Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Novinky

Školské kolo Pytagoriády

 V dňoch 7.– 8. decembra 2016 sa konal  na našej škole 38.ročník  školského  kola Pytagoriády pre tretí až ôsmy ročník. Veľmi nás teší, že do súťaže sa zapojilo spolu 93 žiakov. Kategórie pre jednotlivé ročníky boli nasledovné: P3, P4, P5, P6, P7, P8.  Podmienky súťaže boli pre všetkých súťažiacich rovnaké: počet úloh - 15; čas riešenia - 60 minút; bodovanie - za každý správny výsledok 1bod; bonifikácia za čas -  ak žiak získal 10 bodov za úlohy, dostal ďalšie body za ušetrený čas (za každé celé  4 minúty jeden bod). Úspešným riešiteľom školského kola Pytagoriády sa stal ten žiak, ktorý získal minimálne 10 bodov za úlohy. Za priebeh celej súťaže a jej vyhodnotenie boli zodpovedné učiteľky: Mgr. Gabriela Blenkush,   Ing. Ľudmila Solárová  a Ing. Alžbeta Kuižová.

Zvončeky už zvonia, ihličie nám vonia, svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve.

Pozývame Vás na vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 19.12.2016 o 17:30 hodine v telocvični našej školy. Tešíme sa na Vás.

NOC V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI - Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

Noc z 11. na 12. novembra 2016 bola pre väčšinu žiakov 2. stupňa veľmi netradičná a dobrodružná. Pod vedením p. uč. Molčanovej si žiaci 8. a 9. ročníkov pripravili pre našich šiestakov nezabudnuteľnú rozprávkovú noc.

  Už v jej podvečer sa všetky - kladné aj záporné, nebojácne či čarovné bytosti hmýrili temnými zákutiami a chodbami našej školy. Stretnúť Perinbabu, Červenú čiapočku či Popolušku nebolo nič nezvyčajné. Všetci šiestaci, ktorí sa nebojácne rozhodli vydať sa na túto nevšednú rozprávkovú cestu, boli rozdelení medzi deviatich garantov. Práve s nimi prekonávali všetky úlohy či nástrahy a neraz aj strašidelné prekvapenia. Cieľom cesty bolo splniť všetky úlohy jednotlivých rozprávkových postáv a po ich úspešnom zvládnutí získať indície na každom stanovišti. Tie ich napokon zaviedli do školskej knižnice, kde spoločnými silami vyhrali boj dobra nad zlom. Po neľahkej ceste si všetky skupinky odpočinuli v kreatívnom centre. Neskôr nechýbala ani skvelá diskotéka s rôznymi zábavnými súťažami a hrami. Bodkou na záver bola rozprávka na dobrú noc a aj pripravovanie si nocľahov. Vtedy sme si mnohí uvedomili, že v túto nevšednú noc vymeníme svoje pohodlné postele za spacáky. No aj napriek tomu to bola skvele strávená noc v škole so spolužiakmi a kamarátmi, kedy sme my starší ukázali mladším spolužiakom, že škola nemusí byť len o učení a písomkách, ale že sa v nej dajú zažiť nezabudnuteľne príjemné, dobrodružné a zábavné chvíle.

Matematická súťaž Lomihlav

Dňa 2.12.2016  sa  žiaci našej školy zúčastnili matematickej súťaže LOMIHLAV, ktorú každoročne organizuje Združenie STROM. Lomihlav je súťaž štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka alebo sekundy až kvarty reprezentujúcich svoju školu. Ich úlohou je čo najlepšie vyriešiť 20 matematických úloh, 5 hlavolamov a 5 hádaniek v časovom limite 60 minút. Tejto súťaže sa pravidelne zúčastňuje vyše stovka žiakov zo základných škôl, najmä z východného Slovenska. Majú šancu sa niečo nové naučiť, porovnať svoje sily s ostatnými a stretnúť kamarátov so záľubou v matematike. V tomto školskom roku  sa súťaže zúčastnilo 40 štvorčlenných družstiev zo 17 miest východného Slovenska (Košice, Prešov, Humenné, Michalovce, Levoča, Lipany ...). Náš štvorčlenný tím v zložení Andrea Kravcová, Matúš Vranka (9.B,  p.uč. Solárová), Miroslav Pinčák (9.A, p.uč. Kurucová),Mário Lipták (8.A, p.uč.Kuižová) sa umiestnili na krásnom  12. mieste. Tešíme sa a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. Pred nami sú okresné kolá Pytagoriády, matematickej olympiády, súťaže PANGEA, MAMUT..., preto všetkým riešiteľom, ktorí budú reprezentovať našu školu v tomto školskom roku v matematike prajeme veľa šťastia, tvorivého a logického myslenia.

Lyžiarsky zájazd - informácie pre rodičov.

Dňa  15.12.2016 o 16,00 v učebni PC sa uskutoční  stretnutie pre rodičov žiakov 7. ročníkov,  ktorí absolvujú lyžiarsky zájazd  od 09.-13.01.2017 v Litmanovej. 

Matematické minisústredenie

V dňoch 28.11.-29.11.2016 sa na našej škole už po štvrtý-krát uskutočnilo matematické minisústredenie pre 48 žiakov šiesteho až deviateho ročníka, zamerané na podporu logického myslenia a na učenie sa matematiky hravou formou.Toto sústredenie už tradične usporadúva Združenie STROM v spolupráci s p.uč. Kuižovou. Program sústredenia sa skladal z jednotlivých častí:

„Mikuláš, Mikuláš, čože to v tom vreci máš?“

Mikulášska nádielka pre žiakov našej školy sa uskutoční dňa 6.12.2016 dopoludnia v telocvični.

Tešíme sa na príchod Mikuláša a na sprievodný program.

Pozvánka na slávnostné pasovanie prvákov.

Vážení rodičia, prijmite srdečné pozvanie na pasovanie žiakov 1. ročníka, ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2016 o 16:00 hod. v telocvični ZŠ, Komenského 13.

Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami!

Pasovačka_prvákov_plagát_2016

Testovanie žiakov 5. ročníka

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. 

Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Viem, čo zjem.

V šk. roku 2016/2017 sa naša škola zapojila do projektu s názvom "Viem, čo zjem".  Tento projekt je  prvým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom aj na Slovensku. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 9 – 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity.

photo

Utorok 24. 1. 2017

Počet návštev: 3131583

Narodeniny a meniny:

Dnes (Utorok 24.1.2017)

Kristína Cenkerová (7.B)
Klaudia Hanušinová (9.A)
Karolína Klembarová (3.B)
Lenka Smolková (8.A)
Oliver Vaľuš (1.B)
Timotej Ponik (5.C)
Timotej Tóth (6.B)

Zajtra (Streda 25.1.2017)

Nelika Dudová (0.A)

Pozajtra (Štvrtok 26.1.2017)

Juraj Repaský (7.C)
Daniel Varga (6.C)
Tamara Belková (5.A)
Tamara Horváthová (1.C)
Tamara Karabinošová (6.C)
Tamara Majdáková (9.A)
Tamara Marková (8.A)
Tamara Reváková (1.A)
Tamara Sabolíková (1.B)
Tamara Trojanovičová (2.B)
Tamara Vaňová (2.B)

Popozajtra (Piatok 27.1.2017)