Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

 • Testovanie 9-2018

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok) v krajských mestách.

 • Chrípková epidémia

  Z dôvodu pretrvávajúceho vysokého počtu chýbajúcich žiakov k dnešnému dňu, 21.02.2018 - 28%, vedenie školy rozhodlo po konzultácii s RÚVZ a zriaďovateľom školy neprerušiť, ale skrátiť vyučovanie v dňoch 22.-23.02 2018 (štvrtok, piatok) následovne: 

                                    1. VH     7:50 - 8:20,

                                    2. VH     8:25 - 8:55,

                                    3. VH     9:05 - 9:35,

                                    4. VH     9:40 - 10:10,

                                    5. VH    10:15 - 10:45,

                                    6. VH    10:50 - 11:20.

                                    7. VH     sa ruší

  Školská jedáleň a ŠKD je v prevádzke.

 • Chrípkové prázdniny

  Riaditeľstvo Základnej školy Komenského 13,  oznamuje rodičom žiakov, že z dôvodu narastajúcej chorobnosti žiakov sú od stredy 14.2.2018 do piatku 16.2.2018 vyhlásené chrípkové prázdniny. Rozhodnutie vydáva riaditeľ  školy na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove. V uvedenom období nebude fungovať  školský klub detí a školská jedáleň. Nástup do školy je v pondelok 19.2.2018.

 • Súťaž EXPERT

  Dňa 30. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnila súťaž EXPERT geniality show 2017/18 pre 20 vybraných žiakov našej školy. V deň súťaže si žiaci vybrali a vypracovali test z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolil spomedzi piatich ponúknutých tém. Na výber boli tieto témy: Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English?, Tajomstvá prírody, Góly, body, sekundy.

  Úspešnými riešiteľmi sú títo žiaci našej školy:

  Marek Štofila, VII.A - Mozgolamy

  Lucia Dziaková, VII.B - Mozgolamy a Tajomstvá prírody

  Veronika Repaská, VII.C - Tajomstvá prírody a Svetobežník

  Karolína Krištofová, VIII.B - Do you speak English

  Vanessa Cisková, VIII.C - Mozgolamy

  Mário Lipták, IX.A - Svetobežník

  Jakub Repaský, IX.B - Tajomstvá prírody, Svetobežník a titul TOP EXPERT

   

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

  Kompletné informácie o súťaži nájdete na stránke www.sutazexpert.sk.

   

  Mgr. Katarína Kurucová

 • Oznam pre rodičov

  Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 31.01.2018 a 01.02.2018 (streda, štvrtok) sa z organizačných dôvodov vyučovanie pre žiakov 1. stupňa  končí  4. vyučovacou hodinou (11.25 hod.), vyučovanie pre žiakov 2. stupňa  končí  5. vyučovacou hodinou (12.20 hod.).

              Obedy  v ŠJ sa budú vydávať pre žiakov v nezmenenom čase.

  V tento deň bude prevádzka v ŠKD zabezpečená.

 • ,,Misia modrá planéta" s Kozmixom

  ,,Misia modrá planéta" s Kozmixom bol jedinečný projekt, ktorý spájal aktivity v škole a v teréne s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. Toto inovatívne vyučovanie bolo pre žiakov IV.A triedy motivujúce a zábavné.Dva mesiace žiaci poznávali svet vlastnou skúsenosťou. Aktivity pokrývali dve oblasti enviromentálnej výchovy: Životné prostredie a jeho ochrana a Životné prostredie a činnosť človeka. Pracovali usilovne a s veľkým elánom. V hre si žiaci na záver navrhli a vytvorili základňu ekologickej planéty, ktorú predstavili na chodbe žiakom z iných tried. 

  koordinátorka projektu: Mgr. Smreková

 • OKRESNÉ KOLO - ŠALIANSKY MAŤKO 2018

  Dňa 24. 1. 2018  sa v priestoroch Základnej školy, Hviezdoslavova 1, Lipany konalo okresné kolo 25. ročníka celoslovenskej súťaže  v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

  V okresnom kole sa v 3. kategórii /6. - 7. roč./ na peknom 2. mieste umiestnila Veronika Repaská zo VII.C triedy. Tretiačka Silvia Martonová a piatačka Viera Dudášová si vo svojich kategóriách odniesli ocenenia poroty za umelecký prednes.

  Putovali sme  i spoznávali sme čarokrásne slovenské kraje, dávne tajomstvá i  zabudnuté príbehy... Ako pútnici sme sa zastavili v tôni stromov na starodávnych hradoch, aby sme si do krčiažka načerpali lásku, ľudskosť aj dobrotu.

  Ďakujeme organizátorom za príjemné dopoludnie.

  Veronika,  Silvika, Vierka, srdečne blahoželáme!!! 

  Mgr. Martančíková

 • Bude KARNEVAL!

  Chystajte si deti masky bude smiech a špás! Fašiangový karneval v štvrtok príde medzi nás. Tak sa teda na tú slávu aj ty pozrieť príď. Príď sa s nami zahrať na to, čím by si chcel byť. Princezné a šašovia, všetci budú tam, detský karneval, príde k všetkým nám!

  Dňa 01.02.2018 (vo štvrtok) sa v telocvični našej školy uskutoční fašiangový karneval. Tak príď sa s nami zabaviť! Na všetky krásne masky sa tešíme a tie najkrajšie aj odmeníme!

 • Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka

  Dňa 16. januára 2018 sa v priestoroch ZŠ Ul. 17. Novembra, Sabinov uskutočnilo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka. Našu školu reprezentovala Karolína Krištofová, žiačka 8. B triedy, ktorá vo veľmi veľkej konkurencii obsadila krásne 2. miesto. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

 • ŠALIANSKY MAŤKO 2018

  Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala...

  Čas ubieha. Tento rok je to už  jubilejný 25. ročník tejto peknej súťaže. Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí.

  Aj tento rok sme dňa 18. 1. 2018 zorganizovali školské kolo, do ktorého  sa zapojili  žiaci podľa jednotlivých kategórií.

  školskom kole  sa v jednotlivých kategóriách umiestnili títo žiaci:

  1. kategória:  - 1. miesto: Silvia Martonová, 3.B /pripravovala Dr. Rákošová/

             - 2. miesto: Alica Kiššová, 3. B /pripravovala Dr. Rákošová/

             - 3. miesto: Ján Tremský, 3. A /pripravovala Dr. Petríková/

  2. kategória:  - 1. miesto: Viera Dudašová, 5.A /pripravovala Mgr. Mačová/

  3. kategória:  - 1. miesto: Veronika Repaská, 7.C /pripravovala Mgr. Martančíková/

  Recitátori svojím prednesom  vzývali skvosty našich starých otcov, materí, aby sa zas utvrdila láska k vlasti, domovine, k tomu peknému, čo v nás horí...  Ľudskosť, dobro a odvaha.       

  Silvii, Vierke a Veronike  srdečne blahoželáme! 

  Držíme im palce v okresnom kole v Lipanoch.

  Mgr. Ľ. Martančíková

 • Školské kolo Pytagoriády

  V dňoch 13.– 14. decembra 2017 sa konal  na našej škole 39.ročník  školského  kola Pytagoriády pre tretí až ôsmy ročník. Veľmi nás teší,  že do súťaže sa zapojilo spolu 99  žiakov. Kategórie pre jednotlivé ročníky boli nasledovné: P3, P4, P5, P6, P7, P8.  Podmienky súťaže boli pre všetkých súťažiacich rovnaké: počet úloh - 15; čas riešenia - 60 minút; bodovanie - za každý správny výsledok 1bod; bonifikácia za čas -  ak žiak získal 10 bodov za úlohy, dostal ďalšie body za ušetrený čas (za každé celé  4 minúty jeden bod). Úspešným riešiteľom školského kola Pytagoriády sa stal ten žiak, ktorý získal minimálne 10 bodov za úlohy. Za priebeh celej súťaže a jej vyhodnotenie boli zodpovedné učiteľky: Mgr. Jana Pribulová, Ing. Ľudmila Solárová, Mgr.Katarína Kurucová  a Ing. Alžbeta Kuižová.

   

  Všetkým riešiteľom ďakujeme za ich záujem a snahu pri riešení jednotlivých úloh Pytagoriády. Úspešným riešiteľom  blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a najúspešnejším matematikárom prajeme veľa tvorivého a logického myslenia, ale aj matematického šťastia pri riešení úloh v okresnom kole Pytagoriády, ktoré sa uskutoční v marci v Lipanoch.

  Alžbeta Kuižová

   

 • Zážitkové čítanie v knižnici

  Dňa 27.novembra 2017 sa žiaci 1.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Gabrielou Blenkush zúčastnili v Mestskej knižnici v Sabinove zážitkového čítania. Milé pani knihovníčky zaujali prváčikov nielen rozprávkou  Ady Žigovej  O snehuliakovi s horúcim srdcom, ale aj rôznymi zaujímavými aktivitami. Žiaci sa zoznámili so snehuliačikom, ktorý má dobré srdiečko a rozdáva sa všetkým svojimi dobrými skutkami. Táto rozprávočka motivovala prváčikov  k tomu, aby robili dobré skutky, pomáhali svojim kamarátom i všetkým okolo seba. „Nie každý z nás dokáže robiť obrovské veci, ale každý dokážeme robiť malé veci s obrovskou láskou.“ Príjemne strávený čas v knižnici prváčikov  dostatočne poučil i motivoval k čítaniu kníh a ich ďalšiemu vzdelávaniu sa. Prváci sa už teraz tešia na ďalšie zážitkové čítanie v knižnici.

 • EnglishOne 1. B

  Anglický jazyk je najrozšírenejším jazykom na svete, preto sa naša základná škola zapojila do úspešného národného projektu EnglishOne. Je to vzdelávací portál, ktorý  poskytuje učiteľom a žiakom kompletnú sadu moderných výučbových materiálov, ako aj prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu v anglickom jazyku pre žiakov základných i stredných škôl. V tomto školskom roku sa do tohto projektu a súťaže zapojili žiaci 1.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Gabrielou Blenkush. Na hodinách anglického jazyka si okrem iných aktivít osvojovali učivo prácou na tabletoch. Učili sa a upevňovali si učivo anglického jazyka vypracovávaním zadaných úloh na vzdelávacom portáli EnglishOne. Rozšírili si tak svoje vedomosti, slovnú zásobu a zdokonalili sa v práci s tabletami. Keďže boli usilovní a aj úspešní, zaslúžene získali od British Council návštevu Native Speaker na hodinu anglického jazyka. Kanadská Native speaker, pani Bianca, prišla do 1. B triedy 23. novembra 2017. Bol to pre prváčikov nezabudnuteľný zážitok. Ukázali jej na mape Kanadu, zahrali sa rôzne didaktické hry, vypracovali úlohy v pracovnom liste, spoločne si zaspievali anglickú pieseň. Ďalšou návštevou v 1.B triede, dňa 30. novembra 2017, bola pani Lenka Štramová, lektorka EnglishOne, ktorá si pre prváčikov pripravila digitálne úlohy na tablete a tým spestrila hodinu angličtiny. Žiaci zadané úlohy na tabletoch úspešne vypracovali a následne zasielali. Spoločne sa naučili aj ďalšiu anglickú pesničku. Je úžasné, že vzdelávací portál EnglishOne sa dá využiť nielen na angličtine, ale aj v rámci CLIL na matematike, čomu sa žiaci 1.B triedy nesmierne tešia. Aj po ukončení súťaže budú žiaci pravidelne využívať tento vzdelávací portál, kompletnú sadu moderných výučbových materiálov ako aj prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu EnglishOne. Po tomto úspechu sa určite zapoja aj do ďalších súťaží v angličtine. Tieto dve úžasné návštevy v 1. B triede nielenže spestrili vyučovacie hodiny angličtiny a boli obrovským prínosom, ale aj dostatočne motivovali žiakov do ďalšieho štúdia angličtiny, ktorá je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou života.

 • Základný lyžiarsky výcvik - oznam pre rodičov

  Dňa 11. 01. 2018 (štvrtok) o 16.00 hod. sa v počítačovej miestnosti na prízemí, uskutoční rodičovské združenie pre rodičov žiakov  7. ročníkov ohľadom lyžiarskeho kurzu, konaného v termíne od 15. - 19. 01. 2018 v obci Litmanová. Účasť nutná. 

  Mgr. Valkovič Marián

 • ,,Misia splnená!“

  Dňa 30.11. 2017 žiaci 3.A triedy úspešne zavŕšili enviromisie  na základni Modrej planéty, ktorej dali pomenovanie ,,Oáza života“. Počas dvoch mesiacov trvania projektu pracovali 4 tímy (Včely, Vlci, Motýle a Lienky) na úlohách, ktoré všetci splnili. Výsledky svojej práce odprezentovali  spolužiakom z 1. stupňa a pani vychovávateľkám z ŠKD. Fotografický materiál a komentáre k nemu  priebežne odosielala vo forme výstupov PowerPoint Online triedna učiteľka M. Petríková. Chceme sa aj takouto formou poďakovať EDULABU, vzdelávaciemu portálu Kozmix a všetkým sponzorom tohto úžasného projektu, že sme sa mohli učiť inovatívne a zážitkovo.

                                                                         žiaci 3.A triedy a tried. uč. M. Petríková

 • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

  Dňa 16. novembra 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 28. ročníka Olympiády z anglického jazyka. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategória 1A -  5. až 7. ročník, kategória 1B - 8.- 9. ročník. Súťaž pozostávala z dvoch častí:

  Písomná časť – slovná zásoba v anglickom jazyku, gramatika anglického jazyka, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.

  Ústna časť – Picture story – opis obrázka a vytvorenie príbehu o ňom. Role play – rozhovor medzi súťažiacim a učiteľom, kde každý z nich hrá nejakú zadanú úlohu.

  Žiakov olympiáda zaujala, statočne v nej súťažili a toto sú víťazi:

  Kategória 1A:  1. miesto -  Šimon Vranka, trieda 7.B

                            2. miesto – Samuel Štefančík, trieda 7.C

                            3. miesto – Matej Marcinko, trieda 7.B

  Kategória 1B:   1. miesto -  Karolína Krištofová, trieda 8.B

                             2. miesto – Mário Lipták, trieda 9.A

                             3. miesto – Noemi Hanišová, trieda 8.A

  Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom blahoželáme. Karolína a Šimon budú našu školu reprezentovať v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka, kde im všetci veľmi držíme prsty.

                                                                                                                                               Vaše angličtinárky

 • Písali o nás aj v učiteľských novinách

  V júni 2017 sme zorganizovali a uskutočnili poznávací zájazd do Londýna, o ktorom pútavý článok vydali aj Učiteľské noviny. Celý text si môžete prečítať tu

 • Naše Vianoce

  Sme len deti, srdce veľké máme

  a s tým srdcom veľkým darčeky chystáme.

  Spievať Vám budeme radostne veselé koledy

  i básničky s láskou Vám povieme...

  Pozývame Vás ma slávnostnú akadémiu, spojenú s vianočnou burzou, ktorá sa uskutoční 21.12.2017 o 17,00 hod. v športovej hale v Sabinove.

 • Zmena vyučovania

  Oznamujeme rodičom a žiakom našej základnej školy, že dňa 21.12.2017 (vo štvrtok) sa ruší 7. vyučovacia hodina z organizačných dôvodov. Za porozumenie ďakujeme.

 • Červený deň s Mikulášom

  Milí žiaci, 

  dňa 06.12. 2017 sa stretneme v telocvični ZŠ Komenského 13, na akcii "Červený deň s Mikulášom".

  Čaká Vás pestrý program  a malá sladkosť od Mikuláša. Tešíme sa na Vás! plagát_akcie

strana: