Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE

Školský rok sa začína 1. septembra 2018.

Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018 (utorok).
Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

 

PRÁZDNINY

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termíny  prázdnin

Začiatok vyučovania  po prázdninách

Jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október – 2. november 2018 5. november 2018 (pondelok)
Vianočné 21. december 2018 (piatok) 22. december 2018 - 7. január 2019 8. január 2019 (utorok)
Polročné 31. január 2019 (štvrtok)   1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok)
Jarné 15. február 2019 (piatok) 18. február – 22. február 2019 25. február 2019 (pondelok)
Veľkonočné 17. apríl 2019 (streda) 18. apríl – 23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda)
Letné 28. jún 2019 (piatok)   1. júl – 31. august 2019 2. september 2019 (pondelok)

 

VYDANIE VYSVEDČENÍ

Škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (31.01.2019 – štvrtok) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky.

Za 2. polrok 28. júna 2019 (piatok).