Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE

Školský rok sa začína 1. septembra 2017.

Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok).
Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

 

PRÁZDNINY

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termíny  prázdnin

Začiatok vyučovania  po prázdninách

Jesenné 27. október 2017(piatok) 30. október – 31. október 2017 2. november 2017(štvrtok)
Vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december 2017 - 5. január 2018 8. január 2018 (pondelok)
Polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 (pondelok)
Jarné 23. február 2018 (piatok) 26. február – 2. marec 2018 5. marec 2018 (pondelok)
Veľkonočné 28. marec 2018 (streda) 29. marec – 3. apríl 2018 4. apríl 2018 (streda)
Letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl – 31. august 2018 3. september 2018 (pondelok)

 

VYDANIE VYSVEDČENÍ

Škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (31.01.2018 – streda ) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky.

Za 2. polrok 29. júna 2018 (piatok).