Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Novinky

Súťaž Mladých záchranárov civilnej ochrany II. stupňa základných škôl

10. mája 2017 sa v rekreačnom zariadení Opalex Sigord v Kokošovciach pod vedením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky konala súťaž 17 súťažiacich družstiev Mladých záchranárov civilnej ochrany II. stupňa základných škôl  z okresov Prešov, Sabinov a Levoča.

Našu školu reprezentovali dve družstvá:

Ôsmak v koži zdravotníka

,,Ak chcete byť  na chvíľu ako oni, príďte sa vžiť do ich úlohy...“

V takom duchu sa niesla súťaž s názvom Ôsmak v koži zdravotníka, ktorá sa konala v priestoroch Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove.

  18. 5. 2017 našu školu úspešne reprezentovali žiaci -  kapitán družstva Jakub Repaský z 8. B, členovia Benjamín Ružbarský z 8. B a Barbora Rokošná zo 7. C. V konkurencii sedemnástich družstiev sme sa umiestnili na 3. mieste, chýbal nám bod do druhého miesta. Žiaci preukázali vedomosti o ľudských orgánov,  poskytovali umelé dýchanie KPR, ošetrovali otvorenú zlomeninu s otvorenými ranami dolnej končatiny, ošetrovali popáleninu nohy, kúpali novorodenca.   

Biblická olympiáda

Dňa 22.03.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na 14. ročníku Biblickej olympiády. Olympiáda sa konala v priestoroch Gymnázia na Ul. Komenského 13 v Lipanoch. Našu školu reprezentovali žiačky Miščiková Anna z 8.A, Karabinošová Tamara a Marhefková Kristína zo 6.C.

Predmetom tohtoročného ročníka súťaže boli  Vybrané knihy Svätého písma: zo Starého zákona – Kniha Genezis  1-11, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela 1-6 a 13-14. Z Nového zákona si overili svoje vedomosti z listu Efezanom. Súťaž pozostávala z písomného vypracovania úloh v piatich súťažných okruhoch, na ktoré sme sa starostlivo pripravovali.

Deň narcisov - vyhodnotenie

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov, piatok 7. apríla 2017, sme vyjadrili onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú i našu podporu. V tento deň sme v našej škole a v uliciach Sabinova vyzbierali 995,- €. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Ďakujeme učiteľom, asistentkám a dobrovoľníkom z 9.A, ktorí pomáhali s organizáciou a realizáciou zbierky.

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Dňa 27. marca 2017 sa v priestoroch našej škole uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy  recitátorov I. - III. kategórie Hviezdoslavov Kubín. V konkurencii vyše 60-tich recitátorov okresu sa naši žiaci nestratili a obsadili popredné miesta.

V I. kategórii (2. – 4. roč.) v poézii obsadil 3. miesto Michal Kozák (4.B), v III. kategórii (7. – 9. roč.) v poézii obsadila 2. miesto Natália Kuchárová (9. B), próze 2. miesto získala Daniela Šajgalová (9.A) a 3. miesto Anna Miščíková (8. A).

Zápis žiakov do 1. ročníka

 Vážení rodičia, milí budúci prváčikovia.

Srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch ZŠ Komenského 13 v Sabinove

v dňoch  10.04. – 11. 04. 2017 od 13:30 do 16:30 hod.

K zápisu je potrebné priniesť:

Deň narcisov

Vážení rodičia, učitelia, priatelia školy a milí žiaci,

v piatok 7. 4. 2017 sa naša škola zapája do celoslovenskej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Touto zbierkou vyjadrujeme svoju podporu ľuďom chorým na rakovinu. V tento deň sa v hlavnej budove školy (počas celého dopoludnia) a v malej budove (ráno) budú nachádzať naši dobrovoľníci s pokladničkami. Môžete prispieť finančným príspevkom podľa vlastného uváženia a ako poďakovanie dostanete od našich dobrovoľníkov žltý narcis, ktorý je symbolom tohto dňa. Ak sa vám nepodarí prispieť v priestoroch školy, naši dobrovoľníci sa budú celé piatkové dopoludnie nachádzať aj v uliciach Sabinova.

Testovanie T9- 2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017(štvrtok).

Riaditeľské voľno

Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že udeľuje dňa 28.03.2017 (utorok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

V tento deň nebude prevádzka v ŠJ ani výchovná činnosť ŠKD. Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, budú vyhlásení z obedu vedúcou ŠJ.

Konkurz- Hviezdička

Umelecká spoločnosť Gong každoročne vyhľadáva nové spevácke talenty., ktorým následne pomáha verejne sa prezentovať a rozvíjať v oblasti hudby a umenia. Príkladom toho je aj spevácka súťaž, ktorú táto spoločnosť organizuje a tiež projekt nahrávania CD, do ktorého sa mohli tento rok mladí speváci prihlásiť. Svojim hlasom ich jednoznačne zaujala aj žiačka našej školy- Klárka Miščíková zo 6. A triedy, ktorá bola vybraná ako jedna zo speváčok do projektu nahrávania CD. Klárke srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších speváckych úspechov!

photo

Nedeľa 25. 6. 2017

Počet návštev: 3262822

Narodeniny a meniny:

Dnes (Nedeľa 25.6.2017)

Sebastián Gabčo (4.A)
Marko Kazimír (7.B)
Benjamín Pekeja (1.C)
Tadeáš Kovalík (7.C)
Tadeáš Štellmach (1.B)

Zajtra (Pondelok 26.6.2017)

Tímea Golodžejová (8.B)
Juraj Greš (8.B)
Patrik Koscelník (8.A)
Adriana Cmaríková (6.C)
Adriana Koscelníková (6.B)

Pozajtra (Utorok 27.6.2017)

Denis Duhaň (7.B)
Ladislav Duda (0.A)
Ladislav Duda (2.A)

Popozajtra (Streda 28.6.2017)

Viera Dudašová (4.A)
Filip Mišenčík (9.A)