Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Jedáleň

Oznamy

 

 

                                                                                       

Stravné  na  mesiac  November 2018     

Poštové poukážky na zaplatenie stravy a stravné lístky na mesiac Október 2018 si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ od 24.10.2018 do 26.10.2018 a 29.10. 2018 od 8,00 hod. do 13,30 hod.

 

 

 

I.stupeň

20 dní

á 1,05 €

21,00

II. stupeň

20 dní

á 1,11 €

22,20 €

Gymnázium

20 dní

á 1,22 €

24,40 €

Dospelí ZŠ

20 dní

á 0,62 €

12,40 €

Dospelí gymnázium

20 dní

á 2,49 €

 49,80 €

Dôchodcovia

20 dní

á 2,49 €

 49,80 €

CVČ

20 dní

á 0,70 €

14,00 €

Žiaci HN  I. stupeň

               II. stupeň

20 dní

20 dni

á 0,05 €

á 0,11 €

1,00

2,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

Ďakujeme, že si prečítate celý tento oznam!!!

Oznamujeme všetkým stravníkom, že na obed budú prihlásení, až keď si vyberú u vedúcej stravné lístky na základe vráteného zaplateného ústrižku poštovej poukážky. To isté platí aj pre stravníkov, ktorí platia za obedy z účtu. To znamená, že aj obedy vám budeme počítať až od toho dňa, kedy si vyberiete stravné lístky. Pokiaľ uhradíte vyššiu čiastku, ako je hodnota vybratých stravných lístkov, zostáva to ako preplatok a bude vám odpočítaný pri platení na ďalší mesiac, pokiaľ platíte poštovou poukážkou. Ak platíte prevodom z účtu budú vám preplatky vrátené na konci školského roku v júli 2019.

Vyhlásiť alebo prihlásiť obed treba osobne, alebo telefonicky do 08:00 hod. toho dňa. Pri vyhlásení treba vrátiť stravný lístok, na ktorom je napísané priezvisko stravníka a trieda.

Stravné lístky budú stravníkovi vydané na základe potvrdeného ústrižku  poštovej poukážky a výpisu z účtu o zaplatení stravy, preto vás upozorňujem, že platby cez účet (trvalý príkaz) treba realizovať najneskôr od 15. do 20. mesiac vopred. Pokiaľ nebudem mať výpis z účtu lístky vám nevydám. Pri platbe cez internet banking prevod z inej banky ako VÚB trvá min. 3 dni.

Zároveň vás upozorňujem, že ak uhradíte za stravu prevodom na účet v banke musíte sa prísť prihlásiť a to tak isto ráno do 08:00 hod. toho dňa od kedy chcete obedy.

Za pochopenie ďakujem! Bližšie informácie vám podáme osobne alebo na telefónom čísle 051/4523896 alebo 0903 568 754.

 

Pri platbe trvalým príkazom

Číslo účtu

IBAN   SK92 0200 0000 0025 5151 0153

 

Suma:

 

žiak I. stupňa    

21,- € 

žiak II. stupňa   

23,- €  

žiak SŠ                 

25,- €  

zamestnanci ZŠ  

13,- €  

zamestnanci Gymnázia

48,- €  

 

Poplatky za jeden obed:

Na základe VZN mesta Sabinov č. 3/2018 o určení  výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov, ktoré bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 293 za dňa 10. 5. 2018 a nadobúda účinnosť od 1. 9. 2018, sa zvyšujú poplatky za potraviny a režijné náklady.

Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka a iným stravníkom nevracia. Preplatky budú vrátené len zo sumy stravného  za potraviny.

 

 

žiak I. stupňa    

0,95  + 0,10 = 1,05 

žiak II. stupňa   

1,01  + 0,10 = 1,11 

žiak SŠ                 

1,12  + 0,10 = 1,22 

zamestnanci ZŠ  

0,62 + 0,50 +1,37 € = 2,49 €

zamestnanci Gymnázia

2,49 €  

dôchodcovia

2,49 €   

- z toho stravné 1,12 €, réžia 1,37 €