Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
0.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Vargová
1.A Triedny učiteľ Mgr. Iveta Smreková
1.B Triedny učiteľ PaedDr. Jana Pribulová
1.C Triedny učiteľ Mgr. Mária Liptáková
2.A Triedny učiteľ Mgr. Milena Tulejová
2.B Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Blenkush
Foto Foto Foto Foto Foto
2.C Triedny učiteľ Mgr. Martina Rimská
3.A Triedny učiteľ Mgr. Irena Timurová
3.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Futejová
3.C Triedny učiteľ Mgr. Martin Klein
4.A Triedny učiteľ PaedDr. Mária Petríková
4.B Triedny učiteľ PaedDr. Iveta Rákošová
5.A Triedny učiteľ Ing. Alžbeta Kuižová
5.B Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kurucová
6.A Triedny učiteľ Mgr. Viera Mačová
Foto Foto Foto Foto Foto
6.B Triedny učiteľ Mgr. Martin Namešpetra
Foto Foto Foto Foto Foto
6.C Triedny učiteľ Ing. Ľuboslava Kuľková
7.A Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Martančíková
7.B Triedny učiteľ Mgr. Ján Beliš
7.C Triedny učiteľ Mgr. Marián Valkovič
8.A Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Solárová
8.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Franková
8.C Triedny učiteľ Mgr. Beáta Harvanová
9.A Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Molčanová
9.B Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Strapková
9.C Triedny učiteľ RNDr. Zuzana Hanudeľová

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2018