Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Rada školy

Dokumenty

Štatút rady školy                                                        na stiahnutie

Správa o činnosti rady školy za rok 2017                  na stiahnutie

Plán práce rady školy na rok 2018                             na stiahnutie

 

P.č.

Meno a priezvisko

Titul

Delegovaný za

Mail

1

Ľudmila Molčanová

Mgr.

pedagog. zam.

ludmilka71@azet.sk

2

Marián Valkovič

Mgr.

pedagog. zam.

majoselfa@post.sk

3

Igor Molčan

 

nepedag. zam.

igor.molcan1@gmail.com

4

Juraj Kochan

 

za rodičov

kochan3010@gmail.com

5

Katarína Michalíková

Mgr.

za rodičov

michalikovakatarina80@gmail.com

6

Martina Puškášová 

 

za rodičov

stavebniny.martina@gmail.com

7

Slavomír Štefančík

Ing.

za rodičov

slavomir.stefancik@gmail.com

8

Eva Kovalíková

 

zriaďovateľ

kovalikova@sabinov.sk

9

Vlasta Znancová

Ing.

zriaďovateľ

znancova@sabinov.sk

10

Ladislav Haluška

Ing.

zriaďovateľ

ladislav.haluska@vucpo.sk

11

František Gardoš

Ing.

zriaďovateľ

frantisek.gardos@gmail.com