Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Mapa

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 13, Sabinov
  Komenského 13, 083 01 Sabinov
 • +421514521485
Počet návštev: 4076702

Novinky

 • Informácia pre rodičov - 21.11.2018

  Riaditeľ ZŠ Komenského 13 v Sabinove oznamuje, že dňa 21.11.2018 (streda) udeľuje žiakom 6.-8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu testovania žiakov 5. ročníka ZŠ.

  V tento deň bude prevádzka v ŠJ zabezpečená. Všetci stravníci - žiaci 6.-8. ročníka budú vedúcou ŠJ vyhlásení, kto má záujem o obed, musí sa opätovne prihlásiť najneskôr do 19.11.2018 (pondelok).

 • Testovanie žiakov 5. ročníka

  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 • Noc v školskej knižnici

  Každá noc má svoju moc... Tú našu Noc v školskej knižnici symbolicky ovládla panovačná moc Alžbety Báthoryčky. V škole svietili iba sviečky... Neveríte? Počas nej u nás v škole ožili dávno zabudnuté legendy o krvavej Čachtickej panej. Jej príbehy poznáme z mimočítankového čítania kníh povestí od Alojza Medňanského – pod názvom Malebná cesta dolu Váhom.

  Naši piataci a šiestaci nasledovali svojich garantov – ôsmakov. Svoju odvahu preukázali na jednotlivých stanovištiach v priestoroch školy. Zapojili sa do riešenia jednotlivých úloh, získavali predmety, ktoré mali neskôr zameniť za kľúče od väzenia. Boli nebojácni, statoční! Nebáli sa všemocného zla. Prezliekli dedinskú dievčinu za chlapca, čím ju zachránili pred istou smrťou. Pomohli aj Báthoryčkinej slúžke, našli všetky potrebné veci na ples - šperky, brošne i topánky. Pomocou kľúča a kúzla od alchymistiek napokon nevinné dievčatá z rúk zločinnej ženy vyslobodili. Žiadne zlo netrvá dlho, celý program sme zavŕšili verejným súdom nad krvilačnou grófkou.

 • Školské kolo OSJL

  Dňa 6. novembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 11. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

  Olympiády sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí súťažili podľa pokynov súťaže v kategórii C: Marek Štofila z 8. A, Alica Andreanska, Matej Marcinko, Timotej Tóth, Lucia Dziaková, Nena Prokopová z 8. B, Kristína Marhefková, Veronika Repaská z 8. C, Noemi Hanišová, Liliana Chiškárová z 9. A, Karolína Krištofová, Sára Palfiová z 9. B, Alica Baňasová, Vanesa Cisková, Barbora Rokošná a Lukáš Kvetán z 9. C.

 • Vyhraj s youtuberom Bačom

  YouTuber Bača sa pridal k Fenoménom sveta, aby do slovenských tried priniesol skutočný zážitok z učenia. Sleduj Bačove videá, zdolaj vedomostné kvízy a vyhraj skvelé ceny. Hlavnou cenou je nezabudnuteľná expedícia do nórskych fjordov. Ty, všetci tvoji spolužiaci a jeden Bača v lone divokej škandinávskej prírody. To chceš zažiť! Všetko potrebné sa dozvieš na www.fenomenysveta.sk/expedicie.

 • Súťaž EXPERT

  Dňa 29. novembra 2018 sa na našej škole uskutoční súťaž EXPERT geniality show 2018/19 pre vybraných žiakov 7. – 9. ročníka našej školy. V deň súťaže si žiaci vyberú a vypracujú test z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolí spomedzi šiestich ponúknutých tém. Na výber budú tieto témy: Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English?, Tajomstvá prírody, Góly, body, sekundy.

  Žiaci si svoje vedomosti môžu overiť na stránke v časti Vyskúšaj sa, poprípade si stiahnuť aplikáciu Súťaž EXPERT.

 • FENOMÉNY SVETA aj u nás v škole

  Vo Fenoménoch sveta je vzdelávanie založené na zážitkovom vyučovaní, ktoré žiakom sprostredkuje tému ich vlastnou skúsenosťou. Tímová práca, rozvoj kompetencií potrebných pre život a prácu v 21. storočí, kritické myslenie a inovatívne vyučovacie metódy. To sú kľúčové ingrediencie projektu, ktorý deti motivuje premýšľať v súvislostiach. Sme veľmi radi, že ako jedna z 10 vzorových škôl na Slovensku budeme mať možnosť vyskúšať si projekt Fenomény sveta v praxi. Videá BBC, ako aj kvalitne spracované medzipredmetové aktivity prepojené na inovatívne spôsoby výučby nám pomôžu naše ciele naplniť.