Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

 • Oznam riaditeľa školy

  Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že z havarijných dôvodov v súvislosti s odstávkou pitnej a úžitkovej vody, udeľuje  žiakom dňa 18. apríla 2018 (streda) riaditeľské voľno. Z daného dôvodu sme nútení uzavrieť prevádzku ZŠ, ŠKD aj ŠJ. Nástup do školy bude vo štvrtok, 19.4.2018.

 • Deň narcisov

  Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov, 13. 4. 2018, sme vyjadrili onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú i našu podporu. V tento deň sme v našej škole a v uliciach nášho mesta vyzbierali 1 440,- €. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí prispeli. Ďakujeme učiteľom a žiakom 8.C triedy, ktorí pomáhali s organizáciou a realizáciou zbierky.   

 • Výber žiakov do športovej triedy

  Vážení rodičia a mladí talentovaní športovci, ZŠ, Komenského 13 v Sabinove Vás srdečne pozýva na overenie športových zručností a schopností žiakov, ktoré sa vyžadujú na zaradenie žiaka do športovej triedy. Výber žiakov do športovej triedy v 5. ročníku sa uskutoční  19. 04. 2018 (štvrtok) o 15.00 hod. v telocvični ZŠ, Komenského 13 v Sabinove.

  Kritéria prijatia nájdete tu.

 • Testovanie PISA 2018

  Dňa 16.4.2018 (v pondelok) sa na našej škole uskutoční testovanie PISA. V testovaní sa anonymne zisťuje čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ (žiakov narodených v roku 2002). Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

  Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

  Viac informácii nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

  Prezentácia pre rodičov .pdf

  Informačný leták .pdf

  alebo na stránke: http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5#767

 • Zápis do 5. ročníka

  Vážení rodičia, milí budúci piataci srdečne Vás pozývame na zápis detí do 5. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch ZŠ, Komenského 13 v Sabinove v dňoch  05. 04. – 17. 04. 2018 (každý pondelok - štvrtok od 07:00 -  14:00  hod.) K zápisu je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Na všetkých budúcich piatakov sa veľmi tešíme!

  Plagát zápisu do piateho ročníka nájdete tu.

 • Zápis do 1. ročníka

  Vážení rodičia, milí budúci prváčikovia srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch ZŠ, Komenského 13 v Sabinove v dňoch 09. 04. – 10. 04. 2018 (pondelok, utorok) od 13:30 do 16:30 hod. K zápisu je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Na všetkých budúcich prvákov sa veľmi tešíme!

  Plagát zápisu do prvého ročníka nájdete tu.

 • Prihlášky na stredné školy

  Oznamujeme rodičom žiakov končiacich školskú dochádzku na základnej škole, že prihlášky na stredné školy potvrdené pediatrom, podpísané rodičom a žiakom, je potrebné doručiť výchovnému poradcovi Mgr. Róbertovi Letkovskému najneskôr do 5. apríla 2018 (štvrtok).

  Zároveň upozorňujeme, že priebežne v týchto dňoch si rodič môže prevziať od výchovného poradcu zápisný lístok, ktorý je nevyhnutnou súčasťou prijímacieho konania na stredné školy.

  Mgr. Róbert Letkovský, výchovný poradca

 • Boli sme v "Daj si čas"

  Naši žiaci  6. ročníka sa 14.3.2017 v skorých ranných hodinách vybrali do štúdia RTVS v Bratislave na nakrúcanie televíznej relácie pre deti  „DAJ  SI  ČAS“. Nejde o klasickú – edukačnú reláciu, ale o moderný projekt, ktorý prostredníctvom zábavných súťaží ponúka divákom zaujímavé informácie o Slovensku. Nie je o skúšaní vedomostí, ale o zábave, prostredníctvom  ktorej chcú autori vzbudiť záujem o bohatú históriu Slovenska.

  Prišli sme do RTVS s krásnymi transparentmi a odhodlaním uspieť čo najlepšie. Náš súťažný tím tvorili: Damián Radačovský, Adam Tomčan. Karin Grešová a Anetka Vargová, ktorá bola zároveň aj kapitánkou nášho družstva.

  Aj napriek veľkej bojovnosti a veľkému povzbudzovaniu spolužiakov šťastena tentoraz nebola na našej strane. Napriek tomu najväčším a nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých  bolo samotné nakrúcanie pod vedením režiséra, za pomoci asistentov, osvetľovačov, technikov a mnohých ďalších... Reláciu si vo vysielaní RTVS budete môcť pozrieť na prelome mája a júna tohto roka.

  Mgr. Katarína Kurucová

 • Vynášanie Moreny v ŠKD

  V predkresťanskom období ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily. Zároveň boli presvedčení, že ich konanie možno ovplyvniť rôznymi obradmi. Patrí k nim aj vynášanie Moreny, staroslovanskej bohyne zimy a smrti. Morena symbolizovala zimu. Ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju utopiť v potoku alebo upáliť.

  V našom ŠKD sme sa rozhodli obnoviť tento zvyk vynášania Moreny. Spolu s deťmi  z detského súboru Čižiček sme Morenu vyrobili a 19.marca upálili a hodili do Torysy. Dúfame, že urýchlime odchod zimy a tešíme sa na jar.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) oznamuje, že poskytuje z organizačných dôvodov žiakom dňa 4. apríla 2018 (streda) riaditeľské voľno.

  V tento deň nebude prevádzka v ŠJ ani výchovná činnosť ŠKD. Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, budú vyhlásení z obedu vedúcou ŠJ.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 5. apríla 2018 (štvrtok).

 • Geografická olympiáda

  Dňa 6.2.2018 sa uskutočnil 46. ročník Geografickej olympiády v ZŠ Lipany. Tematické i praktické úlohy sa podarilo v okresnom kole úspešne zvládnuť i našim mladým geografom.  Šimon Poráč, z 5.A triedy, získal 1. miesto a Jakub Repaský, z 9.B triedy, sa umiestnil na 2. mieste. Žiakom veľmi pekne ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

  Na súťaž žiakov pripravili p. uč. RNDr. Zuzana Hanudeľová a Mgr. Ján Choma.

 • Technická olympiáda

  Dňa 23. novembra  2017 sa v priestoroch Základnej školy, Komenského 13, Sabinov  uskutočnil  8. ročník okresného  kola technickej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: kategória A (pre 8.-9. ročníky ako súťaž dvojíc) a B (pre 5.-7. ročníky ako súťaž jednotlivcov). Úlohou súťažiacich bolo v prvej časti vypracovať test v priebehu 30 minút a v druhej časti zhotoviť výrobok podľa technického výkresu v priebehu 90 minút.

  Kritéria hodnotenia praktickej časti boli: dodržanie rozmerov, správne realizované jednotlivé pracovné postupy, vzhľad výrobku a funkčnosť výrobku. Olympiády sa zúčastnili dvaja žiaci z 9.A triedy – Štefan Dudáš a Patrik Koscelník a žiak zo 7.C triedy Ján Ondáš. Žiaci v oboch kategóriách  sa umiestnili na treťom mieste. Žiakom srdečne blahoželáme!

 • Týždeň slovenských knižníc

  Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc vyhlásili v dňoch 5. – 10. marca  2018 19. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc pod spoločným mottom:  Knižnice pre všetkých.

  Aj v našej školskej knižnici sme  v rámci krúžkovej činnosti zapojili žiakov do aktivít, otvorili školskú knižnicu pre všetkých. Pri príležitosti 330. výročia narodenia Juraja Jánošíka sme pripravili a odprezentovali powerpointové prezentácie, v skupinkách sme čítali povesti o Jánošíkových skalách, dierach, Rozsutci, o Jánošíkových pokladoch, o jeho pästi, o Detvanovi, ktorý sa s ním stretol, kreslili mapu miest, ktoré sú späté s naším národným hrdinom, skladali puzzle hradu Strečno, zahrali sme sa na Jánošíkovu družinu a predniesli slávnostnú zbojnícku prísahu.

  Prečítali sme si o potomkovi Jurajovi Jánošíka, ktorý má rovnaké meno ako on, žije  v Terchovej, hrá v kapele na husličkách. Zistili sme, že tému „slovenského Robina Hooda“ zachytáva i niekoľko románov, že prenikol i do výtvarného umenia, drámy a že bol i niekoľkokrát sfilmovaný. V diskusii sme sa porozprávali  aj o tom,  kto je hrdina a že každý národ má svojich hrdinov. Hrdinom podľa našich žiakov je odvážny, udatný človek, ktorý vykonal veľký skutok. Záver bol fascinujúci, keďže sme sa všetci zhodli v tom, že hrdinami dnešných dní sú všetci dobrí ľudia, ktorí sa  denne obetujú a nezištne pomáhajú.

  Mgr. Ľudmila Martančíková

 • Hviezdoslavov Kubín

  V dňoch 14.3. – 15.3.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už  64. ročníka celoštátnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v umeleckom prednese poézie a prózy (pôvodnej a prekladovej literatúry v slovenskom jazyku).

  Žiaci 1. a 2. stupňa súťažili v týchto kategóriách:

  I. kategória – deti 2. – 4. ročníka základných škôl (ZŠ),

  II. kategória – deti 5. – 6. ročníka ZŠ a prímy - 1. ročníka osemročných gymnázií,

  III. kategória – deti 7. – 9. ročníka ZŠ a sekundy, tercie, kvarty - 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií.

  Vyhodnotenie školského kola HK nájdete tu.

  Do školského kola súťaže HK sa zapojili tí, ktorí o súťaž prejavili záujem. Víťazom jednotlivých kategórií srdečne blahoželáme a držíme im palce, aby v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 27. marca 2018, dosiahli čo najlepšie umiestnenia.

  Mgr. V. Mačová

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 21.03.2018 (streda) udeľuje žiakom 5. - 8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu testovania žiakov 9. ročníka ZŠ.

  V tento deň bude prevádzka v ŠJ zabezpečená. Všetci stravníci, žiaci 5.-8. ročníka budú vedúcou ŠJ vyhlásení z obedu. Kto má záujem o obed, musí sa opätovne prihlásiť najneskôr do 8:00 hod. 21.03.2018.

 • Testovanie 9-2018

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok) v krajských mestách.

 • Deň otvorených dverí

  Milí predškoláci, školáci, vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa  15.3.2018 (štvrtok) v čase od 08:30 do 12:30 a od 15:30 do 17:00. Príďte, niečo pekné uvidíte, niečo zaujímavé zažijete, tešíme sa na Vás.

  Plagát DOD na stiahnutie tu.

 • Vystúpenie k MDŽ v Seniorvitale

  Dňa 8. marca 2018 sa žiaci z ŠKD predstavili svojím programov v sabinovskom zariadení pre seniorov- Seniorvital. Zaspievali piesne šarišského regiónu, ktorými potešili srdcia všetkých prítomných divákov. Záverečnú pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj... si seniori s radosťou zaspievali spolu s deťmi. Nechýbali ani milé darčeky od detí v podobe pozdravov, ktoré sme seniorom rozdali. Za akordeónový sprievod ďakujeme Benjamínovi Ružbarskému z 9.B triedy. Program a pozdravy pripravili p. vychovávateľky: Dedinová, Polomská, Mochňaková a p. uč. Franková.

 • Matematický klokan

  Dňa 19. marca 2018 sa na našej škole uskutoční súťaž Matematický klokan. Súťaže sa zúčastnia vybraní žiaci I. a II. stupňa našej školy. Sme presvedčení, že sa úlohy deťom páčia, pretože sú iné ako tie v učebnici. Úlohy Matematického klokana poznajú v 74 krajinách sveta na štyroch kontinentoch. Na Slovensku ich za 20 rokov riešilo už 1 260 400 žiakov. Rodičia a učitelia sa zhodujú na tom, že súťažné úlohy sú hravé, zaujímavé a podporujú logické myslenie.

   

  Žiaci si súťažné úlohy môžu vyskúšať na stránke www.matematickyklokan.sk alebo v rovnako pomenovanej aplikácii kliknutím na odkaz HRA.

   

  Mgr. Katarína Kurucová

 • Dejepisná Olympiáda 2018

  Dňa 15. februára 2018 sa v priestoroch ZŠ Ul. 17. novembra konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Naši žiaci patrili medzi úspešných riešiteľov a dosiahli výborné výsledky:

  V kategórii E, žiaci 7. ročníka, skončila na 1. mieste - Alica Andreanská zo 7.B triedy  a postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v marci 2018 v Prešove. V rovnakej kategórii 3. miesto získala Lucia Dziaková zo 7.B triedy. 

  Veľmi pekné výsledky dosiahli aj žiaci 9. ročníka v kategórii C. Mário Lipták z 9.A skončil na 6. mieste a Benjamín Ružbarský z 9.B na 7. mieste

  Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentácii našej školy a Alicke budeme držať palce na krajskom kole!

  Mgr. Jana Franková

strana: