športovci, ZŠ, Komenského 13 v Sabinove Vás srdečne pozýva na overenie športových zručností a schopností žiakov, ktoré sa vyžadujú na zaradenie žiaka do športovej triedy. Výber žiakov do športovej triedy v 5. ročníku sa uskutoční 28. 03. 2019 (štvrtok) o 15.00 hod. v telocvični ZŠ, Komenského 13 v Sabinove.

  Kritéria prijatia nájdete tu: sport._triedy_ZS_Kom._Sabinov_2018_19(1).docx