Základná škola, Komenského 13, Sabinov

 

Navigácia

Športové triedy

Základné informácie k športovým triedam

Kritéria na prijatie žiaka do športovej triedy: na stiahnutie

Súhlas zákonného zástupcu o zaradenie žiaka do športovej triedy: na stiahnutie