Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Školská knižnica

Predstavujeme Vám našu školskú knižnicu...

Klíma školy, školskej knižnice a jej vplyv na osobnosť nášho žiaka

 

Pýtate sa: Prečo školská knižnica? Ako vplýva na formovanie osobnosti, charakteru a postojov našich žiakov? Výrazne.

 

             Školská knižnica v našej základnej škole funguje už niekoľko rokov. Počas histórie bola umiestnená v rôznych priestoroch našej školy, za posledné roky prešla viacerými obmenami a získala aj pekné dôstojné miesto na 2. poschodí hlavnej budovy.

V našej novozriadenej knižnici, z ktorej sa všetci tešíme, sa snažíme vytvoriť vyhovujúce hygienické i priestorové podmienky pre jej návštevníkov. Priestor knižnice je dostatočne osvetlený, miestnosť umiestnená na poschodí je orientovaná na juh, je zariadená novým nábytkom z jaseňového dreva, s veľkými presklenými vitrínami, v ktorej je 3 600 titulov kníh.  Je dostatočne veľký, umožňuje nám nielen na vyučovaní,  ale  aj poobede  zrelaxovať na koberčeku, zaradiť k činnostiam v krúžkoch aj relaxačné i oddychové aktivity. Stoličky sú pohodlné, iné ako v klasických  triedach. V prípade slnečných dní, keď  svetlo intenzívne pôsobí na citlivý detský zrak, hlavne vtedy, keď pracujeme s publikáciami, svoju ochrannú úlohu plnia nové žalúzie. K estetike miestnosti patria aj kvety a nástenná výzdoba, ktorú sme robili spoločne so žiakmi. Na nej sa dozviete zaujímavé informácie o tom, ako sa rodí nová kniha, prečo je Marec- Mesiacom knihy, spoznáte medailóny spisovateľov.... Stále ju aktualizujeme.

 Druhé oddelenie učiteľskej časti sídli vedľa tejto miestnosti. Správkyňou knižnice je už niekoľko rokov Mgr. Ľudmila Martančíková, ktorá pri jej spravovaní úzko spolupracuje s Inés Deninovou, Mgr. Ľudmilou Molčanovou, PaedDr. Máriou Petríkovou.

Žiaci  v školskej knižnici  na hodinách vo vyučovacom čase i v krúžkom v mimovyučovacom času rozvíjajú svoje zručnosti:

  1. čitateľské - čítať s porozumením, čítať „medzi riadkami“,
  2. interpretačné - interpretovať  báseň, prózu, drámu,
  3. analytické - analyzovať dej, postavy, jazykové prostriedky...,
  4. tvorivé - pretransformovať texty, dotvoriť dej podľa vlastnej predstavivosti.