Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Letné tábory

Letný mestský denný tábor

Vážení rodičia, milí žiaci,

počas prázdninových mesiacov pripravujeme letné mestské tábory pre školopovinné deti. Mestský denný tábor trvá spravidla 5 pracovných dní. Na letné tábory sa môžu prihlásiť všetky deti, nielen deti zo školy, ktorá organizuje tábor. Jednotlivé turnusy sú v týchto termínoch:

1. turnus - od 04.07.2022 do 08.07.2022 (Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov)

2. turnus - od 11.07.2022 do 15.07.2022 (Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov)

3. turnus - od 15.08.2022 do 19.08.2022 (Základná škola, Komenského 13, Sabinov)

4. turnus - od 22.08.2022 do 26.08.2022 (Základná škola, Komenského 13, Sabinov)

Prihlášku do tábora, ktorú nájdete v dokumentoch na stiahnutie, je nutné podať do 10. 6. 2022.

 

Organizačné pokyny k letnému táboru

Čas schádzania:  7,00 hod.  -  8,00hod.

Dopoludňajší program:  8,00 hod. -  12,00 hod.

Obed:  12,00 hod.  -  13,00  hod.

Popoludňajšia činnosť:  13,00 hod.  -  16,00 hod.

Ukončenie a prevzatie detí:  16,00 hod.

Vek účastníkov tábora:   7  -  14 rokov  

                                           Výnimku môže povoliť organizátor letného tábora (predškolák, ktorý bude

                                           mať staršieho súrodenca v tábore).

V  cene 75,- €  je zahrnuté:

- obed, pitný režim

- vstup na kúpalisko (aquapark)

- vstupné na plánovaný výlet

- autobus

- poistenie detí

- ceny a odmeny na súťaže

- materiál na aktivity

Program sa priebežne upraví podľa počtu detí, vekového zloženia prihlásených detí a počasia (kúpalisko, výlet, športové aktivity, bicyklovanie, tvorivé dielne...)

 

Dokumenty na stiahnutie:

Prihláška do mestského letného tábora (DOC, 40 kB)

Prihláška do mestského letného tábora (PDF, 122 kB)

Prihláška do mestského letného tábora (ODT, 8 kB)

Plagát - letné denné tábory - verzia 1 (PDF, 1,1 MB)

Plagát - letné denné tábory - verzia 2 (PDF, 1 MB)