Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

 • Štedré Vianoce

                Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy!

  Srdečne Vás pozývame na slávnostnú vianočnú akadémiu dňa 14.12.2018 o 17:00 hod. v športovej hale. Zároveň Vás pozývame aj na burzu vianočných výrobkov.

                                                                                       Tešíme sa na Vás !

  Plagat_Vianoce_2018.jpg

 • Oznámenie pre rodičov

  Vedenie školy ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 14.12.2018 (piatok)  sa bude konať vianočná akadémia ŠTEDRÉ VIANOCE. Žiaci 1. stupňa končia vyučovanie 4. vyučovacou hodinou, žiaci 2. stupňa 5. vyučovacou hodinou.

              V tento deň bude prevádzka v ŠJ a v ŠKD zabezpečená. 

 • Korčuliarsky výcvik

  V dňoch 26. 11. – 30. 11. 2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili korčuliarskeho výcviku, kde sa za pomoci učiteľov naučili korčuľovať, vycibrili si techniku korčuľovania, zašportovali si a zabavili sa. Odmenou im bol nielen skvelý pocit,  ale aj sladká odmena a ľadový diplom.

  Mgr. Martina Rimská

 • Mikuláš

  Milí žiaci, srdečne Vás pozývame na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať vo štvrtok,  6.12.2018, v telocvični našej základnej školy. Mikuláš všetky dobré deti odmení sladkým prekvapením a všetci si spolu pozrieme pekný program. Na všetkých sa už tešíme!

  Plagát akcie nájdete tu.

 • Oznámenie pre rodičov

  Vedenie školy ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 06.12.2018 (štvrtok)  sa bude konať stretnutie s Mikulášom. Žiaci 1. stupňa končia vyučovanie 4. vyučovacou hodinou, žiaci 2. stupňa 5. vyučovacou hodinou.

              V tento deň bude prevádzka v ŠJ a v ŠKD zabezpečená. 

 • 66 úspešných riešiteľov súťaže iBobor

  Aj tohto roku sme sa zapojili do informatickej súťaže iBobor. V týždni od 12.-16.11.2018 súťažilo spolu 330 žiakov našej školy. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii Bobrík je to 60 bodov a v ostatných kategóriách je to 50 bodov. Teší nás veľký počet - 66 úspešných riešiteľov našej školy. Ich zoznam nájdete tu. Všetkým úspešným žiakom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

 • Náš tím úspešný v súťaži NÁBOJ

  Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov. V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Súťaž prebehla 23. novembra 2018 na Gymnáziu Jána Adama Raymana V Prešove. Veľmi nás potešil náš tím v zložení Lukáš Miščík (9.A), Veronika Semanová (9.C), Karolína Krištofová (9.B) a Matúš Volček (8.A), ktorý v silnej konkurencii 20 tímov získal krásne 3. miesto.

  Nazaháľal ani náš druhý tím v zložení Adam Majdák (9.C), Vanessa Cisková (9.C), Alica Andreanská (8.B), Marek Štofila (8.A), ktorý sa umiestnil na 10.mieste.

  Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 • Školské kolo Olympiády z ANJ

  Dňa 19. novembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 29. ročníka Olympiády z anglického jazyka. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategória 1A -  4. až 7. ročník, kategória 1B - 8.- 9. ročník. Súťaž pozostávala z dvoch častí.

  Písomná časť – slovná zásoba v anglickom jazyku, gramatika anglického jazyka, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.

  Ústna časť – Picture story – opis obrázka a vytvorenie príbehu o ňom. Role play – rozhovor medzi súťažiacim a učiteľom, kde každý z nich hrá nejakú zadanú úlohu.

  Žiakov olympiáda zaujala, statočne v nej súťažili a toto sú víťazi:

  Kategória 1A:    1. miesto -  Lea Futejová Belišová, trieda 7.A

                                 2. miesto – Simona Baňasová, trieda 6.A

                                 3. miesto – Karin Greššová, trieda 7.A

  Kategória 1B:    1. miesto -  Karolína Krištofová, trieda 9.B

                                 2. miesto – Filip Juda, trieda 8.A

                                 3. miesto – Samuel Štefančík, trieda 8.C

  Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom blahoželáme. Karolína a Lea budú našu školu reprezentovať v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka, kde im všetci veľmi držíme prsty.

 • Súťaž EXPERT

  Dňa 29. novembra 2018 sa na našej škole uskutoční súťaž EXPERT geniality show 2018/19 pre vybraných žiakov 7. – 9. ročníka našej školy. V deň súťaže si žiaci vyberú a vypracujú test z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolí spomedzi šiestich ponúknutých tém. Na výber budú tieto témy: Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English?, Tajomstvá prírody, Góly, body, sekundy.

  Žiaci si svoje vedomosti môžu overiť na stránke v časti Vyskúšaj sa, poprípade si stiahnuť aplikáciu Súťaž EXPERT.

 • Čitateľský maratón

  Dňa 6. 11. 2018  sme sa my žiaci V. B triedy zúčastnili na peknom, už tradičnom podujatí v Mestskej knižnici v Sabinove pod názvom Čitateľský maratón 2018. Tohtoročný ročník sa niesol v duchu 100. výročia vzniku Československa.

  Čítali sme knihy práve od českých spisovateľov. Pri vstupe do knižnice, do ktorej sme sa niektorí z nás vkročili po prvýkrát, keďže sme do 5. ročníka prišli aj z okolitých obcí,  sme si posadali na stoličky. Duch kníh vládol všade navôkol. Bolo čo obdivovať! Spoznali sme viacerých českých autorov,  ako napr. J. Seiferta,  J. Haška či A. Jiráska. Zaujal nás životný príbeh  Boženy Němcovej  a osudy hrdiniek jej kníh.

  Pani knihovníčka nám prezradila, že Slovensko milovala nadovšetko, istú dobu tu aj žila, liečila sa v Korytnických kúpeľoch a napísala aj knihy povestí o Slovensku. Aj my sme si v diskusii s p. uč. Martančíkovou na hodinách slov. literatúry uvedomili, že čítanie kníh by malo byť našou dennodennou potravou, pretože rozvíja našu myseľ, slovnú zásobu, zvyšuje inteligenciu. Takže pridajte sa k nám! Čítajte aj vy! Zrelaxujete a váš život sa znova posunie o kúsok ďalej. Veríme, že to bude ten príjemnejší kúsoček.

  Ďakujeme p. knihovníčkam za pekné podujatie.

  žiaci V. B triedy

 • Informácia pre rodičov - 21.11.2018

  Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 21.11.2018 (streda) udeľuje žiakom 6.-8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu testovania žiakov 5. ročníka ZŠ.

              V tento deň bude prevádzka v ŠJ zabezpečená. Všetci stravníci - žiaci 6.-8. ročníka budú vedúcou ŠJ vyhlásení, kto má záujem o obed, musí sa opätovne prihlásiť najneskôr do 19.11.2018 (pondelok).

 • Testovanie žiakov 5. ročníka

  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 • Noc v školskej knižnici

  Každá noc má svoju moc... Tú našu Noc v školskej knižnici symbolicky ovládla panovačná moc Alžbety Báthoryčky.  V škole svietili iba sviečky... Neveríte? Počas nej u nás v škole ožili dávno zabudnuté legendy o krvavej Čachtickej panej. Jej príbehy poznáme z mimočítankového čítania kníh povestí od Alojza Medňanského – pod názvom Malebná cesta dolu Váhom.

  Naši piataci a šiestaci nasledovali svojich garantov – ôsmakov. Svoju odvahu  preukázali na jednotlivých stanovištiach v priestoroch školy. Zapojili sa do riešenia jednotlivých úloh,  získavali  predmety, ktoré mali neskôr zameniť za kľúče od väzenia. Boli nebojácni, statoční! Nebáli sa  všemocného zla. Prezliekli dedinskú dievčinu za chlapca, čím ju zachránili pred istou smrťou. Pomohli aj  Báthoryčkinej slúžke, našli všetky potrebné veci na ples - šperky, brošne i topánky. Pomocou kľúča a  kúzla od alchymistiek  napokon nevinné dievčatá  z rúk zločinnej ženy vyslobodili. Žiadne zlo netrvá dlho, celý program sme zavŕšili verejným súdom nad krvilačnou grófkou.

  Po silne emotívnom  súde nasledovala už len zábava.  V rôznych súťažiach mohli žiaci vyhrať pekné ceny. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tomto programe  a príprave podieľali, zvlášť žiakom 8. a 9. ročníka. Osobitná vďaka patrí predovšetkým p. uč. Molčanovej, p. vychovávateľke Mochňákovej, p. uč. Harvanovej, Timurovej, Frankovej, ba aj p. učiteľkám Mačovej, Martančíkovej, Kurucovej, Kuižovej i p. učiteľovi  Namešpetrovi. Veríme, že sa dátum 26. 10. 2018 všetkým zapíše do pamäti ako krásny zážitok na prežitú noc v školskej knižnici.  

  Veronika Repaská, VIII.C

 • FENOMÉNY SVETA aj u nás v škole

  Vo Fenoménoch sveta je vzdelávanie založené na zážitkovom vyučovaní, ktoré žiakom sprostredkuje tému ich vlastnou skúsenosťou. Tímová práca, rozvoj kompetencií potrebných pre život a prácu v 21. storočí, kritické myslenie a inovatívne vyučovacie metódy. To sú kľúčové ingrediencie projektu, ktorý deti motivuje premýšľať v súvislostiach. Sme veľmi radi, že ako jedna z 10 vzorových škôl na Slovensku budeme mať možnosť vyskúšať si projekt Fenomény sveta v praxi. Videá BBC, ako aj kvalitne spracované medzipredmetové aktivity prepojené na inovatívne spôsoby výučby nám pomôžu naše ciele naplniť.

  Tak ako v tomto roku, tak aj v rokoch budúcich budeme tento projekt implementovať do výučby na našej škole a veríme, že projekt bude pre nás a našich žiakov veľkým prínosom.

  Viac o projekte na stránke http://www.fenomenysveta.sk.

  Informácia o projekte v televízii TA3.

 • Školské kolo OSJL

  Dňa 6. novembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 11. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

  Olympiády sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí súťažili podľa pokynov súťaže v kategórii C: Marek Štofila z 8. A, Alica Andreanska, Matej Marcinko, Timotej Tóth, Lucia Dziaková, Nena Prokopová z 8. B, Kristína Marhefková, Veronika Repaská z 8. C, Noemi Hanišová, Liliana Chiškárová z 9. A, Karolína Krištofová, Sára Palfiová z 9. B, Alica Baňasová, Vanesa Cisková, Barbora Rokošná a Lukáš Kvetán z 9. C.

  Vyhodnotenie školského kola:

  1. miesto: Veronika Repaská 8. C
  2. miesto: Karolína Krištofová 9. B
  3. miesto: Alica Andreanská 8. B

  Úspešní riešitelia (získali najmenej 40 bodov z max. možného počtu 55 bodov): Veronika Repaská (48 b.), Karolína Krištofová (46 b.), Alica Andreanská (43 b.), Alica Baňasová (42 b.), Kristína Marhefková (42 b.), Liliana Chiškárová (41 b.), Barbora Rokošná (40 b.), Lucia Dziaková (40 b.). 

  Súťaž pozostávala:

  1. časť:

  1. z práce s textom zameranej na porozumenie textu, jeho analýzu z hľadiska jazykových rovín,
  2. z písomnej časti – tvorba vlastného textu, využitie slohových postupov a jazykových štýlov.

   2. časť - ústna

  Tému tejto časti vyhlásila predsedníčka odbornej poroty po skončení 1. časti. Poradie súťažiacich určili vyžrebované čísla. Podľa vyžrebovaného poradia súťažiaci individuálne predstupovali pred odbornú porotu. Prejav musel obsahovať najmenej 10 viet prednesených naspamäť. Po skončení svojho vystúpenia zostal každý súťažiaci v miestnosti, kde súťaž prebieha, aby počul ostatné rečnícke prejavy a lepšie pochopil hodnotenie poroty.

  Školské kolo OSJL organizovala a riadila  odborná štvorčlenná hodnotiaca komisia:  Mgr. V. Mačová, PaedDr. M. Maršalová, Mgr. Ľ. Martančíková, Mgr. Ľ. Molčanová.

  Školská komisia spropagovala olympiádu medzi žiakmi, zabezpečila školské kolo po odbornej, obsahovej a organizačnej stránke.

  Prví traja umiestnení žiaci získali pekné knihy a všetci zúčastnení žiaci sa potešili z vecných cien a sladkostí.

  Víťazke a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

  Veronike prajeme v obvodnom kole veľa šťastia a úspechov.

   

  Mgr. V. Mačová

 • Vyhraj s youtuberom Bačom

  YouTuber Bača sa pridal k Fenoménom sveta, aby do slovenských tried priniesol skutočný zážitok z učenia. Sleduj Bačove videá, zdolaj vedomostné kvízy a vyhraj skvelé ceny. Hlavnou cenou je nezabudnuteľná expedícia do nórskych fjordov. Ty, všetci tvoji spolužiaci a jeden Bača v lone divokej škandinávskej prírody. To chceš zažiť! Všetko potrebné sa dozvieš na www.fenomenysveta.sk/expedicie.

   

 • Informatická súťaž iBobor

  V týždni od 12.-16.11.2018 sa žiaci 2. – 8. ročníka našej školy zapoja do informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke www.ibobor.sk. Žiaci si svoje vedomosti môžu overiť na úlohách, ktoré sa nachádzajú v archíve úloh súťaže.

  Súťažné dni pre jednotlivé kategórie budú: pondelok 12. novembra - Kadeti (8. ročník), utorok 13. novembra - Drobci (2. a 3. ročník ZŠ), streda 14. novembra - Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ), piatok 16. novembra - Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).

  V školskom roku 2017/2018 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej 2 165 979 žiakov.

  Plagát súťaže nájdete tu.

 • Pasovanie prvákov

  Urobte nám tú radosť a prijmite pozvanie na pasovanie prvákov, ktoré sa uskutoční 13. novembra 2018 o 16:00 hod. v telocvični ZŠ Komenského 13 v Sabinove.

  Plagát akcie nájdete tu. 

 • Organizácia vyučovania v čase od 29.10.2018 - 02.11.2018

   

  Vážení rodičia, 

  riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 29.10.2018 (pondelok) udeľuje riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Dňa 30.10.2018 je štátny sviatok a v čase od 31.10.2018 do 02.11.2018 majú žiaci jesenné prázdniny.

              V tieto dni nebude prevádzka v ŠJ ani výchovná činnosť ŠKD. Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, budú vyhlásení z obedu vedúcou ŠJ.

              Vyučovanie začína 05.11.2018 (pondelok).

 • Festival outdoorových filmov

  Dňa 11.10.2018 (štvrtok) sa žiaci našej školy zúčastnili na XVI. Medzinárodnom festivale outdoorových filmov. Prežili sme skutočne pekné dopoludnie. My siedmaci sme spoznali p. cestovateľa a jeho pútavé rozprávanie v češtine nám odkrylo jedno magické miesto – najmenší kontinent - Austráliu. Pán Martin Stiller, rodák z kraja, kde sa narodila aj B. Němcová, známa česká spisovateľka, precestoval viac než 35 krajín. Cestovanie sa stalo jeho životom, drogou i radosťou.

  Spolu s ním sme začali veľkú oceánsku cestu... Prekvapil nás austrálsky zázrak – horizontálne vodopády! Krajina protinožcov je celkom iným svetom, aký poznáme v Európe. Od unikátnych prírodných krás, cez jej domorodých obyvateľov až po jedinečné tvory, ktoré stovky-tisíc rokov izolovaný kontinent obývajú. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o kengurách, ktoré žijú na objavenom Kengurom ostrove, i o najkrajšej opere na svete. Uvideli sme posvätné maľby Aborigénov, pôvodných obyvateľov. Z minulosti sme sa paradoxne presunuli aj na súčasné najslnečnejšie pláže, na pláže surferov, na najnižšie položený koralový útes na svete, do veľkých miest oddychu i zábavy. Pán Stiller zdôraznil, že austrálska fauna a flóra nás očarí svojou jedinečnosťou a austrálske mestá svojím kozmopolitným šarmom. Žijú tu mnohé národy a národnosti a nadovšetko si vážia pocit slobody. A to sme videli naozaj na viacerých záberoch!

  Z Austrálie sme sa vrátili na Slovensko. Spolu s mladými cestovateľmi sme prostredníctvom cestopisného filmu  putovali Cestou hrdinov SNP, najdlhšou turistickou magistrálou na Slovensku. Cesta hrdinov SNP prechádza väčšinou významných oblastí Slovenska, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania, alebo počas oslobodzovania krajiny v rokoch 19441945. Prešli sme symbolicky červenú trasu z Dukly do Devína. Bola to dobrodružná cesta, kde 3 mladí ľudia spoznávali krásy Slovenska a aj samých seba. Posúvali svoje hranice na všetkých úrovniach. Otestovali  svoju psychickú i fyzickú výdrž. Slnečné počasie v Čergovskom pohorí vystriedala búrka, nasledoval daždivý prechod Nízkymi Tatrami, polooblačné počasie v Strážovských vrchoch, cesta v Podjavorinskom kraji, pozdrav Štefánikovi pri mohyle a napokon pohľad na sútok Moravy do Dunaja na Devíne.

  V tento deň sme aj my pochopili veľa. Ak prekonáme seba, otvoria sa nám nové obzory...

  Ďakujeme za pekné podujatie.

   

  Žiaci VII. A a tr. uč. Martančíková

strana: