Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Výchovné poradenstvo

Výchovné poradenstvo

„Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.“

Asociácia výchovných poradcovVýchovný poradca:        Mgr. Róbert Letkovský


Konzultačné hodiny:     

Pondelok:   09,00 – 10,00

Utorok:       13,30  - 14,30Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom. Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je však aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.

Zákon č.245/2008 Z.z. - oblasť výchovného poradenstva              na stiahnutie .pdf

Výchovné poradenstvo v šk. roku 2017/18                                     na stiahnutie. pdf
Plán práce výchovného poradenstva                                              na stiahnutie.pdf

                                                              
Harmonogram prij. konania na stredné školy                               na stiahnutie.pdf
Odporúčané webové stránky                                                          na stiahnutie.pdf

 

"Človeče, nestrať sa!" (Kam a za kým v rôznych životných situáciách) na stiahnutie .pdf

Ekvivalencia - postup pri prevode známok do slovenskej klasifikácie na stiahnutie .pdf

NAPOSLEDY PRIDANÉ DOKUMENTY:

Prijimacie_konanie_2017-18_(1).pdf