Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Jedáleň

Oznamy

Prosím starvníkov, ktorí sa chcú ešte vyhlásiť z obedov do konca tyždňa, aby tak urobili do utorka 26.6.2018 vrátane.

Ďakujem za vaše pochopenie !

 

 

                                                                                vedúca ŠJ

 

                                                                                       

Stravné  na  mesiac  Jún 2018     

Poštové poukážky na zaplatenie stravy a stravné lístky na mesiac Apríl 2018 si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ od 25.05.2018 do 31.05.2018

 

 

 

I.stupeň

21 dní

á 0,93 €

19,53 €

II. stupeň

21 dní

á 1,00 €

21,00 €

Gymnázium

21 dní

á 1,10 €

23,10 €

Dospelí ZŠ

21 dní

á 0,55 €

11,55 €

Dospelí gymnázium

21 dní

á 2,35 €

 49,35 €

Dôchodcovia

21 dní

á 2,35 €

 49,35 €

CVČ

21 dní

á 0,63 €

13,23 €

Žiaci HN 21 dní á 0,00 € 00,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím stravníkov, aby ste si už vopred vyhlásili výlety a dni, kedy viete, že neprídete na obed a aj posledný deň piatok 29. júna /vysvedčenie /, keď nechcete prísť na obed.  Za pochopenie ďakujem!

 

 

 

 

Ďakujeme, že si prečítate celý tento oznam!!!

Oznamujeme všetkým stravníkom, že na obed budú prihlásení, až keď si vyberú u vedúcej stravné lístky na základe vráteného zaplateného ústrižku poštovej poukážky. To isté platí aj pre stravníkov, ktorí platia za obedy z účtu. To znamená, že aj obedy vám budeme počítať až od toho dňa, kedy si vyberiete stravné lístky. Pokiaľ uhradíte vyššiu čiastku, ako je hodnota vybratých stravných lístkov, zostáva to ako preplatok a bude vám odpočítaný pri platení na ďalší mesiac, pokiaľ platíte poštovou poukážkou. Ak platíte prevodom z účtu budú vám preplatky vrátené na konci školského roku v júli 2018.

Vyhlásiť alebo prihlásiť obed treba osobne, alebo telefonicky do 08:00 hod. toho dňa. Pri vyhlásení treba vrátiť stravný lístok, na ktorom je napísané priezvisko stravníka a trieda.

Stravné lístky budú stravníkovi vydané na základe potvrdeného ústrižku  poštovej poukážky a výpisu z účtu o zaplatení stravy, preto vás upozorňujem, že platby cez účet (trvalý príkaz) treba realizovať najneskôr od 15. do 20. mesiac vopred. Pokiaľ nebudem mať výpis z účtu lístky vám nevydám. Pri platbe cez internet banking prevod z inej banky ako VÚB trvá min. 3 dni.

Zároveň vás upozorňujem, že ak uhradíte za stravu prevodom na účet v banke musíte sa prísť prihlásiť a to tak isto ráno do 08:00 hod. toho dňa od kedy chcete obedy.

Za pochopenie ďakujem! Bližšie informácie vám podáme osobne alebo na telefónom čísle 051/4523896 alebo 0903 568 754.

 

Pri platbe trvalým príkazom

Číslo účtu

IBAN   SK92 0200 0000 0025 5151 0153

 

Suma:

 

žiak I. stupňa    

18,- € 

žiak II. stupňa   

20,- €  

žiak SŠ                 

22,- €  

zamestnanci ZŠ  

11,- €  

zamestnanci Gymnázia

48,- €  

 

Poplatky za jeden obed:

Na základe VZN mesta Sabinov č. 15/2012 o určení mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov: Zákonní zástupcovia žiakov uhrádzajú príspevok na režijné náklady školskej jedálne vo výške 0,05 € na 1 obed s platnosťou od 1. 1. 2013.

 

žiak I. stupňa    

0,88  + 0,05 = 0,93 

žiak II. stupňa   

0,95  + 0,05 = 1,00 

žiak SŠ                 

1,05  + 0,05 = 1,10 

zamestnanci ZŠ  

0,55 + 0,50 +1,30 € = 2,35 €

zamestnanci Gymnázia

2,35 €  

dôchodcovia

2,35 €   

- z toho stravné 1,05 €, réžia 1,30 €