Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

 • Distribúcia antigénových samotestov pre školský rok 2022/2023

  Prosíme rodičov,  aby si prišli vyzdvihnúť antigénové samotesty v čase:

  v utorok 28. 6. 2022 od 11:00 do 14:00 hod.,

  v stredu 29. 6. 2022 od 7:00 do 17:30 hod. na vrátnici školy,

  vo štvrtok od 7:00 do 12:00 hod. 

  Testy budú vydávané rodičom na podpis v počte 5 ks na žiaka.

  Prosíme rodičov, aby žiakov otestovali v septembri pred príchodom žiakov do školy.

  Za porozumenie ďakujeme. 

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 30. 6. 2022 (štvrtok) o  8:30 hod.  Po jeho ukončení a odovzdaní vysvedčení žiaci odchádzajú domov.

  V tento deň sa bude obed v ŠJ podávať od 9:30 do 11.00.

  Prevádzka v ŠKD tento deň nebude.

  Z obeda sa už vyhlásiť nedá.

   

 • Oznam pre všetkých stravníkov ŠJ Komenského Sabinov

  Prosím stravníkov, ktorí sa chcú ešte vyhlásiť z obedov do konca júna (27. – 30. 6.20022), aby tak urobili najneskôr do pondelka 27. 6. 2022 do 8,30 hod.

  Ďakujem vám za pochopenie.

                                                            Talarovičová vedúca ŠJ

 • Skrátenie vyučovania od 23. 6. 2022

  Vážení rodičia, vzhľadom na to, že 22. 6. 2022 sa uskutoční hodnotiaca pedagogická rada, od štvrtka 23. 6. 2022  bude skrátené vyučovanie.

  1. stupeň končí 4. vyučovacou hodinou,

  2. stupeň končí 5. vyučovacou hodinou.

  Žiaci budú mať nasledujúce dni triednické hodiny, úpravu tried, odovzdávanie učebníc...

  ŠKD funguje v nezmenenom režime.

  Za porozumenie ďakujeme.

  Vedenie školy

 • Letná škola

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na Letné školy 2022 na základe Memoranda o spolupráci s UNICEF. Finančné prostriedky alokované na túto výzvu boli poskytnuté zo zdrojov UNICEF.

  Letná škola na ZŠ Komenského 13 bude prebiehať  od 15. augusta do 26. augusta. Projekt je určený všetkým žiakov, ktorí majú o LŠ záujem.

  Jeden cyklus trvá nepretržite 2 týždne – 10 pracovných dní (zmena oproti roku 2021).

  Hlavným cieľom Letných škôl 2022 je podpora škôl pri ich organizácii aktivít na  vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na integráciu žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny.

  Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o zaradenie svojich detí do Letnej školy, aby svoj záujem prejavili triednym učiteľom do piatku 24. júna 2022.

  Ministerstvo zverejní zoznam škôl, ktorým budú pridelené finančné prostriedky do 4. 7. 2022.

 • Organizačné pokyny k letnému táboru

  Čas schádzania:  7,00 hod.  -  8,00hod.

  Dopoludňajší program:  8,00 hod. -  12,00 hod.

  Obed:  12,00 hod.  -  13,00  hod.

  Popoludňajšia činnosť:  13,00 hod.  -  16,00 hod.

  Ukončenie a prevzatie detí:  16,00 hod.

  Vek účastníkov tábora:   7  -  14 rokov  

                                             Výnimku môže povoliť organizátor letného tábora (predškolák, ktorý bude

                                             mať staršieho súrodenca v tábore).

  V  cene 75,- €  je zahrnuté:

  - obed, pitný režim

  - vstup na kúpalisko (aquapark)

  - vstupné na plánovaný výlet

  - autobus

  - poistenie detí

  - ceny a odmeny na súťaže

  - materiál na aktivity

  Program sa priebežne upraví podľa počtu detí, vekového zloženia prihlásených detí a počasia (kúpalisko, výlet, športové aktivity, bicyklovanie, tvorivé dielne...)

 • Letný mestský denný tábor

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  počas prázdninových mesiacov pripravujeme letné mestské tábory pre školopovinné deti. Mestský denný tábor trvá spravidla 5 pracovných dní. Na letné tábory sa môžu prihlásiť všetky deti, nielen deti zo školy, ktorá organizuje tábor. Jednotlivé turnusy sú v týchto termínoch:

  1. turnus - od 04.07.2022 do 08.07.2022 (Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov)

  2. turnus - od 11.07.2022 do 15.07.2022 (Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov)

  3. turnus - od 15.08.2022 do 19.08.2022 (Základná škola, Komenského 13, Sabinov)

  4. turnus - od 22.08.2022 do 26.08.2022 (Základná škola, Komenského 13, Sabinov)

  Prihlášku do tábora, ktorú nájdete v dokumentoch na stiahnutie, je nutné podať do 10. 6. 2022.

  Dokumenty na stiahnutie:

  Prihláška do mestského letného tábora (DOC, 40 kB)

  Prihláška do mestského letného tábora (PDF, 122 kB)

  Prihláška do mestského letného tábora (ODT, 8 kB)

  ​​​​​​​Plagát - letné denné tábory - verzia 1 (PDF, 1,1 MB)

  Plagát - letné denné tábory - verzia 2 (PDF, 1 MB)

 • Návšteva vynovenej knižnice

  Žiaci 4.A navštívili  novú skrášlenú knižnicu. Oprášili si svoje vedomosti o knižnici, o tom, aké zaujímavé knihy si môžu vypožičať. Potom im pani knihovníčka čítala z knihy Braňa Jobusa - Ako šarkan Kyber Šikana pristál na streche základnej školy. Deti sa zamysleli nad problémom šikanovania a dnes veľmi aktuálnej kyberšikany vo svojom okolí.V príjemnom prostredí si niektoré ukážky prečítali a do školy sa vrátili s novými vypožičanými knihami.

  Tr. uč.Smreková

 • Náš týždeň s FENOMÉNMI SVETA

  Naša škola sa dlhoročne snaží implementovať inovatívne spôsoby do výučby. Žiaci tak majú možnosť získať zručnosti potrebné pre život v 21. storočí, akými sú tímová spolupráca, čítanie a počúvanie s porozumením, či kritické myslenie. Sme jednou zo škôl na Slovensku, ktorá využíva vzdelávacie materiály Fenoménov sveta neziskovej organizácie EDULAB, ktoré sú určené na medzipredmetovú výučbu.

  Prednedávnom žiaci 8.B triedy strávili podnetný projektový týždeň. V tomto roku sme sa venovali téme – Kultúra. Náš kolektív bol rozdelený do skupín, v ktorých sme počas celého týždňa poctivo pracovali. Každá skupina si vymyslela svoj názov, ktorý mal spoločný náboj s kultúrou ako takou. V rámci projektového vyučovania sme sa zapájali do zaujímavých aktivít, vďaka ktorým sme sa toho veľa naučili. Najviac sa nám páčilo vyrývanie klinového písma a kreslenie čínskych znakov pomocou tušu.

  Cieľom projektového vyučovania bolo aktívne nás zapojiť do poznávacieho procesu. Proces poznávania bol charakteristický svojou otvorenosťou. P. učiteľky Mgr. M. Sidorjaková a Mgr. D. Motýľová nám vytvorili problémové scenáre a otázky, ktoré nás viedli k tomu, aby  sme  rozmýšľali o tom, čo sa učíme. Snažili sme sa byť tvoriví, rozvinúť svoju fantáziu a kriticky myslieť. Pochopili sme, že kultúra je prejavom najvyššej slobody človeka a je reflexiou jeho radosti a krásy. Na konci týždňa každý z nás dostal zaslúženú odmenu.

  Ďakujeme za pekné zážitkové chvíle.

  Žiaci 8. B triedy

 • Školský výlet 8.A, 7.B a 7.A

  Dňa 16.6.2022 sme boli na spoločnom výlete. Prvou zastávkou bola Domaša a úžasná plavba na lodi BOHEMIA. Druhou zastávkou bol pekný kaštieľ a zaujímavý archeopark v Hanušovciach nad Topľou.

  Ochutnali sme vychýrenú hanušovskú zmrzlinu a hranolky. Výlet bol nielen zábavou a relaxom, ale aj obohatením o nové poznatky a zaujímavosti zo života našich dávnych predkov. Bol to super výlet.

 • Deň detí a Deň rodiny v jednom

  Areál našej školy zaplnili 1. júna veselé detské tváre našich žiakov, ich rodičov, súrodencov i ostatných rodinných príslušníkov. Deň detí sa spojil s už tradičným festivalom organizovaným každoročne našimi pedagógmi.

  A že to bola oslava ako sa patrí!

  Program otvorila tanečná skupina Grimmy, pokračovali tanečné vystúpenia našich žiakov z ŠKD, ktorí sa  usilovne pripravovali na tento deň. Malí návštevníci spolu s rodičmi vytvorili kreatívne predmety, vymaľovali obrázok, modelovali a dokonca si mohli nechať  namaľovať na tvár všakovaké motívy. Na ihrisku a na tartanovej dráhe si aj starší žiaci zašportovali, zasúťažili v rôznych zábavných disciplínach. V telocvični školy sa konal volejbalový turnaj učiteľov, žiakov a rodičov. Mimoriadne pútavou bola pre mnohých jazda na koníkoch. Nechýbalo občerstvenie pripravené s láskou našimi paniami kuchárkami. Azda žiadne dieťa sa nezaobišlo bez populárnych pukancov a cukrovej vaty. Zaujalo i medobranie a kurz 1. pomoci, či ďalšie sprievodné aktivity. Dobrá nálada vládla aj vďaka krásnemu počasiu, až do večerných hodín. To je dôkazom, že sa podujatie vydarilo aj tento rok. A my sa už teraz tešíme nabudúce!

  Kolektív ZŠ Komenského

 • Informácia o voľnom pracovnom mieste - pedagogický asistent/asistent učiteľa

  Názov zamestnávateľa: Základná škola Sabinov

  Sídlo zamestnávateľa: Komenského 13, 083 01 Sabinov

  Kontakty: 051/4521485, zs@zskomsab.edu.sk

  Kategória: pedagogický asistent/asistent učiteľa

  Požadované vzdelanie: úplné stredné vzdelanie/VŠ 1.stupňa v požadovanom odbore

  Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

  Požadované doklady:

  Iné požiadavky:

  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • IKT zručnosti,
  • schopnosť viesť záujmový útvar rozvíjajúci talent a nadanie žiakov,
  • prax vítaná,
  • flexibilita, komunikatívnosť,
  • zavádzanie inovatívnych metód do výchovného procesu.

  Pracovné podmienky:

  • pracovný pomer na dobu určitú cez národný projekt MPC (1 rok)
  • 100%-ný úväzok
  • funkčný plat od 761 € (podľa vzdelania a praxe)

  Žiadosť je nutné zasielať do 28.06.2022 poštou alebo e-mailom na adresu školy. Vybraní uchádzači, spĺňajúci kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 1. 7. 2022. Dátum konania sa môže zmeniť, o čom budú vybraní uchádzači informovaní.

  Mgr. Peter Haas

  riaditeľ školy

 • Informácia o voľnom pracovnom mieste - vychovávateľ ŠKD

  Informácia o voľnom pracovnom mieste

  Názov zamestnávateľa: Základná škola Sabinov

  Sídlo zamestnávateľa : Komenského 13, 083 01 Sabinov

  Kontakty: 051/4521485, zs@zskomsab.edu.sk

  Kategória: vychovávateľ ŠKD

  Požadované vzdelanie: minimálne  úplné stredné vzdelanie v odbore    

  Kvalifikačné predpoklady: 

  odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

  Požadované doklady:

  Iné požiadavky:

  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • IKT zručnosti,
  • schopnosť viesť záujmový útvar rozvíjajúci talent a nadanie žiakov,
  • prax vítaná,
  • flexibilita, komunikatívnosť,
  • zavádzanie inovatívnych metód do výchovného procesu.

  Pracovné podmienky:

  • pracovný pomer na dobu určitú od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023,
  • 100%-ný úväzok
  • funkčný plat od 761 € (podľa vzdelania a praxe)

  Žiadosť je nutné zasielať do 28.06.2022 poštou alebo e-mailom na adresu školy. Vybraní uchádzači, spĺňajúci kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 1. 7. 2022. Dátum konania sa môže zmeniť, o čom budú vybraní uchádzači informovaní.

  Mgr. Peter Haas, riaditeľ školy

 • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí v školskom roku 2022/23 prvý krát nastupujú do 1. a 5. ročníka.

  Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, ktorí  k nám nastupujú od septembra 2022 do 1. a 5. ročníka (prestup z inej školy), aby prišli po rozhodnutie o prijatí od 9. júna 2022 do 30. júna 2022 v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod.

  Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí prídu do školy prestupom - do iných ročníkov ako 1. a 5. ročník, si po rozhodnutia príďte od 13. 6. 2022 do 30.6. 2022 v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. 

  V prípade potreby sa dá dohodnúť iný termín na tel. čísle 0902 121 485.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • Biologická olympiáda

  Dňa 21. apríla  2022 sa na ZŠ Komenského 113 v Lipanoch uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D. V tomto školskom roku je to už 56. ročník, ktorý sa po malej pandemickej prestávke znova realizoval prezenčnou formou. Našu školu v teoreticko-praktickej časti reprezentovali najúspešnejšie riešiteľky online školského kola – žiačky Zuzana Vujčíková zo 6.A triedy a Ivana Petijová zo 7.A triedy.  Aj na okresnom kole boli úspešné, Zuzana Vujčíková sa umiestnila na krásnom 2. miesteIvana Petijová na 6. mieste. Na olympiádu ich pripravovala pani učiteľka Hanudeľová. Obidvom žiačkam srdečne blahoželáme želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

  Ing. Ľuboslava Kuľková

 • Matematický klokan

  Dňa 11. apríla 2022 sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Je to najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov v 85-tich krajinách po celej zemeguli. Za týmto trendom nezaostáva ani Slovensko a samozrejme aj naša škola.

  Medzi úspešných riešiteľov našej školy patria: Gabriela Andraščíková (4.A), Nela Tibenská (4.A), Nina Fabiánová (4.B), Filip Berdis (5.A), Zuzana Vujčíková (6.A), Pavol Lompart (8.A), Filip Eliaš (8.B), Jakub Kerpčár (9.A).

  Súťaž podporuje a vzbudzuje u žiakov na základných a stredných školách záujem o matematiku, aktivizuje ich k riešeniu matematických úloh, prehlbuje u žiakov záujem o sebavzdelávanie a vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti pri riešení problémov s matematickou tematikou.

  Každý súťažiaci dostal diplom. Ak sa zaradil medzi 20 % najúspešnejších, patrí mu Diplom úspešného riešiteľa. Všetkým ostatným patrí Účastnícky diplom.

  Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým zúčastneným prajeme veľa radosti z objavovania krás matematiky... 

 • Prerušenie prevádzky školskej jedálne z organizačných dôvodov dňa 15. 6. 2022

  Vedenie školy oznamuje, že školská jedáleň nebude dňa 15. 6. 2022 (streda) v prevádzke z organizačných dôvodov.

  Prosíme zákonných zástupcov, aby deťom, ktoré navštevujú  ŠKD, zabezpečili suchú stravu na celý deň.

 • Súťažili sme v relácii Naj škola

  V utorok 31. mája 2022 v skorých ranných hodinách 35 žiaci nasadli do autobusu – smer Bratislava. Plní očakávania. Pred nami bol náročný deň. Mnohí cestovali do hlavného mesta po prvýkrát. S novým dňom sa spájali pocity očakávania niečoho nového, no i pocit zodpovednosti či rozhodnosti pri súťaži. Naši žiaci siedmeho až deviateho ročníka, ktorí si dali pomenovanie Sabinovské talenty, postúpili z 1. kola súťaže na pôde kmeňovej školy a reprezentovali našu školu a aj samotné mesto Sabinov v súťažno-zábavnej  relácii RTVS Naj škola. Nebola to ľahká úloha! Spolu s  psychickou podporou s p. uč. Gabrielou Tóthovou,  Ľudmilou Molčanovou a Ľudmilou Martančíkovou sa rozhodli prekonať strach, postaviť sa pred kamery a ukázať celému Slovensku, že my Východniari sme skutočné talenty...    

  Súperili 3 súťažné družstvá. Našimi prvými súpermi, ktorí si dali názov Kračúnova družina, boli žiaci zo ZŠ v Kračúnovciach neďaleko Giraltoviec. K nim sa v boji vo vedomostných i tvorivých súťažiach pripojili žiaci ZŠ, Sídlisko 2 z Vranova nad Topľou s pomenovaním Vranky z dvojky.

  Natáčanie relácie Naj škola priamo pod svetlami reflektorov bolo napínavé. Školu pod svetlami reflektorov reprezentovali traja súťažiaci: Tobias Trojanovič z 8.B, Šarlota Judová a Martin Čapistrák z 9.B. Na súťaž sa žiaci poctivo pripravovali na hodinách jednotlivých hlavných predmetov a posledné dni veľa testovali, riešili rôzne vedomostné kvízy... My ostatní sme im radili a povzbudzovali.

   Súťažiaci súťažili v piatich súťažných kolách. V 1. kole každá súťažná skupina mala odpovedať na dve náhodne vylosované otázky. Mohli si vybrať dve otázky z dvoch predmetov. Naše Sabinovské talenty v tomto kole odpovedali na slovenčinársku otázku, akej národnosti bol Hamlet v Shakespearovom diele a z matematiky označili číslo 60 ako základnú číslovku Babylončanov. Druhé kolo bolo venované pedagógom daných škôl, ktorí mali preukázať svoju zručnosť pri skladaní metra do príslušného tvaru. Naša p. uč. Tóthová to super zvládla! V treťom kole mali žiaci reagovať promptne! Za časový limit za 33 sekúnd zodpovedať na otázky a vysvetliť televíznym divákom,  čo je v šarišskom nárečí džonga, bandžúr a výraz doraz. Overili si vedomosti aj v otázkach z regiónu Šariš. Vo vedomostných otázkach mali správne pomenovať vojnový pamätník vo Svidníku, uviesť názov filmu natočeného v Sabinove. Poslednou otázkou bolo televíznym divákom a porote vysvetliť, čo v šarišskom nárečí znamená slovo bodvana. Štvrté kolo sa nieslo v znamení pokusu. Sabinovské talenty sa zahrali na výskumníkov. Pri pokuse, ktorý nám organizátori predviedli, bola v sklenenej nádobe reťaz, na ktorej boli kovové retiazky. Našou úlohou bolo správne zodpovedať na otázku, že či ak predvádzajúci reťaz potiahne, či sa reťaz odtrhne a zvyšok zostane v sklenenej nádobe, alebo naopak prejde po okraji von, alebo pôjde von oblúkom. Po prekonaní štvrtého kola sme sa posunuli do záverečného finále. Piate kolo bolo spojené s odpoveďou na jednu otázku, kde sme si mali možnosť vybrať medzi otázkami za 30, 60 a 90 bodov. Pasovali sme sa s odpoveďou na otázku zo športu – S čím sa hrá istá súťažná hra v Malajzii...

  V súťažnej relácii naša ZŠ obsadila pekné 2. miesto. Z priestorov televízie sme odchádzali potešení, keďže sa nám podarilo ukázať, že Sabinovské talenty majú prehľad vo viacerých oblastiach.

  Za všetko vravia slová našich žiakov, ktoré sme si zaznamenali bezprostredne po natáčaní relácie, ktorej diel si budete môcť pozrieť na obrazovkách  RTVS v mesiaci septembri 2022:

  „Získali sme bohaté skúsenosti a neoceniteľné zážitky z natáčania a šoubiznisu. Rozšírili sme si aj nové vedomosti vo vedomostných súťažiach. Bol to pre nás neskutočný adrenalín!“

  „Bolo nám dobre, je to úplne niečo iné ako v škole. Zážitok na celý život!“

  „V priamom prenose sme videli televízne štúdio, zažili sme stres okolo natáčania, naživo sme videli prácu dramaturgičky, prácu kameramanov, osvetľovačov....“

  „Režisér bol neskutočný! Dokázal stmeľovať celý tím okolo! Či už súťažiacich, či tím v RTVS!

  Mgr. Ľudmila Martančíková

 • Distribúcia antigénových samotestov pre školský rok 2022/2023

  Vážení rodičia.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)  sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

  Z tohto dôvodu by sme Vás chceli požiadať prejavenie záujmu o antigénové samotesty na domáce použitie pre Vaše deti, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

  MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.

  Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

  Prejaviť záujem môžete po prihlásení sa cez EduPage - Prihlasovanie – Výber Zisťovanie záujmu o domáce antigénové testy pre školský rok 2022/23.

 • Pink Song 2022

  V tomto školskom roku sa uskutočnil už 11. ročník celoslovenskej speváckej súťaže pod názvom Pink Song 2022. Organizátorom súťaže, ktorá prebiehala online formou, bola Súkromná základná umelecká škola PinkHarmony vo Zvolene. Naša žiačka Vaneska Michalíková zo 6.C triedy sa do súťaže zapojila spevom dvoch ľudových a dvoch populárnych piesní a v silnej konkurencii si vybojovala umiestnenie v zlatom a striebornom pásme. Vaneske srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších speváckych úspechov.

  Mgr. Mária Sidorjaková

strana: